Harmonogram roku szkolnego

Podział roku szkolnego na wydarzenia

Czas trwania roku szkolnego

• początek roku szkolnego – 01.09.2021r.
• semestry w klasach maturalnych:
- I semestr 01.09.2021r. – 17.12.2021r.
- II semestr 20.12.2021r. – 30.04.2022r.
• semestry w klasach przejściowych:
- I semestr 01.09.2021r. – 14.01.2022r.
- II semestr 17.01.2022r. – 24.06.2022r.
• praktyki zawodowe dla uczniów technikum
- 20.09.2021r. – 15.10.2021r. – klasy: 3TEMb, 3THEkb, 3TBb
- 28.02.2022r. – 25.03.2022r. – klasy: 3THEka, 3TEMa, 3TBa
• zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 29.04.2022r.
• zakończenie roku szkolnego – 24.06.2022r.

Przerwy w nauce

• zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021r. – 31.12.2021r.
• ferie zimowe – 14.02.2022r. – 25.02.2022r.
• wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022r. – 19.04.2022r.
• dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 01.11.2021r.; 11.11.2021r.; 01.01.2022r.; 06.01.2022r.; 01.05.2022r.; 03.05.2022r.; 16.06.2022r.
• dodatkowe dni wolne dla uczniów TZ i BSIS:
12.11.2021r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
02.05.2022r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
04.05.2022r. (egzamin maturalny z j. polskiego)
05.05.2022r. (egzamin maturalny z matematyki)
06.05.2022r. (egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego)
17.06.2022r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
• dodatkowe dni wolne wyłącznie dla uczniów TZ:
11.01.2022r. (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Egzaminy

• Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem – od 04.05.2022r. do 20.05.2022r.
• Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
– etap pisemny:
sesja styczeń – luty 2022 – zgodnie z harmonogramem
sesja czerwiec – lipiec 2022 – zgodnie z harmonogramem
– etap praktyczny zgodnie z harmonogramem w danej sesji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

• Klasy przejściowe TZ i BSIS:
2-21 września 2021r.
 grudzień 2021r.
luty 2022r.
maj 2022.

• Klasy programowo najwyższe TZ:
10-21 września 2021r.
listopad 2022r.
luty 2022r.
 marzec 2022r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram