Grono Pedagogiczne RCEZ

Grono Pedagogiczne RCEZ

Augustynowicz Tadeusz - przedmioty zawodowe elektroniczne
Bednarski Jacek - pedagog
Borzęcka Hanna - fizyka
Borzęcki Mariusz - przedmioty zawodowe budowlane
Braun Małgorzata - religia
Bujakowska - Gawrylak Iwona - wychowawca bursy
Bułgajewska - Muzyka Dorota - historia
Bzowski Łukasz - język angielski
Danił Grzegorz - przedmioty zawodowe mechaniczne
Domański Mirosław - przedmioty zawodowe budowlane
Duda Łukasz - przedmioty zawodowe mechaniczne
Duda Paweł - przedmioty zawodowe elektroniczne
Dybała - Kozak Emilia - język niemiecki
Fąk Marta - biologia, podstawy przedsiębiorczości
Filipiuk Marek - wychowanie fizyczne
Foltyn Marzena - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Gajownik Eliza - wychowawca bursy
Gębal Jadwiga - przedmioty zawodowe budowlane
Gradzińska Eliza - wychowanie fizyczne
Gradziński Grzegorz - wychowanie fizyczne
Guz Magdalena - historia, wiedza o społeczeństwie
Janeczek Wojciech - matematyka
Józefaciuk Beata - plastyka, podstawy przedsiębiorczości
Józefacki Emanuel - wychowanie fizyczne
Karasińska Elżbieta - język niemiecki
Kisiewicz Daniel - religia
Knorps Ziemowit - wychowawca bursy
Kondrat Magdalena - przedmioty zawodowe budowlane
Konior Edyta - język polski
Kozieł Edyta - język angielski, geografia
Kozioł Tomasz - wychowanie fizyczne
Krekora Beata - wychowawca bursy
Krzych Anna - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Kukla - Krzyżanowska Magdalena - język angielski
Lech Bogdan - przedmioty zawodowe budowlane
Lech Marzena -  wychowanie fizyczne
Lemieszek Jarosław - przedmioty zawodowe budowlane
Lipska Joanna - język polski
Ławnik Marta - wychowawca bursy
Magoń Monika - język angielski
Malczewska Katarzyna - geografia
Małyska Jarosław - przedmioty zawodowe elektroniczne
Marciniak Katarzyna - matematyka
Markowska Luiza - matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Martyniuk Urszula - chemia, informatyka
Mazur Dorota - język angielski
Michalak Wanda - bibliotekarz
Mizio Elżbieta - podstawy przedsiębiorczości
Mocior Iwona - język polski, historia
ks. Myśliwiecki Michał - religia
Najda Łukasz - przedmioty zawodowe elektroniczne
Nowak Marzena - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Ochmańska - Staszek Beata - zajęcia rewalidacyjne
Onyszko Paweł - wychowanie fizyczne
Ozonek Stanisław - przedmioty zawodowe budowlane
Pankowska - Słomka Anna - religia
Pióro Wacława - przedmioty zawodowe budowlane
Podleśny Roman - przedmioty zawodowe budowlane
Pożarowszczyk Jacek - historia, wiedza o społeczeństwie
Prandl Kazimierz - edukacja dla bezpieczeństwa
Prażmo Bożena - język rosyjski
Puła Ilona - bibliotekarz
Puła Mariusz - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Rola Elżbieta - pedagog, doradztwo zawodowe
Rycek Agnieszka - przedmioty zawodowe budowlane
Rysiowski Andrzej - przedmioty zawodowe mechaniczne
Sachar Agnieszka - język polski
Siwek Michał - język angielski
Sławińska Iwona - wychowawca bursy
Smerdel Barbara - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Smolarz Monika - wychowawca bursy
Socha Marcin - wychowanie do życia w rodzinie
Sowa Jolanta - język angielski
Sułek Dorota - wychowanie fizyczne
Sych Magdalena - zajęcia rewalidacyjne
Syta - Wasak Katarzyna - język polski
Telicka - Bonecka Antonina - historia
Usow Tomasz - wychowanie fizyczne
Włosek Agnieszka - matematyka
Włosek Justyna - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Wojciechewicz Joanna - przedmioty zawodowe budowlane
Wronowska Marta - język niemiecki
Zakaszewska Danuta - przedmioty zawodowe budowlane
Zalewska Barbara - matematyka
Zarzycka Alina - geografia
Zarzycki Zbigniew - geografia
Zbiciak Stanisław - przedmioty zawodowe budowlane
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram