Harmonogram roku szkolnego

Podział roku szkolnego na wydarzenia

Czas trwania roku szkolnego

• początek roku szkolnego – 01.09.2022r.
• semestry w klasach maturalnych:
- I semestr 01.09.2022r. – 16.12.2022r.
- II semestr 19.12.2022r. – 28.04.2023r.
• semestry w klasach przejściowych:
- I semestr 01.09.2022r. – 13.01.2023r.
- II semestr 16.01.2023r. – 23.06.2023r.
• praktyki zawodowe dla uczniów technikum
- 19.09.2022r. – 14.10.2022r. – klasy: 3TB, 3TE, 3TEk, 3TH, 3TM
- 27.02.2023r. – 24.03.2023r. – klasy: 4THEka, 4TEMa, 4TBa
• zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 28.04.2023r.
• zakończenie roku szkolnego – 23.06.2023r.

Przerwy w nauce

• zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022r. – 30.12.2022r.
• ferie zimowe – 16.01.2023r. – 29.01.2023r.
• wiosenna przerwa świąteczna – 6.04.2023r. – 11.04.2023r.
• dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 14.10.2022r., 1.11.2022r.; 11.11.2022r.; 6.01.2023r.; 1.05.2023r.; 3.05.2023r.; 8.06.2023r.
• dodatkowe dni wolne dla uczniów TZ i BSIS:
31.10.2022r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
10.01.2023r. (egzamin zawodowy)
02.05.2023r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
04.05.2023r. (egzamin maturalny z j. polskiego)
05.05.2023r. (egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego)
08.05.2023r. (egzamin maturalny z matematyki)
2.06.2023r. (egzamin zawodowy)
5.06.2023r. (egzamin zawodowy)
9.06.2023r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
22.06.2023r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Egzaminy

• Egzamin maturalny:
- część pisemna zgodnie z harmonogramem od 04.05.2023r. do 23.05.2023r.
- część ustna zgodnie z harmonogramem od 10.05.2023r. do 23.05.2023r.

• Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
– etap pisemny:
sesja zima 2023 – zgodnie z harmonogramem w dniach od 9.01.2023r. do 21.01.2023r.
sesja lato 2023 – zgodnie z harmonogramem w dniach od 1.06.2023r. do 18.06.2023r.
– etap praktyczny zgodnie z harmonogramem w danej sesji.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

• Klasy przejściowe TZ i BSIS:
12 - 16 września 2022r.
12 - 16 grudnia 2022r.
6-10 lutego 2023r.
22-26 maja 2023r.

• Klasy programowo najwyższe TZ:
12-16 września 2022r.
21-25 listopada 2022r.
6-10 lutego 2023r.
27-31 marca 2023r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram