Harmonogram roku szkolnego

Podział roku szkolnego na wydarzenia

Czas trwania roku szkolnego

• początek roku szkolnego – 04.09.2023r.
• semestry w klasach maturalnych:
- I semestr 04.09.2023r. – 15.12.2023r.
- II semestr 18.12.2023r. – 26.04.2024r.
• semestry w klasach przejściowych:
- I semestr 04.09.2023r. – 12.01.2024r.
- II semestr 15.01.2024r. – 21.06.2024r.
• praktyki zawodowe dla uczniów technikum
- 2.10.2023r. – 29.10.2023r. – klasy: 3TB, 3TE, 3TEk, 3TR, 3TM
- 26.02.2024r. – 24.03.2024r. – klasy: 4TB, 4TE, 4TEk, 4TH, 4TM
• zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 26.04.2024r.
• zakończenie roku szkolnego – 21.06.2024r.

Przerwy w nauce

• zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2023r. – 1.01.2024r.
• ferie zimowe – 29.01.2024r. – 11.02.2024r.
• wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024r. – 2.04.2024r.
• dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  14.10.2023; 1.11.2023r.; 11.11.2023r.; 6.01.2024r.; 1.05.2024r.; 3.05.2024r.; 30.05.2024r.
• dodatkowe dni wolne dla uczniów TZ i BSIS:
13.10.2023r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
10.01.2024r. (egzamin zawodowy)
02.05.2024r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
07.05.2024r. (egzamin maturalny z j. polskiego)
08.05.2024r. (egzamin maturalny z matematyki)
09.05.2024r. (egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego)
13.05.2024r. (egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego poziom rozszerzony)
31.05.2024r. (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
4.06.2024r. (egzamin zawodowy)
5.06.2024r. (egzamin zawodowy)

Egzaminy

• Egzamin maturalny:
- część pisemna zgodnie z harmonogramem od 07.05.2024r. do 23.05.2024r.
- część ustna zgodnie z harmonogramem od 13.05.2024r. do 25.05.2024r.

• Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
– etap pisemny:
sesja zima 2024 – zgodnie z harmonogramem w dniach od 9.01.2024r. do 20.01.2024r.
sesja lato 2024 – zgodnie z harmonogramem w dniach od 4.06.2024r. do 19.06.2024r.
– etap praktyczny zgodnie z harmonogramem w danej sesji w dniach od 4.06.2024r. do 19.06.2024r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

• Klasy przejściowe TZ i BSIS:
18 - 21 września 2023r.
11 - 15 grudnia 2023r.
19 - 23 lutego 2024r.
20 - 24 maja 2024r.

• Klasy programowo najwyższe TZ:
18 - 21 września 2023r.
20 - 24 listopada 2023r.
19 - 23 lutego 2024r.
25 - 27 marca 2024r.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram