Informacje dla rodziców

najważniejsze informacje i dokumenty dla Rodziców naszych podopiecznych

Informujemy, że Rada Rodziców przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w dniu 21.09.2023 r. ustaliła wysokość dobrowolnej składki w roku szkolnym 2023/2024 na kwotę 30 zł rocznie.

Wpłat można dokonywać w kasie szkoły (pokój nr 19) lub na konto:

89 8707 0006 0000 0169 2000 0001

Adresat:

RADA RODZICÓW PRZY REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE

Adres:

1 MAJA 82; 21-100 LUBARTÓW

Tytułem:

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW – IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA

Informujemy, że zebrane wpłaty są przeznaczone na:
- nagrody dla uczniów,
- organizację imprez szkolnych, olimpiad, turniejów, konkursów i zawodów,
- dofinansowanie wyjść i wycieczek.

Ogłoszenie

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zamieszczoną poniżej publikacją "Co rodzic powinien wiedzieć...?" przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Publikacja dotyczy reformy edukacji i zmian w prawie oświatowym.

Co rodzic powinien wiedzieć...?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram