Wybory do Rady Samorządu Słuchaczy

Email Drukuj PDF

W dniach 24 i 27 września w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbyły się  wybory uzupełniające do Rady Samorządu Słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zgodnie z regulaminem Samorządu reprezentująca go Rada powinna składać się z trzech osób. Ze względu na to, że dwóch członków Rady ukończyło dwuletnią kadencję należało przeprowadzić wybory uzupełniające.

Głosowanie odbyło się w dwóch turach, aby umożliwić zagłosowanie słuchaczom uczącym się w systemie stacjonarnym i zaocznym. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów, czuwała komisja wyborcza w składzie: Martyna Osipik z klasy 3LOds oraz Katarzyna Kusyk z klasy 3Lodz. Słuchacze mogli oddać głos maksymalnie na trzy osoby spośród 5 kandydatów zgłoszonych z poszczególnych klas liceum. W wyborach udział wzięło  94 słuchaczy, z czego głosów ważnych było 89, a głosów nieważnych 5.

Liczba uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów:

1.Eliza Woźniak kl.2LOds- 52 głosy

2.Karolina Habros kl.2LOds- 44 głosy

3.Ewelina Pydyś kl.1LOdz- 43 głosy

4.Aleksandra Wójtowicz kl.2LOds- 42 głosy

5.Justyna Czarnecka kl.2LOdz- 28 głosów

Zgodnie z regulaminem Samorządu Słuchaczy osoby z największą ilością uzyskanych głosów, czyli Eliza Woźniak z kl. 2LOds oraz Karolina Habros z kl. 2LOds uzupełniają skład Rady Samorządu Słuchaczy.

Dziewczynom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Samorządzie!

Opiekun Samorządu Słuchaczy

Marzena Foltyn


Mistrzostwa powiatu lubartowskiego w sztafetowych biegach przełajowych

Email Drukuj PDF

W dniu 30.09.2014r. w parku miejskim nad stawem odbyły się mistrzostwa powiatu lubartowskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowały dwie sztafety – dziewcząt i chłopców.

Po zaciętej rywalizacji dziewczęta uplasowały się na trzecim miejscu, a chłopcy na miejscu drugim co kwalifikuje ich do udziału w mistrzostwach rejonu, które odbędą się w dn. 05.10.2014r. również w Lubartowie.


Więcej…

„Pierwszaki” ZSZ nr 1 zintegrowane

Email Drukuj PDF

W poniedziałek 29.09.2014 roku uczniowie  klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w RCEZ w Lubartowie, wzięli udział w Dniu Integracyjnym.

Zajęcia odbyły się na terenie  Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubartowie. Tematem zająć była integracja i adaptacja młodzieży i nauczycieli oraz zaproszonych gości. W trakcie zajęć uczniowie poznawali się wzajemnie. Pogoda sprzyjała w rozegraniu licznych konkurencji rekreacyjno-sportowych przygotowanych przez nauczycieli-opiekunów.


Więcej…

Uczniowie RCEZ na HIERONIMKACH

Email Drukuj PDF

Dnia 30 września młodzież z klasy 2 TH uczestniczyła w pierwszej edycji Międzynarodowego Dnia Tłumacza na UMCS. Impreza nosiła nazwę Hieronimki od imienia świętego Hieronima, patrona tłumaczy. Organizatorami byli pracownicy i studenci Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, uczestnikami zaś uczniowie szkół z Lublina, Lubartowa, Chełma i Białej Podlaskiej.


Więcej…

Podsumowanie staży wakacyjnych 2014

Email Drukuj PDF

Od 2013 roku Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie realizuje projekt unijny „Nauka-Praktyka–Sukces,” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jednym z założonych celów jest wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w letnich programach stażowych.

Aż 195 uczniów naszej szkoły, miało więc możliwość odbycia płatnych staży u lokalnych pracodawców. Udział w stażach pozwolił młodzieży przygotować się do poruszania po rynku pracy oraz dostosować ich umiejętności do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Niewątpliwie dzięki takiemu doświadczeniu, jak udział w projekcie, łatwiej będzie uczniom RCEZ odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.


Więcej…

II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Email Drukuj PDF

W dniu 30.09.2014r w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbył się etap szkolny II  Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym. Do olimpiady przystąpiło 42 uczniów z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr1. Uczniowie rozwiązywali  przez 45 minut test wiedzy składający się z 25 pytań zamkniętych, maksymalna ilość punktów to 25 pod kontrolą komisji w składzie: Elżbieta Rola, Marta Furtak, Eliza Gradzińska. Pytania zawierające treści z zakresu psychologii, psychiatrii, stresu, cyberprzemocy, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, stalkingu, schizofrenii, bulimii. W pierwszym podejściu dwóch uczniów uzyskało skalę punktową 18 i sześciu uczniów 17 punktów. Pomiędzy uczniami nastąpiła dogrywka w postaci rozwiązywania testu składającego się z sześciu pytań punktowanych po jednym punkcie za pytanie.  Na postawie wyników końcowych wyłoniono 3 zwycięzców etapu szkolnego, którzy porywalizują w powiecie o dalsze zwycięstwo

I miejsce: Mariusz Wójcik z klasy 2TB

II miejsce: Karol Kaczor klasa 2TB

III miejsce: Krzysztof Braszko kl.2TB

Wszyscy uczestnicy dostali drobny upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe oraz finaliści dodatkowo  dyplomy i publikacje z zakresu tematyki olimpiady.

Galeria>>

Elżbieta Rola


Harmonogram zajęć projektowych

Email Drukuj PDF

Szczegółowe harmonogramy zajęć,

które odbędą się w ramach Projektu "Nauka-Praktyka-Sukces"

znajdują się w zakładce "Harmonogram">>


Integracja i adaptacja na Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” w Firleju

Email Drukuj PDF

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, od kilku lat przy współpracy z wychowawcami organizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Wieloletnie już doświadczenia w organizacji tych wyjazdów wskazują, że jest to bardzo dobra forma kształtowania zespołu klasowego. Dlatego w dniu 26.09.2014r. uczniowie klas pierwszych Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie. W trakcie tych zajęć uczniowie nabyli wiele umiejętności. Wspólna praca, gry i zabawa pozwoliły młodzieży przezwyciężyć onieśmielenie oraz bliżej poznać nowe koleżanki i kolegów, co wpływa na zwiększenie spójności klasy, daje poczucie przynależności do grupy, motywację do współdziałania, a także stwarza warunki do adaptacji w nowym środowisku.


Program integracji klas przebiega pod hasłem „Zgrana klasa” ma za zadanie min. rozpoznawanie i promowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Program integracji dotyczy wszystkich uczniów klas pierwszych oraz wychowawców tych klas. Realizowany jest we wrześniu każdego roku szkolnego.

ZOBACZ ZDJĘCIA W GALERII

 


Więcej…

Sprzątanie świata 2014

Email Drukuj PDF

W Polsce akcja Sprzątanie Świata odbywa się już po raz 21 i w tym roku przeszła małą rewolucję, ponieważ rozpoczęła się już w kwietniu, a jej kulminacja jest teraz we wrześniu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” i ma na celu promowanie „nieśmiecenia”, odkrywania lasów i odpowiedzialną turystykę! Krajowym patronem i organizatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia, natomiast w Lubartowie lokalnym koordynatorem jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, który zapewnił uczestnikom worki, rękawice oraz odbiór zebranych odpadów.


Więcej…

Jak zostać wolontariuszem? - warsztaty

Email Drukuj PDF

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Agape” z Lublina uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w dniach 19, 23 września 2014r. mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach dla każdej z klas z wolontariuszami realizującymi projekt CENTRUM ENERGII, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej, obywatelskiej i środowiskowej.


Więcej…

Strona 73 z 89