XII edycja konkursu savoir –vivre

Email Drukuj PDF

,,Nie przeczym, że nasi synowie i wnuki

mają od starszych więcej książkowej nauki;

Ale na co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,

Że nie ma szkół uczących  żyć z ludźmi i światem. (...)

Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić

I każdemu powinną uczciwość wyrządzić.”

A. Mickiewicz Pan Tadeusz

Savoir-vivre, etykieta, kindersztuba, bon ton, tak w różnych językach określa się przestrzeganie zasad, ogładę towarzyską, umiejętność odpowiedniego zachowania się w konkretnej sytuacji i w określonym towarzystwie. To wiedza, która pozwala nam uniknąć uczucia zażenowania, towarzyskiego faux pas, nieporozumienia lub obrazy. Jak powszechnie bowiem wiadomo: ,,Kultura i obycie umilają życie”!

,,Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” (A.Mickiewicz Pan Tadeusz)

Jak zachować dobre maniery na co dzień, poprawne zachować się w różnych sytuacjach, stosować etykietę na oficjalnych spotkaniach i przy innych okazjach? Na te i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi w XII już edycji konkursu savoir –vivre.


Więcej…

Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców

Email Drukuj PDF

W lutym i maju odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej. W dniu 8 lutego 2019 roku zmagania zaczęli chłopcy i dziewczęta. Turniej cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży, dlatego zdecydowano się podzielić rozgrywki na dwie tury. Druga runda zawodów odbyła się 17 maja 2019 roku i wtedy swoje rozgrywki dokończyli chłopcy.


Więcej…

„MISTRZ MATEMATYKI 2019”

Email Drukuj PDF

17 maja 2019 r. po raz drugi w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki w trzech kategoriach: tytuł najlepszego matematyka klas pierwszych technikum zawodowego, tytuł najlepszego matematyka klas drugich technikum zawodowego i tytuł najlepszego matematyka klas trzecich technikum zawodowego. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań matematycznych, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji oraz dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu. Uczniowie rozwiązywali zadania z zakresu podstawowego i rozszerzonego wymagające logicznego myślenia.

Mistrzem Matematyki klas pierwszych został Dariusz Wójcik z klasy 1TB

Mistrzem Matematyki klas drugich został Adam Podleśny z klasy 2TM

Mistrzem Matematyki klas trzecich została Magdalena Podleśna z klasy 3TEK

Gratulujemy zwycięzcom. Mamy nadzieję, że odniesione sukcesy zmobilizują ich do dalszej wytrwałej pracy.

Organizatorzy

Galeria>>


VI Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa

Email Drukuj PDF

W dniu 16.05.2019r nauczyciele z naszej szkoły o profilu budowlanym brali udział w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na budowie. Głównym organizatorem imprezy była  Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie we współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Spotkanie miało miejsce na terenie budowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

Hasło tegorocznej edycji to: "Nie idź na skróty. Nigdy!". Hasło to jest konsekwencją licznych wypadków, które mają miejsce na placu budowy podczas prac budowlano - remontowych. Tematyka spotkania poświęcona była "Bezpieczeństwu i Higieny Pracy podczas prowadzenia prac na wysokości". Celem wydarzenia było kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, jak również podniesienie poziomu wiedzy w zakresie bezpiecznych warunków pracy podczas wykonywania prac na wysokości. Podczas seminarium inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przedstawili zagadnienia związane z zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników występujących podczas prac budowlanych, z przykładami konkretnych wypadków zaistniałych na terenie naszego województwa w ostatnim okresie. Po zakończonych wykładach na terenie budowy odbyły się pokazy straży pożarnej z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zaktualizowana wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na terenie budowy odbyły się również pokazy sprzętu budowlanego firmy Hilti niezbędnego do prac budowlanych i montażowych.

Magdalena Kondrat
Mariusz Borzęcki

Galeria>>


Zgłoś się na płatne staże!

Email Drukuj PDF

POBIERZ formularz zgłoszeniowy>>>

Poprawiony: piątek, 17 maja 2019 11:36

Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie

Email Drukuj PDF

Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie

IX Edycja

WYNIKI  II  ETAPU

 

Informujemy, że w IX Edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie zwyciężyli zespołowo:

Julia Ferenc i Adam Wójtowicz z klasy 1 TB

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizatorzy


Egzamin czeladniczy dla uczniów – pracowników młodocianych

Email Drukuj PDF

W dniu 17.05.2019 r. w naszej szkole gościliśmy Dyrektora Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Pana Marcina Kusiaka. Przekazał on uczniom klasy trzeciej szkoły zawodowej informacje na temat procedur egzaminu czeladniczego w różnych zawodach. Egzamin ten absolwent szkoły składa w izbie rzemieślniczej. Warto przypomnieć, że uczeń -pracownik młodociany otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, a jego staż pracy zalicza się do lat pracy wymaganych do emerytury. Nauka zawodu odbywa się pod opieką mistrza/fachowca w jego zakładzie. Po trzech latach nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje tytuł czeladnika. Po kolejnych trzech latach pracy w zawodzie ma możliwość uzyskania tytułu mistrza. Uzyskane kwalifikacje zarówno czeladnika, jak i mistrza są kwalifikacjami uznawanymi w całej Unii Europejskiej. Najpopularniejsze zawody, wybierane od lat przez uczniów, to: fryzjer, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik samochodowy, piekarz, cukiernik, kucharz.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Tłumy na dniach otwartych RCEZ

Email Drukuj PDF

Od rana w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej trwają Dni Otwarte szkoły. Młodzież z gimnazjów i szkół podstawowych może z łatwością obejrzeć mury szkoły, warsztaty i zapoznać się z pracowniami i wyposażeniem, które wykorzystywane jest do kształcenia przyszłych "zwodowców".

 

Zobacz szczegóły REKRUTACJI 2019

Zobacz galerię >>>

Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2019 08:39

Dni otwarte w RCEZ

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dn. 30 kwietnia w godz. 8-13 odbędą się Dni Otwarte naszej szkoły.

Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 09:27

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 klas programowo najwyższych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Email Drukuj PDF

26 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas programowo najwyższych Technikum Zawodowego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość odbyła się na placu szkolnym, w cieniu już prawie rozkwitających kasztanów, które symbolicznie przypominały o zbliżającym się egzaminie maturalnym.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubartowie Pan Andrzej Sekuła, ksiądz Franciszek Kliza, Dyrekcja Szkoły i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz uczniowie klas młodszych.

Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Borzęcka. Pożegnała maturzystów w imieniu swoim oraz w imieniu nauczycieli, którzy przez kilka lat pracowali z dzisiejszymi absolwentami. Następnie Pan Andrzej Sekuła odczytał list Starosty Lubartowskiego.

Prowadzący uroczystość maturzyści – Marcelina Cieślak i Damian Malaca podziękowali Gościom, Dyrekcji i Rodzicom za wiele miłych słów skierowanych do nich w tak uroczystym dniu. Natomiast Mateusz Powałka odczytał przemówienie, w którym podziękował Dyrekcji Szkoły za życzliwość, przychylność i wsparcie, nauczycielom i wychowawcom za wysiłek w trudnej drodze nauczania oraz wszystkim pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do tego, że czas w szkole upłynął w miłej atmosferze.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżnili się zaangażowaniem w działania na rzecz szkoły.  Na koniec wszyscy udali się z wychowawcami do swoich klas, gdzie nastąpiło pożegnanie i wręczenie świadectw.

Ten ostatni dzień szkoły zapadnie na zawsze w pamięci uczniów, którzy otrzymali wymarzone i zasłużone świadectwa ukończenia szkoły. Trochę szkoda, że czas tak szybko upływa, niedawno rozpoczynali naukę, dziś już ją ukończyli. Jednak zawsze Nasi Absolwenci będą mile widziani w murach szkoły!

Gratulujemy wszystkim ukończenia szkoły!

Życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!

Galeria>>Strona 6 z 106