Dokumenty i ważne informacje dla wychowanków Bursy Szkolnej w Lubartowie

Dokumenty i ważne informacje dla wychowanków Bursy Szkolnej w Lubartowie

____
UWAGA!!!

Opłaty w Bursie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Opłata za wyżywienie
Od dnia 01.09.2023 r. na podstawie decyzji nr OIS.4323.29.2023 Starosty Lubartowskiego
koszt całodziennego wyżywienia wynosi 18 zł.
śniadanie - 5,50 zł
obiad - 7,00 zł
kolacja - 5,50 zł

Opłata za czesne
Od dnia 01.10.2019 r. na podstawie Uchwały nr VII/68/19 Rady Powiatu w
Lubartowie z dnia 17 września 2019 r. opłata za zakwaterowanie wynosi
70,00
zł miesięcznie.
UWAGA!!!

Wysokość opłaty za zakwaterowanie ulegnie we wrześniu 2023 r. zmianie. Wszelkie
informacje będą podawane na bieżąco po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Wysokość opłaty za m-ąc wrzesień 2023 r.

wynosi 386,00 zł

(wyżywienie – 316,00 zł, zakwaterowanie – 70,00 zł)

UWAGA!!!

TERMIN PŁATNOŚCI DO 10 – TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA!
W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe!
Jadłospis

OPŁATY

Opłaty za bursę należy dokonać wyłącznie na rachunek bankowy:

54 8707 0006 0021 2736 2000 0010

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA
 ORAZ MIESIĄC ZA KTÓRY OPŁATA JEST DOKONYWANA
(np. Jan Kowalski, wpłata za kwiecień)
Jadłospis

JADŁOSPIS

Tu znajdziesz aktualny na dany tydzień jadłospis 
dla wychowanków Bursy Szkolnej w Lubartowie
arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram