Informacje dotyczące rekrutacji do Bursy szkolnej w RCEZ w Lubartowie rok szkolny 2022/2023

Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do Bursy szkolnej w RCEZ w Lubartowie 2022/2023

Rekrutacja do bursy Bursy szkolnej w RCEZ w Lubartowie w I etapie postępowania rekrutacyjnego odbywa się na 26 wolnych miejsc.


Informujemy, że listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie bursy (nie powiadamiamy pisemnie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego) 29 czerwca 2022r.POTWIERDZENIE ZAMIESZKANIA W BURSIE

W piatek 29 lipca 2022r. szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy osób przyjętych do klas pierwszych.W związku z tym wszyscy kandydaci przyjęci do zamieszkania w bursie
w roku szkolnym 2022/2023
są zobowiązani w dniach 01.08.2022 – 05.08.2022/w godz. 8.00 - 14.00/
osobiście lub telefonicznie potwierdzić wolę zamieszkania lub
poinformować nas o rezygnacji z miejsca.

Jeśli potwierdzenia nie odnotujemy to znaczy, że uczeń zwalnia miejsce.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób chętnych do zamieszkania w placówce, bardzo prosimy o poważne potraktowanie sprawy i niezwłoczną informację telefoniczną.


telefon stacjonarny: 81 855 24 89

telefon komórkowy: 517 821 112
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram