Rada Rodziców

Aktualny skład rady rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w roku szkolnym 2021/2022

1. Katarzyna Jesionek – przewodniczący

2. Grażyna Paśnik – wiceprzewodniczący

3. Stanisław Zieleńczuk – skarbnik

4. Magdalena Karpińska – sekretarz

5. Kinga Bronisz – członek

6. Dorota Krekora – członek

7. Irena Ciotucha – członek

8. Tomasz Szymczak – członek

9. Marek Greguła – członek

10. Agnieszka Sykut – członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 
w roku szkolnym 2021/2022

1. Barbara Gazda - przewodnicząca

2. Magdalena Mitura - członek

3. Magdalena Kondrat - członek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram