Harmonogram roku szkolnego

Podział roku szkolnego na wydarzenia

Czas trwania roku szkolnego

• początek roku szkolnego – 01.09.2020r.
• semestry w klasach maturalnych:
- I semestr 01.09.2020r. – 11.12.2020r.
- II semestr 14.12.2020r. – 30.04.2021r.
• semestry w klasach przejściowych:
- I semestr 01.09.2020r. – 29.01.2021r.
- II semestr 1.02.2021r. – 25.06.2021r.
• praktyki zawodowe dla uczniów technikum
- 21.09.2020r. – 16.10.2020r. – klasy: 3TM, 3TEk, 3TH, 3TB, 3TE
- 01.03.2021r. – 26.03.2021r. – klasy: 2THEkb, 2TEMb, 2TBb
• zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 30.04.2021r.
• zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021r.

Przerwy w nauce

• zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020r. – 31.12.2020r.
• ferie zimowe – 4.01.2021 – 17.01.2021r.
• wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.2021 – 6.04.2021r.
• dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 01.11.2020r.; 11.11.2020r.; 01.01.2021r.; 06.01.2021r.; 01.05.2021r.; 03.05.2021r.; 03.06.2021r.
• dodatkowe dni wolne dla uczniów TZ i BSIS:
04.05.2021r. (egzamin maturalny z j. polskiego)
05.05.2021r. (egzamin maturalny z matematyki)
06.05.2021r. (egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego)
02.06.2021r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
04.06.2021r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
22.06.2021r. (pisemny egzamin zawodowy)
• dodatkowe dni wolne wyłącznie dla uczniów TZ:
23-24.06.2021r. (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzaminy

• Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem – od 04.05.2021r. do 20.05.2021r.
• Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
– etap pisemny:
sesja styczeń – luty 2021 – 12 stycznia 2021r.
sesja czerwiec – lipiec 2021 – 22 czerwca 2021r.
– etap praktyczny zgodnie z harmonogramem w danej sesji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

• Klasy przejściowe TZ i BSIS:
15-21 września 2020r.
14-22 grudnia 2020r.
22-25 luty 2021r.
24-28 maja 2021r.

• Klasy programowo najwyższe TZ:
15-21 września 2020r.
16-19 listopada 2020r.
22-25 luty 2021r.
22-25 marca 2021r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram