Technikum Zawodowe

W Technikum Zawodowym, które jest szkołą pięcioletnią, młodzież kształci się w zawodach:

technik budownictwa

Naucz się organizować, wyceniać i zarządzać projektami budowlanymi
Więcej

technik budownictwa

Naucz się organizować, wyceniać i zarządzać projektami budowlanymi
Więcej

technik elektronik

Niezbędna wiedza z zakresu posługiwania się i obsługiwania  najnowszych technologii oraz ich naprawy
Więcej

technik elektronik

Niezbędna wiedza z zakresu posługiwania się i obsługiwania  najnowszych technologii oraz ich naprawy
Więcej

technik mechanik

Poznaj zasady projektowania i budowy narzędzi i urządzeń mechanicznych oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle
Więcej

technik mechanik

Poznaj zasady projektowania i budowy narzędzi i urządzeń mechanicznych oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w przemyśle
Więcej

technik ekonomista

Zdobądź specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów, zarządzania oraz rachunkowości
Więcej

technik ekonomista

Zdobądź specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów, zarządzania oraz rachunkowości
Więcej

technik handlowiec

Kierunek odkrywający tajniki skutecznego marketingu, PR oraz handlu
Więcej

technik handlowiec

Kierunek odkrywający tajniki skutecznego marketingu, PR oraz handlu
Więcej

technik rachunkowości

Nowy kierunek w naszej szkole !
Więcej

technik rachunkowości

Nowy kierunek w naszej szkole !
Więcej

W klasach technikum uczniowie realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym:

− matematykę (od klasy pierwszej) we wszystkich zawodach;
− geografię (od klasy drugiej) we wszystkich zawodach.

Absolwent technikum:

1. W zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania robót murarskich i tynkarskich, organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.
2. W zawodzie technik elektronik jest przygotowany do montażu oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych.
3. W zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń.
4. W zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
5. W zawodzie technik handlowiec jest przygotowywany do prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działań handlowych.
arrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram