RCEZ dzisiaj

2022

Rok 2022 r. wypełniony był sukcesami uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, którzy zostali finalistami i laureatami prestiżowych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Niektórzy wywalczyli sobie indeksy na uczelnie państwowe i bez postępowania kwalifikacyjnego zostaną studentami wymarzonych kierunków, gdy tylko zdadzą maturę.
Zaszczytny tytuł ,,Lidera Innowacji” w X Jubileuszowej Edycji Projektu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie został przyznany Pani Dyrektor Dorocie Bułgajewskiej-Muzyce z kategorii ,,Dyrektor- Lider Innowacji”, Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w kategorii ,,Szkoła Innowacji” i uczennicy naszej szkoły w kategorii ,,Uczeń- Lider Innowacji”. Projekt miał na celu wyróżnienie pod kątem realizacji nowatorskich pomysłów, wspierania kreatywności uczniów, czy aktywności w promowaniu przedsiębiorczości, realizację współpracy międzynarodowej oraz przeprowadzanie niestandardowych i innowacyjnych projektów.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu, działając na rzecz społeczności lokalnej, wyremontowali pomieszczenia siedziby PCK w Lubartowie. Prowadzono również wewnętrzne prace remontowe mające znaczny wpływ na estetykę naszej szkoły. Warto zaznaczyć, że uczniowie brali czynny i aktywny udział w wielu działaniach, co pozwoliło im poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas zajęć praktycznych.
W 2022 r. naszą szkołę wybrała rekordowa liczba absolwentów szkół podstawowych, a od września kształcimy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w dwóch nowych zawodach- drukarz offsetowy i drukarz fleksograficzny.

2021

Trudny czas pandemii, zdalnego nauczania i izolacji społecznej nie zatrzymał dążeń Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie do podnoszenia jakości kształcenia, własnych umiejętności i realizacji śmiałych projektów.
24 września 2021 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia muralu upamiętniającego losy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, który powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, a namalowany został przez lubartowskie plastyczki: Małgorzatę Wronowską i Edytę Weremczuk.
Po raz pierwszy w naszej szkole nauczyciele historii, we współpracy z Fundacją Kwartalnika ,,Wyklęci”, zorganizowali także cykl lekcji ,,Spotkania z historią”, na które zaprosili wybitnych gości przybliżających naszym uczniom losy żołnierzy wyklętych, polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.
Szkoła nawiązała także współpracę z MKS ,,Lubartów”.
Młodzież Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie uczestniczyła w wielu konkursach i projektach, zdobywając tytuły laureatów, ,,Liderów wiedzy i ochrony środowiska”, a także stypendystów ,,Lubelskiej Kuźni Talentów”. Dodatkowo prężnie działał wolontariat, w ramach którego uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych i działaniach humanitarnych.
Od 2021 r. w Technikum Zawodowe kształci uczniów w nowym kierunku- technik rachunkowości, a w Branżowej Szkole II stopnia pojawiła się możliwość kontynuacji nauki w zawodach technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik handlowiec.

2020

Rok szkolny 2020/2021 przynosi reorganizację placówki. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi kształcenie w szkołach: Technikum Zawodowe, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo do placówki wcielona zostaje Bursa Szkolna w Lubartowie. Zmiany następują także w kadrze kierowniczej. Dyrektorem RCEZ zostaje mgr Dorota Bułgajewska – Muzyka, zaś na stanowiska wicedyrektorów powołane zostają: mgr Eliza Gajownik, mgr Magdalena Guz oraz mgr Elżbieta Mizio. Kierownikiem Centrum Kształcenia Zawodowego zostaje mgr inż. Jarosław Lemieszek.

Mimo wielu trudności związanych z pandemią przeprowadzono remonty sal lekcyjnych w szkole i w budynku bursy, gdzie odnowiono i adaptowano do potrzeb uczniów i nauczycieli aż siedem pomieszczeń i korytarz oraz kompleksowo wyremontowano sale w budynku szkoły i na warsztatach szkolnych. Doposażono pracownie budowlane, elektroniczne, ekonomiczne w sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach i wykonywania prac remontowych

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram