Grono Pedagogiczne RCEZ

Grono Pedagogiczne RCEZ


Atanasow Justyna - bibliotekarz
Augustynowicz Tadeusz - przedmioty zawodowe elektroniczne
Bednarski Jacek - pedagog, pedagog specjalny
Borzęcka Hanna - fizyka
Borzęcki Mariusz - przedmioty zawodowe budowlane
Braun Małgorzata - religia, filozofia
Bujakowska - Gawrylak Iwona - wychowawca bursy
Bułgajewska - Muzyka Dorota - historia
Danił Grzegorz - przedmioty zawodowe mechaniczne
Domański Mirosław - przedmioty zawodowe budowlane
Duda Łukasz - przedmioty zawodowe mechaniczne
Duda Paweł - przedmioty zawodowe elektroniczne
Dybała - Kozak Emilia - język niemiecki
Dziadko Ewa - historia, historia i teraźniejszość
Filipiuk Marek - wychowanie fizyczne
Foltyn Marzena - przedmioty zawodowe handlowe, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
Gajownik Eliza - wychowawca bursy, język polski
Gradzińska Eliza - wychowanie fizyczne
Gradziński Grzegorz - wychowanie fizyczne
Guz Magdalena - historia
Janeczek Wojciech - matematyka, informatyka
Kisiewicz Daniel - religia, edukacja dla bezpieczeństwa
Knorps Ziemowit - wychowawca bursy
Kondrat Magdalena - przedmioty zawodowe budowlane, informatyka
Konior Edyta - język polski
Kuczyńska - Greczanik Agnieszka - biologia, chemia
Kukla - Krzyżanowska Magdalena - język angielski
Kuźma - Iwan Anna - język angielski
Lech Bogdan - przedmioty zawodowe budowlane
Lech Marzena -  wychowanie fizyczne
Lemieszek Jarosław - przedmioty zawodowe budowlane
Lipska Joanna - język polski
Łabęcka - Piwko Katarzyna - matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne i handlowe
Ławnik Marta - wychowawca bursy
Magoń Monika - język angielski
Malczewska Katarzyna - geografia
Małyska Jarosław - przedmioty zawodowe elektroniczne
Marciniak Katarzyna - matematyka, podstawy przedsiębiorczości
Markowska Luiza - matematyka
Martyniuk Urszula - chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Mazur Dorota - język angielski
Michoń Kamil - przedmioty zawodowe elektroniczne i mechaniczne
Mitura Ewa - matematyka, fizyka
Mizio Elżbieta - podstawy przedsiębiorczości, informatyka
Mocior Iwona - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Najda Łukasz - przedmioty zawodowe elektroniczne
ks. Natoniewski Sebastian - religia
Nowak Marzena - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Obuchowska Agnieszka - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Onyszko Paweł - wychowanie fizyczne
Ozonek Stanisław - przedmioty zawodowe budowlane
Pankowska - Słomka Anna - religia
Pióro Wacława - przedmioty zawodowe budowlane
Podleśny Roman - przedmioty zawodowe budowlane
Podświadek Aneta - psycholog
Puła Ilona - bibliotekarz
Puła Mariusz - przedmioty zawodowe ekonomiczne, doradztwo zawodowe
Rola Elżbieta - pedagog
Rysiowski Andrzej - przedmioty zawodowe mechaniczne
Sagan Dorota - biologia, geografia
Sidor Ilona - język polski
Siwek Michał - język angielski
Smerdel Barbara - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Smolarz Monika - wychowawca bursy
Sowa Jolanta - język angielski
Sułek Dorota - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog
Suszek Agata - przedmioty zawodowe budowlane
Sych Magdalena - wychowawca bursy
Syta - Wasak Katarzyna - język polski, filozofia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie
Turzańska Klaudyna - wychowanie fizyczne
Usow Tomasz - wychowanie fizyczne
Widerski Ziemowit - historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
Włosek Agnieszka - matematyka, informatyka
Włosek Justyna - przedmioty zawodowe ekonomiczne
Wojciechewicz Joanna - przedmioty zawodowe budowlane
Wojciechowska Agnieszka - język polski
Wronowska Marta - język niemiecki
Zakaszewska Danuta - przedmioty zawodowe budowlane
Zalewska Barbara - matematyka
Zarzycki Zbigniew - geografia

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram