Rada Rodziców

Aktualny skład rady rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w roku szkolnym 2020/2021

1. Katarzyna Jesionek – przewodniczący

2. Grażyna Paśnik – wiceprzewodniczący

3. Stanisław Zieleńczuk – skarbnik

4. Magdalena Karpińska – sekretarz

5. Magdalena Kondrat– członek

6. Edyta Michowska – członek

7. Tomasz Szymczak – członek

8. Tomasz Kaczyński – członek

9. Kinga Bronisz– członek

10. Agnieszka Sykut – członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2020/2021

1. Magdalena Rola - przewodnicząca

2. Irena Ciotucha - członek

3. Urszula Borzęcka - członek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram