Matura

Poniżej przedstawiamy linki do dokumentów oraz stron pomocnych podczas przygotowań do egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna (link)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (link)

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 roku (PDF)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o przestrzeganiu zasad obowiązujących na egzaminach (JPG)

Informatory o egzaminie maturalnym (link)

Film informacyjny o egzaminie maturalnym (link)

Arkusze maturalne (link)

Komunikat w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 (PDF)

Komunikat o egzaminie z informatyki w 2023 roku (PDF)

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 roku (PDF)

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023 (PDF)

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego (PDF)

Egzamin maturalny w 2023 roku na podstawie wymagań egzaminacyjnych (link)

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów (PDF)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2022/2023

Karty wzorów - fizyka, chemia i biologia (PDF)

Film o maturze 2020 - język polski (link)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram