Dyrekcja

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

DYREKTOR

mgr Dorota Bułgajewska - Muzyka

WICEDYREKTOR

mgr Eliza Gajownik

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Guz

WICEDYREKTOR

mgr Elżbieta Mizio

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. Jarosław Lemieszek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram