Ogłoszenie dla Absolwentów

Email Drukuj PDF

Redakcja serwisu www.otouczelnie.pl przygotowała ogólnopolski wykaz terminów rekrutacji 2020/21 na wszystkich uczelniach w Polsce.

Informacje zawierają zarówno terminy rekrutacji podstawowej oraz dodatkowej dla kandydatów, którzy nie dostali się na wybrany kierunek lub powtarzają maturę we wrześniu.

Dla zainteresowanych LINK do artykułu:

https://www.otouczelnie.pl/artykul/4965/


Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

Email Drukuj PDF

Od 1 września 2020 r. uczniowie, którzy będą pobierać w kancelarii szkoły

zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły powinni mieć ze sobą legitymację szkolną

lub wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.

Druk wniosku do pobrania >>pobierz>>


Komunikat dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Email Drukuj PDF

Od dnia 29 czerwca przywrócone zostały zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Email Drukuj PDF

Dnia 26 czerwca 2020 roku Uczniowie i Słuchacze Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie kończą rok szkolny 2019/2020. Tego dnia świadectwa ukończenia szkoły otrzymują uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1, stając się absolwentami naszej szkoły.

Gratulujemy Wam, Drodzy Uczniowie i Słuchacze, odniesionych sukcesów, wyników w nauce, osiągnięć sportowych oraz zdobytej wiedzy i umiejętności. Dziękujemy za wykazanie się odpowiedzialnością, sumiennością i zaangażowaniem w pracę z nauczycielami i wychowawcami. Szczególne słowa uznania i gratulacje kierujemy do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Życzymy Wam wytrwałości i wiary we własne możliwości oraz realizacji planów i marzeń. Wierzymy, że w mądry i dojrzały sposób wykorzystacie zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Wszystkim uczniom życzymy także sukcesów na trwających jeszcze egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Słowa podziękowania kierujemy także do Rodziców, którzy wykazywali się zrozumieniem, wspomagali nauczycieli w pracy, otaczali młodzież opieką i troską. Życzymy Państwu wiele satysfakcji i dumy z osiągnięć dzieci, które dzięki Wam mogą realizować swoje marzenia.

Dziękujemy także wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom za troskę i wsparcie okazywane uczniom oraz za trud przekazywania wiedzy. Dzięki Wam uczniowie i absolwenci mogli nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać swoje różnorodne zainteresowania i pasje.

Drodzy Uczniowie, teraz czekają Was zasłużone wakacje. Dziękując Wam za całoroczną pracę i wysiłek oraz wspólnie spędzony czas życzymy słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

Dyrekcja Szkoły

List Starosty Lubartowskiego >>LINK>>


KOMUNIKAT - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Email Drukuj PDF

Świadectwa dla uczniów będą wydawane w dniu 26.06.2020 roku przez wychowawców klas.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły odbiór świadectw odbywać się będzie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Prosimy uczniów o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny).

Harmonogram spotkań z wychowawcami klas w dniu 26 czerwca 2020 roku>>


Uczniowie RCEZ w projekcie „Świadomy obywatel Unii Europejskiej”

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły z klas 1THEka, 2TEK, 3TEK uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”. Zajęcia odbywały się w dwóch blokach tematycznych „Swobody rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej” i „Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej”. W dniu 9 marca 2020 roku uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Natomiast druga część zajęć była przeprowadzona w formie zdalnej w dn. 21-22 maja za pomocą platformy internetowej UMCS przez wykładowców Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Projekt „Świadomy obywatel UE” realizowany jest dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Urzędem Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej.

Dziękujemy uczniom za udział i zaangażowanie podczas zajęć projektowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pomogą Wam łatwiej zrozumieć mechanizmy działania Unii Europejskiej, a w przyszłości zaowocują lepszą i świadomą realizacją planów zawodowych i funkcjonowaniem na rynku pracy w UE.

Ilona Puła
Magdalena Guz

Galeria>>


Oliwia Karczmarz laureatką Wojewódzkiego Konkursu Katyńskiego!

Email Drukuj PDF

Oliwia Karczmarz z klasy 2 TEk zajęła I miejsce w Konkursie pt:"Dęby pamięci w mojej okolicy". Konkurs zorganizowany został przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy zbrodni katyńskiej

Celem konkursu było popularyzowanie i poznawanie życiorysów polskich oficerów- ofiar zbrodni katyńskiej znajdujących się na liście zgłoszonych w Programie "Katyń... Ocalić od zapomnienia". Zadaniem uczestnika konkursu było odnalezienie Bohatera, zebranie jak największej ilości informacji o nim oraz nagranie video.

Oliwia Karczmarz poświęciła swoją pracę ppor. Janowi Szalastowi, pochodzącemu z Rozkopaczewa, więźniowi obozu w Kozielsku, zamordowanemu w kwietniu 1940r. w Lesie Katyńskim. Bohater zbrodni katyńskiej upamiętniony został w Programie "Katyń...Ocalić od zapomnienia" przez mieszkańców Ostrowa Lubelskiego.

Dorota Bułgajewska- Muzyka


Lista osób zakwalifikowanym na staże w ramach projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Email Drukuj PDF

 

Lista osób zakwalifikowanych na staże

w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Technikum Budowlane

 1. Dejnecki Dawid
 2. Gorzkowski Jakub
 3. Gorzyński Igor
 4. Kuchciak Bartosz
 5. Kuchciak Jakub
 6. Mucha Kacper
 7. Oleksiński Marcin
 8. Panek Rafał
 9. Pochopień Dawid
 10. Tomasiak Przemysław

Technikum Ekonomiczne

 1. Abramik Małgorzata
 2. Bartkowicz Karolina
 3. Grzeszczak Iwona
 4. Kowalska Patrycja
 5. Kulesza  Izabela
 6. Ligęza Dawid
 7. Szczęch Karolina
 8. Tołubińska Monika Magdalena
 9. Wlazły Milena
 10. Wójcik Wiktor

Technikum Mechaniczne

 1. Chojak Kacper
 2. Dobosz Krystian
 3. Koc Patryk
 4. Woliński Krystian

Technikum Elektroniczne

 1. Chabros Jakub
 2. Jakubczak Dominik
 3. Janczara Karol
 4. Skowroński Krystian

Technikum Handlowe

 1. Kiliańska Kinga
 2. Misiarz Kinga
 3. Pawelec Martyna
 4. Szymańska Milena
 5. Wysokińska Kaja

 

UWAGA!

W dniu 23 czerwca (wtorek) osoby zakwalifikowane na staż mają zgłosić się do pokoju nr 18 po odbiór skierowań na badania lekarskie. Badania lekarskie odbywają się 23 czerwca w godzinach od 8.00 do 12.00 W Centrum Medycyny Pracy (ul. Lubelska 52 - wejście z tyłu budynku). Badanie lekarskie jest niezbędne w celu wzięcia udziału w stażach.

Szkolenie BHP odbędzie się w dn. 24 czerwca o godz. 9.00 (mała sala gimnastyczna). Obecność obowiązkowa.

Poprawiony: poniedziałek, 22 czerwca 2020 08:49

Komunikat!

Email Drukuj PDF

Od dnia 22 czerwca 2020 roku rozpoczyna się sesja egzaminacyjna czerwiec/lipiec 2020 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Organizacja egzaminu odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem.Strona 6 z 122