Zamówienia publiczne RCEZ


16.12.2021r.


Informacja o wybranych oferentach do zapytania cenowego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ – według formularza cenowego pakietów nr 1-8

Informacja(pdf)

15.12.2021r.


W załączniku numer 1 w Pakiecie numer 2 zostały błędnie uzupełnione stawki VAT 

poz. nr 26 ketchup powinien mieć stawkę vat 8% (było 5% )
poz. nr 35 i nr 36 majonez 410ml i 700ml powinien mieć stawkę vat 8% (było 5%)
poz. nr 48 i 49 musztarda powinna mieć stawkę vat 8% (było 5%)
poz. nr 72 sos sałatkowy op. 500g powinien mieć stawkę vat 8% (było %5)


Omyłkę poprawiono: 


Załącznik numer 1 Zapytania cenowe (szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia) (pakiety 1-8)


10.12.2021r. 


  Zapytanie cenowe: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ – według formularza cenowego pakietów nr 1-8 


           Zapytanie cenowe
           Załącznik numer 1 Zapytania cenowe (szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia) (pakiety 1-8)
           Załącznik numer 2 – Projekt umowy
           Karta Informacyjna RODO 


28.10.2021r. 


Zapytanie ofertowe usługa cateringowa podczas zajęć i staży dla uczestników projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Specyfikacja Warunków Zamówienia 28.10.2021 r.

Formularz oferty
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia 29.03.2021
Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna (budwolana)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 - Wykaz robót;
Załącznik nr 5  Wykaz osób
Załącznik nr 6 - Formularz oferty
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
12.04.2021r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
13.04.2021r.

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

26.04.2021r.
Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku Bursy Szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

30.04.2021r.
Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

30.04.2021r.
Dotyczy: zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej przy ul. 1 Maja 82.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram