Bursa Szkolna

Oferta placówki opiekuńczo wychowawczej

UWAGA!!!

Opłaty w Bursie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie


Za miesiąc czerwiec 2024 r. opłaty wynoszą:

wyżywienie – 230,00 zł
czesne – 60,00 zł
Razem: 290,00 zł


TERMIN PŁATNOŚCI DO 10 – TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA!
W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe!
Opłaty za bursę należy dokonać wyłącznie na rachunek bankowy:

54 8707 0006 0021 2736 2000 0010

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA ORAZ MIESIĄC

ZA KTÓRY OPŁATA JEST DOKONYWANA
(np. Jan Kowalski, wpłata za kwiecień)
UWAGA!!!

Opłaty w Bursie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Opłata za czesne

Na podstawie Uchwały nr XLIX/358/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 27 września 2023 r. oraz Zarządzenia nr 49/2023 Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie z dnia 02.10.2023 r. opłata za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej od października 2023 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłatę za zakwaterowanie należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie:

54 8707 0006 0021 2736 2000 0010
UWAGA!!!

Opłaty w Bursie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Opłata za wyżywienie
Od dnia 01.09.2023 r. na podstawie decyzji nr OIS.4323.29.2023 Starosty Lubartowskiego

koszt całodziennego wyżywienia wynosi 18 zł.

śniadanie - 5,50 zł
obiad - 7,00 zł
kolacja - 5,50 zł

Opłata za czesne

Od dnia 01.10.2019 r. na podstawie Uchwały nr VII/68/19 Rady Powiatu w
Lubartowie z dnia 17 września 2019 r. opłata za zakwaterowanie wynosi 70,00
miesięcznie.


UWAGA!!!

TERMIN PŁATNOŚCI DO 10 – TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA!
W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe!
Opłaty za bursę należy dokonać wyłącznie na rachunek bankowy:

54 8707 0006 0021 2736 2000 0010

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA ORAZ MIESIĄC

ZA KTÓRY OPŁATA JEST DOKONYWANA
(np. Jan Kowalski, wpłata za kwiecień)
Jeżeli zdecydujecie się podjąć naukę w Lubartowie to zapraszamy do zamieszkania w Bursie Szkolnej w RCEZ.
Zapewniamy opiekę wychowawców, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają i organizują czas wolny. 
Bursa to też miejsce, gdzie zawieracie nowe przyjaźnie. Mieszkanie z osobami z jednej klasy, miejscowości ułatwia naukę, a i powroty do domu nie są tak męczące. Przebywając u nas możecie korzystać z oferty kulturalnej Lubartowa. Możecie chodzić do kina, brać udział w imprezach, o ile ich czas nie koliduje z nauką. Stwarzamy warunki do nauki, są wyznaczone godziny i wtedy w bursie panuje cisza. Można korzystać ze świetlicy do samodzielnej nauki, a jeżeli ktoś ma naprawdę dużo zadane to może uczyć się (za zgodą wychowawcy) także w czasie ciszy nocnej.
Pobyt w bursie jest na pewno tańszy niż na stancji, bezpieczniejszy (zawsze masz do kogo zwrócić się o pomoc), mniej uciążliwy (nie musisz martwić się o przygotowanie posiłków), ciekawszy (wielu przyjaciół, zawsze coś się dzieje).

Bursa jest koedukacyjna, posiada 90 miejsc dla wychowanków szkół ponadpodstawowych pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Placówka gwarantuje:

całodobową opiekę pedagogiczną od godz. 16.00 w niedzielę do godz. 20.00 w piątek w czasie zajęć szkolnych

całodzienne i smaczne domowe posiłki (śniadania i kolacje serwowane w formie szwedzkiego stołu)

prawdziwie domową atmosferę zamieszkania

warunki do nauki i rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień

warunki do uczestnictwa w kulturze

wyrabianie zaradności życiowej

Bursa dysponuje:

pokojami 2,3 i 4 osobowymi

świetlicą do nauki

świetlicą - salą telewizyjną ze stołem do tenisa stołowego

pomieszczeniem rekreacyjnym z bilardem oraz mini siłownią

pracownią komputerową

dostępem do internetu Wi-Fi

dostępem do szkolnej sali gimnastycznej

Aby nasi mieszkańcy czuli się dobrze:

pomagamy realizować marzenia związane z kontynuacją nauki w wybranych lubartowskich szkołach

organizujemy samopomoc koleżeńską w nauce

integrujemy się z lokalnymi placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami, wspierając się w realizacji statutowych zadań

działamy w wolontariacie oraz podejmujemy szereg innych działań

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram