Zamówienia publiczne RCEZ


13.07.2022r.
Informacja o wynikach


Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.


08.07.2022r.
Informacja z otwarcia ofert


Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.


07.07.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.29.06.2021r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w ZPP

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.27.06.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.16.12.2021r.
Informacja o wybranych oferentach do zapytania cenowego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ – według formularza cenowego pakietów nr 1-8


15.12.2021r.
Dotyczy: Zapytania cenowego dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ


W załączniku numer 1 w Pakiecie numer 2 zostały błędnie uzupełnione stawki VAT

poz. nr 26 ketchup powinien mieć stawkę vat 8% (było 5% )
poz. nr 35 i nr 36 majonez 410ml i 700ml powinien mieć stawkę vat 8% (było 5%)
poz. nr 48 i 49 musztarda powinna mieć stawkę vat 8% (było 5%)
poz. nr 72 sos sałatkowy op. 500g powinien mieć stawkę vat 8% (było %5)


Omyłkę poprawiono:


10.12.2021r.

Zapytanie cenowe: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ – według formularza cenowego pakietów nr 1-8

28.10.2021r.


Zapytanie ofertowe usługa cateringowa podczas zajęć i staży dla uczestników projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego30.04.2021r.
Informacja o wynikach

Dotyczy: zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej przy ul. 1 Maja 82.30.04.2021r.
Informacja o wynikach
Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.26.04.2021r.
Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku Bursy Szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.14.04.2021r.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


13.04.2021r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


12.04.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram