Technikum Zawodowe

W Technikum Zawodowym, które jest szkołą pięcioletnią, młodzież kształci się w zawodach:

technik budownictwa

Naucz się organizować, wyceniać i zarządzać projektami budowlanymi
Więcej

technik budownictwa

Naucz się organizować, wyceniać i zarządzać projektami budowlanymi
Więcej

technik ekonomista

Zdobądź specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów, zarządzania oraz rachunkowości
Więcej

technik ekonomista

Zdobądź specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów, zarządzania oraz rachunkowości
Więcej

technik rachunkowości

Nowy kierunek w naszej szkole !
Więcej

technik rachunkowości

Nowy kierunek w naszej szkole !
Więcej

technik elektronik

Niezbędna wiedza z zakresu posługiwania się i obsługiwania  najnowszych technologii oraz ich naprawy
Więcej

technik elektronik

Niezbędna wiedza z zakresu posługiwania się i obsługiwania  najnowszych technologii oraz ich naprawy
Więcej

technik mechanik

Poznaj zasady projektowania i budowy narzędzi i urządzeń mechanicznych oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle
Więcej

technik mechanik

Poznaj zasady projektowania i budowy narzędzi i urządzeń mechanicznych oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle
Więcej

technik mechatronik

Nowy kierunek w naszej szkole !
Więcej

technik mechatronik

Nowy kierunek w naszej szkole !
Więcej

W klasach technikum uczniowie realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym:

− matematykę (od klasy pierwszej) we wszystkich zawodach;
− geografię (od klasy drugiej) we wszystkich zawodach.

Absolwent technikum:

1. W zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania robót murarskich i tynkarskich, organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.
2. W zawodzie technik elektronik jest przygotowany do montażu oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych.
3. W zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń.
4. W zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
5. W zawodzie technik handlowiec jest przygotowywany do prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działań handlowych.
arrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram