Rada Rodziców

Aktualny skład rady rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w roku szkolnym 2022/2023

1. Katarzyna Jesionek – przewodniczący

2. Grażyna Paśnik – wiceprzewodniczący

3. Justyna Rogala – skarbnik

4. Urszula Czakon – sekretarz

5. Marek Greguła – członek

6. Irena Ciotucha – członek

7. Agnieszka Sykut – członek

8. Kinga Bronisz – członek

9. Magdalena Mitura – członek

10. Łukasz Mazurek – członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 
w roku szkolnym 2022/2023

1. Patrycja Malesa - przewodnicząca

2. Dorota Misiarz - członek

3. Katarzyna Banucha - członek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram