Baza dydaktyczna

Szkoła posiada nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, maszynami, urządzeniami, narzędziami i pomocami dydaktycznymi. Dbamy o efektywne realizowanie zadań statutowych szkoły oraz sprawną organizację zajęć w ramach kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.


Naszą bazę stanowią:
sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem

pracownie komputerowe z dostępem do Internetu

biblioteka szklona

dwie sale gimnastyczne

obiekty sportowe

gabinet lekarski

gabinety pedagogów szkolnych

gabinet psychologa

Centrum Kształcenia Zawodowego

pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny: komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD itp.

pracownie do kształcenia branżowego:
• w branży mechanicznej (MEC)
• w branży ekonomiczno - administracyjnej (EKA)
• w branży handlowej (HAN)
• w branży budowlanej (BUD)
• w branży elektroniczno - mechatronicznej (ELM)

bursa międzyszkolna dla uczniów zamiejscowych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram