Technik ekonomista

Dla kogo?

Technik Ekonomista to zawód dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, kadr i płac, rozliczeń finansowych oraz pracy biurowej. W procesie dydaktyczno – wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw, jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność
w działaniu.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik ekonomista będzie potrafił:
• organizować pracę biura firmy,
• prowadzić sprawy kadrowe i płacowe,
• sporządzać deklaracje podatkowe,
• sporządzać plany i analizy ekonomiczne w firmie,
• analizować rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku,
• samodzielnie wykonywać lub organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i wyrobów gotowych.

Kwalifikacje w zawodzie:

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, urzędzie miasta lub gminy, starostwie powiatowym, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach.

Zatrudnienie

Po skończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają mu zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych lub podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu obsługi biura, finansów, kadr i płac.

Przykładowe kierunki studiów

Technik ekonomista ma możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach:
• Ekonomia
• Finanse i rachunkowość
• Zarządzanie i marketing
• Handel zagraniczny
• Bankowość
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram