Ogłoszenie - zmiana planu zajęć

Email Drukuj PDF

Zmiana planu lekcji od dnia 26 października 2020r.

Plan zajęć dla poszczególnych klas >>link>>

Plan zajęć nauczycieli >>link>>


Komunikat dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Email Drukuj PDF

Plan zajęć dla słuchaczy

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (forma zaoczna)

w dn. 24-25 października 2020 r.

>>LINK>>


Komunikat dotyczący nauczania hybrydowego

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom wprowadza nauczanie w trybie hybrydowym- mieszanym w terminie od 19.10- 23.10.2020r.


W terminie od 19.10-23.10.2020r. w trybie stacjonarnym będą pracowały:

- klasy czwarte Technikum Zawodowego: 4TE, 4Tek, 4TB,

- klasy trzecie Technikum Zawodowego: 3TM, 3TB, 3Tek, 3TE, 3TH

- klasy pierwsze Szkoły Branżowej I Stopnia: 1t, 1b, 1a

- klasy drugie Szkoły Branżowej I Stopnia: 2z, 2b

- klasy trzecie Szkoły Branżowej I Stopnia: 3z, 3w,3t

 

Plan zajęć  22.10.2020r. Technikum Zawodowe >>link>>

Plan zajęć 22.10.2020r. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 >>link>>

 

Plan zajęć  23.10.2020r. Technikum Zawodowe >>link>>

Plan zajęć 23.10.2020r. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 >>link>>


Pozostałe klasy, które nie zostały ujęte będą pracowały w trybie zdalnym.

Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywały się w trybie stacjonarnym.

W okresie nauczania hybrydowego zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli ze szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrekcja RCEZ Lubartów
Komunikat

Email Drukuj PDF

Wprowadzenie zdalnego trybu zajęć ze względu

na sytuację epidemiologiczną w klasie 4TM

Na podstawie §18 ust.2,2a,2b,2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.1166 i 1386) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie

zarządzam, co następuje:

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom wprowadza nauczanie w trybie zdalnym uczniom klasy 4 TM w terminie od 19.10- 30.10.2020r.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 4TM zajęcia będą tam prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020, poz.493).

Nauczyciele uczący w klasie 4TM prowadzą zajęcia zdalnie ze szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrekcja RCEZ Lubartów


Zachowaj zasady bezpieczeństwa! Chroń siebie i bliskich

Email Drukuj PDF


Plan zajęć dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (forma zaoczna)

Email Drukuj PDF

Plan zajęć dla słuchaczy

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (forma zaoczna)

semestr V

w dn. 17-18 października 2020 r.

>>LINK>>


Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Licealiada 2020/2021

Email Drukuj PDF

W dniu 13 października 2020 r. w Leszkowicach odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Powiatu Lubartowskiego.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowała sztafeta chłopców pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Pana Tomasza Kozioła. W kategorii chłopców wystartowali zawodnicy reprezentujący dwie szkoły z Lubartowa: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespół Szkół nr 2.

Sztafeta chłopców rywalizowała na dystansie 6x1200m i zajęła II miejsce, uzyskując awans na zawody rejonowe.

W skład sztafety wchodzili następujący uczniowie: Jakub Augustyniak, Maciej Białousow, Bartłomiej Cybul, Paweł Czeladka, Kacper Gawryluk, Dominik Supryn oraz Igor Burek, Eryk Dziurdza, Mikołaj Podgórniak, Mateusz Sikora, Bartosz Woliński.

Wszystkim zawodnikom reprezentującym Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej gratulujemy zajętego miejsca na podium, dziękujemy za wysiłek i rywalizację do „ostatnich sił” oraz za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Tomasz Kozioł

Galeria>>


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego UNDERSTAND 2020

Email Drukuj PDF

Dnia 15.10.2020 roku po raz drugi w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego UNDERSTAND, który organizowany jest przez firmę edukacyjną Mogalo. Jest to wyjątkowy konkurs oparty na umiejętnościach rozumienia języka angielskiego. Zawodnicy w sali informatycznej musieli zmierzyć się z audio-testem wielokrotnego wyboru, który składał się z 24 pytań dla danej kategorii wiekowej. W czasie 45 minut uczniowie mogli wysłuchać poszczególnych pytań dowolną ilość razy zanim zdecydowali o zaznaczeniu odpowiedzi. W konkursie udział wzięli uczniowie Technikum Zawodowego. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Koordynator konkursu
Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października 2020 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zgodnie z ceremoniałem szkoły uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

W myśl przyświecającemu uroczystości cytatowi, że takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie… uczniowie podziękowali nauczycielom za trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów, za poświęcenie i cierpliwość, za gorące serca i pomocne dłonie.

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Oficjalnie do grona naszych uczniów przyjęliśmy rzeszę wspaniałych pierwszoklasistów. Potwierdzeniem tego faktu stało się złożenie ślubowania uczniów ośmiu klas pierwszych Technikum Zawodowego i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1.

Po złożeniu aktu ślubowania głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Bułgajewska - Muzyka, która skierowała do uczniów wiele ciepłych i ważnych słów. Odnosząc się do zdania wypowiedzianego przez Papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży nie przyszliśmy na świat, aby "wegetować"…, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić trwały ślad Pani Dyrektor życzyła uczniom, aby w naszej szkole znaleźli sposób na pozostawienie śladu po sobie oraz podejmowali w życiu same trafne i dojrzałe decyzje.

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Katarzyna Marciniak

Galeria>>Strona 6 z 125