Technik mechatronik

Technik mechatronik

____

Dla kogo?

Technik Mechatronik to zawód dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Kształcąc się w tym zawodzie poznajesz zagadnienia związane z układami pneumatycznymi, hydraulicznymi, elektronicznymi, mechanicznymi a także zasady programowania sterowników PLC. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki – zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie potrafił:
• projektować i obsługiwać układy sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego,
• projektować układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego,
• projektować układy sterowania hydraulicznego,
• diagnozować usterki i dokonywać napraw w/w układów,
• programować sterowniki PLC,
• stosować programy do symulacji działania układów sterowania.

Kwalifikacje w zawodzie:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

Zatrudnienie

Po skończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają mu zatrudnienie w zakładach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, konstruktora, mistrza działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Zawód ten daje przede wszystkim duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe kierunki studiów

Technik elektronik ma możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach:
• Elektronika
• Automatyka i robotyka
• Mechatronika
• Robotyzacja procesów wytwórczych
• Mechanika i budowa maszyn
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram