Technik elektronik

Dla kogo?

Technik Elektronik to zawód dla osób, które chcą nabyć umiejętności z zakresu naprawiania i instalowania urządzeń elektronicznych oraz poznać nowoczesne technologie. Elektronika to jedna najszybciej rozwijających się branż, mająca ogromne znaczenie w informatyce, telekomunikacji, automatyce, medycynie i w każdej dziedzinie wiedzy. W procesie dydaktyczno – wychowawczym rozwijamy takie cechy i postawy, jak: komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, dokładność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz systematyczność w doskonaleniu zawodowym.
Opis kierunku

Umiejętności

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik elektronik będzie potrafił:
• stosować programy do symulacji działania układów elektronicznych,
• montować, instalować, uruchamiać i naprawiać układy i urządzenia elektroniczne,
• opisywać technologie i systemy transmisji światłowodowej,
• dobierać i konfigurować urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy,
• wykonywać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów,
• wymieniać elementy i podzespoły instalacji oraz urządzeń elektronicznych,
• wykonywać rysunki techniczne, także w programie do wspomagania projektowania i wykonywania rysunków technicznych CAD.

Kwalifikacje w zawodzie:

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Praktyki zawodowe

• W trakcie nauki uczniowie odbywają 2 praktyki zawodowe po 4 tygodnie.
• Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia elektroniczne, prowadzących serwis urządzeń i instalacji teletechnicznych i elektrycznych, wykonujących montaż i eksploatację urządzeń i instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

Zatrudnienie

Po skończeniu technikum absolwent ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik elektronik może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych czy usługowych w różnych gałęziach przemysłu, w których są stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje przede wszystkim duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe kierunki studiów

Technik elektronik ma możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach:
• Elektronika
• Automatyka i robotyka
• Telekomunikacja
• Mechatronika
• Informatyka
• Cyberbezpieczeństwo
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram