Zamówienia publiczne RCEZ


01.03.2024 r.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:


Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 10.4 Kształcenie zawodowe o nr FELU.10.04-IZ.00-002/24
Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Powiat Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów / Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, 1 Maja 82, 21-100 Lubartów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, działanie 10.4 Kształcenie zawodowe13.07.2023r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


13.07.2023r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


11.07.2023r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


30.06.2023r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 


Dotyczy: postępowania przetargowego na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2023-2024.


23.06.2023r.
Informacja z otwarcia ofert. 


Dotyczy: postępowania przetargowego na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2023-2024.


23.06.2023 r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2023-2024.30.05.2023r.
Informacja z otwarcia ofert. 


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


25.05.2023r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiana zapisów Załącznika numer 1 w zakresie wskazanym w wyjaśnieniach. 


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


24.05.2023r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia  


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


24.05.2023r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert 


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


23.05.2023 r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”19.05.2023r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”


18.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”09.03.2023r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


07.03.2023r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


24.02.2023r.
II INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


22.02.2023 r.
Informacja o wynikach


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


07.02.2023r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


06.02.2023 r.
Informacja o wynikach


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


31.01.2023r.
Informacja z otwarcia ofert


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


26.01.2023r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia oraz zmiana terminu składania ofert i zmieniony załącznik numer 1 specyfikacja warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


26.01.2023 r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".
24.01.2023r.
Zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania do SWZ zaktualizowano Załącznik numer 1 Opis przedmiotu zamówienia, zmieniono następujące pozycje: Elektronarzędzia poz. 1 zmieniono zapis dotyczący maksymalnej odległości między końcówką wrzeciona a podstawą, na nie mniejszą niż 630 mm. Elektronarzędzia poz. 4 zamawiający dopuszcza wał łożyskowany oraz uchwyt SDS stały lub z możliwością wymian y uchwytu. Elektronarzędzia poz. 5 zamawiający dopuszcza moc minimum 1500 W, głębokość cięcia przy 90/0o co najmniej 63mm, możliwość cięcia pod kątem 45o oraz 90/0o. Elektronarzędzia poz. 6 zmieniono zapis poprzez usunięcie wymagania dotyczącego średnicy otworu w stole: nie mniej niż 80 mm. Elektronarzędzia poz. 7 zmieniono zapis poprzez dodanie opcji hamulec wybiegowy/hamulec wrzeciona. Elektronarzędzia poz. 9 zmieniono zapis poprzez pominięcie wymagania regulacji wypływu wody. Narzędzia poz. 11 zmieniono zapis poprzez akceptowanie tolerancji głębokości wnęki +/- 32mm. Narzędzia poz. 17 zmieniono zapis poprzez dopuszczenie rozmiaru noża min. 6mm oraz wysokości cięcia min. 12mm. Inne poz. 4 zmieniono zapis poprzez dopuszczenie tolerancji rozmiaru pola widzenia +/- 15 mm.


24.01.2023r.
Drugie wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


23.01.2023r.
Zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania do SWZ zaktualizowano Załącznik numer 1 Opis przedmiotu zamówienia.


23.01.2023r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


07.12.2022r.
Informacja o unieważnieniu postępowania


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


05.12.2022r.
Informacja o wynikach po ponownej analizie ofert


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


05.12.2022r.
INFORMACJA O DRUGIM UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


02.12.2022r.
Informacja o wynikach po ponownej analizie ofert


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


02.12.2022r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


01.12.2022r.
Informacja o wynikach


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


28.11.2022r.
Informacja z otwarcia ofert


Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


24.11.2021r.
Informacja o trzecim przedłużeniu terminu składania ofert
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".
24.11.2022r.
Czwarte Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia i zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


23.11.2022r.
Trzecie Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia i zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


21.11.2022r.
Zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia.

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".

Zamawiający zaktualizował Załącznik numer 1 Opis przedmiotu zamówienia.

21.11.2021r.
Informacja o drugim przedłużeniu terminu składania ofert
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".
18.11.2022r.
Zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia.

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".

W nawiązaniu do odpowiedzi na drugi zestaw pytań do SWZ zaktualizowano Załącznik numer 1 Opis przedmiotu zamówienia.

18.11.2022r.
Drugie Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


17.11.2021r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".
16.11.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".
15.11.2022r.
Zaktualizowana specyfikacja warunków zamówienia i formularz ofertowy

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania do SWZ zaktualizowano Załącznik numer 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz poprawiono w Załączniku numer 2 Formularz oferty oczywistą omyłkę w pozycji numer 1 Inne sztuk było "młotek" poprawiono na "1"


15.11.2022r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na potrzeby
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie” w ramach projektu pn. "Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego".


13.07.2022r.
Informacja o wynikach


Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.


08.07.2022r.
Informacja z otwarcia ofert


Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.


07.07.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.29.06.2021r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w ZPP

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.27.06.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok 2022-2023.16.12.2021r.
Informacja o wybranych oferentach do zapytania cenowego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ – według formularza cenowego pakietów nr 1-8


15.12.2021r.
Dotyczy: Zapytania cenowego dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ


W załączniku numer 1 w Pakiecie numer 2 zostały błędnie uzupełnione stawki VAT

poz. nr 26 ketchup powinien mieć stawkę vat 8% (było 5% )
poz. nr 35 i nr 36 majonez 410ml i 700ml powinien mieć stawkę vat 8% (było 5%)
poz. nr 48 i 49 musztarda powinna mieć stawkę vat 8% (było 5%)
poz. nr 72 sos sałatkowy op. 500g powinien mieć stawkę vat 8% (było %5)


Omyłkę poprawiono:


10.12.2021r.

Zapytanie cenowe: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy RCEZ – według formularza cenowego pakietów nr 1-8

28.10.2021r.


Zapytanie ofertowe usługa cateringowa podczas zajęć i staży dla uczestników projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego30.04.2021r.
Informacja o wynikach

Dotyczy: zapytania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów zakresu ochrony przeciwpożarowej przy ul. 1 Maja 82.30.04.2021r.
Informacja o wynikach
Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.26.04.2021r.
Zapytanie ofertowe Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostosowaniu budynku Bursy Szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.14.04.2021r.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


13.04.2021r.
Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


12.04.2021r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku bursy szkolnej w Lubartowie do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram