Rada Rodziców

Aktualny skład rady rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w roku szkolnym 2023/2024

1. Katarzyna Jesionek – przewodniczący

2. Grażyna Paśnik – wiceprzewodniczący

3. Justyna Rogala – skarbnik

4. Agnieszka Sykut – sekretarz

5. Irena Ciotucha – członek

6. Grzegorz Dąbrowski – członek

7. Paweł Kasperek – członek

8. Renata Mitura – członek

9. Katarzyna Piskała – członek

10. Magdalena Wiśniewska - członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 
w roku szkolnym 2023/2024

1. Dorota Bartoszek - przewodnicząca

2. Karolina Urbaś - członek

3. Emilia Żółtowska - członek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram