Egzamin zawodowy

linki do miejsc w internecie przydatnych do egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna (link)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (link)

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2021/2022 Dokument z dnia 24.08.2020 r. (PDF)

Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2022 (Formuła 2017) - Aktualizacja z dnia 05.10.2021 r. (PDF)

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2022 roku (Formuła 2017) Dokument z dnia 20.08.2021 r. (PDF)

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2022 (Formuła 2012 i 2017) Dokument z dnia 20.08.2021 r. (PDF)

Informatory - Formuła 2017 (link)

Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku 2022 (Formuła 2019) - Aktualizacja z dnia 05.10.2021 r. (PDF)

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2022 roku (Formuła 2019) Aktualizacja z dnia 06.09.2021 r. (PDF)

Komunikat w sprawie  zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w roku 2022 (Formuła 2019) Dokument z dnia 20.08.2021 r. (PDF)

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2022 (Formuła 2019) Dokument z dnia 20.08.2021 r. (PDF)

Zadania egzaminacyjne jawne - część praktyczna (Formuła 2019) (link)

Informatory - Formuła 2019 (link)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram