Technik handlowiec

Dla kogo?

Osoba, która decyduje się na naukę w zawodzie Technik Handlowiec, powinna być komunikatywna, kreatywna, ambitna, wyznaczać sobie śmiałe cele i konsekwentnie je realizować. Powinna też posiadać zmysł ekonomiczny, dzięki czemu przygotuje się do podjęcia pracy w instytucjach handlowych oraz do założenia własnej firmy handlowej. W procesie dydaktyczno – wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw, jak: dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość i systematyczność w działaniu.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik handlowiec będzie potrafił:
• obsługiwać kasy fiskalne, wagi, metkownice i urządzenia biurowe,
• prowadzić rozmowy sprzedażowe i obsługę klientów,
• prowadzić działania reklamowe i marketingowe,
• posługiwać się programami komputerowymi ekonomiczno – handlowymi,
• prowadzić dokumentację handlową, np. sporządzanie ofert, reklamacji, faktur,
• prowadzić i zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje w zawodzie:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w wybranym przedsiębiorstwie handlowym, mogą to być centra handlowe, punkty obsługi klienta, hurtownie czy sklepy detaliczne.

Zatrudnienie

Po ukończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają mu zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, agencjach reklamowych i marketingowych, hurtowniach i magazynach lub podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe kierunki studiów

Technik handlowiec ma możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, na kierunkach związanych z handlem:
• Handel zagraniczny
• Zarządzanie i marketing
• Transport i spedycja
• Studia ekonomiczno-menedżerskie
• Przedsiębiorczość
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram