Oddziały wielozawodowe

Dla kogo?

Klasy wielozawodowe Branżowej Szkoły I stopnia skupiają uczniów kształcących się w różnych zawodach szkolnictwa branżowego. W szkole uczniowie kształcą się w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. W procesie dydaktyczno-wychowawczym wspieramy rozwijanie takich cech i postaw, jak: komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętności planowania zadań, współpracy w zespole i nawiązywania kontaktów ze współpracownikami, gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz systematyczność w doskonaleniu zawodowym.
Opis kierunku

Zawody szkolnictwa branżowego i kwalifikacje

• cukiernik – w kwalifikacji SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych;
• kucharz – w kwalifikacji HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań;
• fryzjer – w kwalifikacji FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich;
• sprzedawca – w kwalifikacji HAN.01 Prowadzenie sprzedaży;
• murarz – tynkarz –w kwalifikacji BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
• monter sieci i instalacji sanitarnych – w kwalifikacji BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją siecioraz instalacji sanitarnych;
• mechanik pojazdów samochodowych – w kwalifikacji MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
• elektryk – w kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
• elektromechanik – w kwalifikacji ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych;
• elektromechanik pojazdów samochodowych – w kwalifikacji MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
• piekarz – w kwalifikacji SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich;
• stolarz – w kwalifikacji DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
• ślusarz – w kwalifikacji MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
• dekarz – w kwalifikacji BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich;
• blacharz samochodowy – w kwalifikacji MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych;
• krawiec – w kwalifikacji MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych;
•drukarz fleksograficzny - w kwalifikacji PGF.01 Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych(nowość od roku szkolnego 2022/2023);
•drukarz offsetowy – w kwalifikacji PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych(nowość od roku szkolnego 2022/2023).

Kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego

W trakcie nauki w wyznaczonych w planie zajęć dniach tygodnia uczniowie realizują praktyki zawodowe u pracodawców oraz są wysyłani przez pracodawców na kursy zawodowe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Zatrudnienie

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia ma duże możliwości zatrudnienia na rynku pracy i jest atrakcyjnym pracownikiem dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień. Może znaleźć zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach prywatnych w wybranej branży, ma też możliwość podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Podjęcie dalszej nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia może kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna), po ukończeniu liceum może zdawać egzamin maturalny.
Absolwent może również doskonalić swoje umiejętności lub nabywać kompetencje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram