Podsumowanie Powiatowego Konkursu „Wyjątkowe jednostki - autorytety” IV Edycja Bohater historii

Email Drukuj PDF

W dniu 23 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste podsumowanie IV Edycji Powiatowego Konkursu „Wyjątkowe jednostki – autorytety”. Konkurs objęty został Honorowym Patronatem przez Starostę Lubartowskiego pana Fryderyka Pułę. Celem konkursu było zaprezentowanie bohaterów historii ważnych w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej oraz motywowanie uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nasza szkoła włączyła się poprzez organizację konkursu w obchody jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. IV Edycja Konkursu przebiegała pod hasłem „Bohater historii” i skierowana była do uczniów szkół Powiatu Lubartowskiego.
W gali finałowej wzięli udział pan Fryderyk Puła Starosta Lubartowski, pani Edyta Weremczuk instruktor pracowni plastycznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie oraz laureaci wraz z opiekunami. Na wstępie uroczystości pani Dyrektor Hanna Borzęcka przywitała wszystkich serdecznie i podziękowała gościom za przybycie oraz uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie. Gratulowała pomysłowości i kreatywności w tworzeniu prac konkursowych, natomiast Starosta pan Fryderyk Puła podkreślił rolę autorytetów we współczesnym społeczeństwie. Uczestnicy konkursu wzięli udział w dwóch niezależnych kategoriach: plastycznej i multimedialnej. Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 53 prace, w tym 28 prac multimedialnych i 25 prac plastycznych z 9 szkół powiatu. Wyniki konkursu odczytał przewodniczący Komisji pan Zbigniew Zarzycki, a nagrody i dyplomy wręczył pan Fryderyk Puła oraz pani Hanna Borzęcka Dyrektor RCEZ. Wśród bohaterów prac pojawiło się wiele ważnych postaci historycznych: Jadwiga Andegaweńska, Jan III Sobieski, Stefan Czarniecki, marszałek Józef Piłsudski, gen. Stanisław Maczek, rotmistrz Witold Pilecki, Irena Sendlerowa oraz żyjący świadek pacyfikacji wsi Jamy dr inż. Kazimierz Michał Wolski.

Dzisiejsza uroczystość podsumowująca IV Edycję Konkursu prowadzona była przez Damiana Malacę z klasy 3 TEk i Sebastiana Szydłowskiego z klasy 2 TB, o oprawę techniczną zadbali Szymon Gdula i Michał Piątek z klasy 2 TE. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w konkursie i gratulują nagrodzonym.

Edyta Konior i Dorota Bułgajewska - Muzyka

Galeria>>


Wycieczka na S17

Email Drukuj PDF

Dnia 17 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 1 TB i 2 TB uczestniczyli w wycieczce programowej na budowę drogi ekspresowej S17. Ta droga docelowo będzie liczyła około 310 km i połączy Warszawę z Lublinem i dalej z przejściem granicznym z Ukrainą w miejscowości Hrebenne.

Uczniowie dowiedzieli się i zobaczyli, że budowa S17 to nie tylko nawierzchnia, mosty, wiadukty drogowe, przepusty, kładki i węzły, ale także setki kilometrów kabli, rur, światłowodów, sieci gazowych, a także przejść dla zwierząt.

Dzięki uprzejmości firmy MOTA Engil Central Europe oraz kierownika robót mostowych mgr inż. Marcina Szkuata i kierownika działu technicznego mgr inż. Jarosława Goljanka uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami wykorzystywanymi przy budowie obiektów oraz zapoznać się z pracą wykonywaną na różnych etapach budowy.

Jolanta Sowa
Barbara Zalewska
Elżbieta Rola

Galeria>>


Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie VIII Edycja

Email Drukuj PDF

W dniu 16 kwietnia 2018r. odbył się w naszej Szkole I Etap Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie. W Konkursie organizowanym już ósmy rok z rzędu wzięło udział 12 uczniów z klas pierwszych Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista, technik elektronik i technik mechanik.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Uczniowie mogli się wykazać wiedzą na temat historii naszej szkoły, jak również dziejów Lubartowa i okolic oraz czasów współczesnych, znanych postaciach z historii i literatury w różny sposób związanych z naszym regionem. Mogli też wykazać się znajomością zabytkowych budowli Lubartowa i  Ziemi Lubartowskiej, a także godnych zobaczenia obiektów przyrodniczych.

Do II Etapu Konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  1. Patryk Koc klasa 1 TM
  2. Mateusz Boguszewski klasa 1 TM
  3. Eryk Żmuda klasa 1 TM
  4. Adrian Sadura klasa 1 TE
  5. Krystian Skowroński klasa 1 TE
  6. Hubert Jezior klasa 1 TM

Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w drugim etapie Konkursu.

Anna Krzych

Galeria>>


Mistrzostwa Rejonu w drużynowych biegach przełajowych 2018

Email Drukuj PDF

W dniu 16.04.2018r, na terenie stadionu MOSiR w Rykach miały miejsce Eliminacje Rejonowych Drużynowych Biegów Przełajowych. Po zaciętej rywalizacji reprezentacja chłopców RCEZ zajęła  wysokie III miejsce.

Skład reprezentacji RCEZ w Lubartowie: Andrzej Czeladka, Krzysztof Czeladka, Mateusz Czeladka, Kamil Michalik, Krystian Kwiatkowski, Rafał Kowalczyk,  Marcin Serwejuk.

Młodzieżą opiekował się  nauczyciel wychowania fizycznego Marek Filipiuk. Wszystkim uczestnikom zawodów składam serdeczne wyrazy podziękowania za sportowa postawę, godne reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.

Marek Filipiuk

Galeria>>


Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych 2018

Email Drukuj PDF

W dniu 13.04.2018r, w Leszkowicach na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej odbyły się Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe. W zawodach zajęliśmy II miejsce co daje nam prawo do występu w półfinałach wojewódzkich, które odbędą się 16.04.2018r w Rykach.

Bardzo dobrze wypadła  reprezentacja chłopców naszej szkoły, jednak na szczególne wyróżnienie zasługują: bezapelacyjny zwycięzca z ogromną przewagą Czeladka  Andrzej 3 Z, drugi na mecie Czeladka Krzysztof  3 Z. Czeladka Mateusz 2 TEk , Rafał Kowalczyk 1t, Michalik Kamil 2 TB, Marcin Serwejuk 3 TEH oraz Janczara Karol z 1 TE zdobywcy odpowiednio 7, 8, 9, 12 i 14  miejsca w swojej kategorii wiekowej pobiegli na miarę swoich aktualnych możliwości.

Skład reprezentacji RCEZ w Lubartowie

Nazwisko i imię

Miejsce

Klasa/rocznik

Czeladka Andrzej

1

3 Z – 1999

Czeladka Krzysztof

2

3 Z – 1999

Czeladka Mateusz

7

2 TEk – 2000

Michalik Kamil

9

2 TB - 2000

Rafał Kowalczyk

8

2 TB – 2000

Serwejuk Marcin

12

3 TEH- 1999

Janczara  Karol

14

1 TE – 2001

Młodzieżą opiekował się  nauczyciel wf : mgr Marek Filipiuk. Wszystkim uczestnikom zawodów składam serdeczne wyrazy podziękowania za sportowa postawę, godne reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.

Marek Filipiuk

Galeria>>


„Pola Nadziei” – uczniowie zbierali fundusze

Email Drukuj PDF

W dniu 15 kwietnia nasi uczniowie pod opieką opiekunów Daniela Kisiewicza oraz Jacka Bednarskiego od rana do późnego popołudnia kwestowali na ulicach Lubartowa biorąc czynny udział w zbiórce publicznej na rzecz Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie „ Pola Nadziei”. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi, znajdującymi się pod opieką lubartowskiego hospicjum stacjonarnego i domowego. Zostanie zakupiony m.in. sprzęt rehabilitacyjny, który ciągle ulega zużyciu, odżywki do żywienia pozajelitowego, niezbędne leki oraz środki opatrunkowe i pielęgnacyjne. Elementem towarzyszącym kweście były żonkile – jako międzynarodowy symbol nadziei. Nasi uczniowie spisali się na medal zapełniając puszki kwestarskie, za co im serdecznie dziękujemy.

Galeria>>


XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Email Drukuj PDF

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyły się XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. W mistrzostwach wzięły udział drużyny z powiatu lubartowskiego. Naszą Szkołę, reprezentowało pięciu uczniów technikum zawodowego pod opieką pedagoga szkolnego Jacka Bednarskiego. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zarówno w teście wiedzy jak i praktycznie na pięciu stacjach urazowych.

Jacek Bednarski

Galeria>>


Finał VI Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku”

Email Drukuj PDF

„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

Juliusz Słowacki

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie po raz kolejny podjęli wyzwanie rywalizacji o tytuł mistrza języka polskiego i przystąpili do VI Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej. Celem konkursu jest propagowanie posługiwania się poprawną polszczyzną wśród młodzieży oraz motywowanie do poszerzania wiedzy i zdobywania kompetencji językowych.

Etap szkolny konkursu odbył się w naszej szkole  8 marca 2018 r. Eliminacje  polegały na napisaniu dyktanda i rozwiązaniu testu z zakresu poprawności ortograficzno-językowej. Szkolni mistrzowie poprawności językowej rywalizowali ze sobą, rozwiązując różnorodne ćwiczenia ortograficzne i językowe, sprawdzające wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i kultury języka. Do tego etapu przystąpiło 20 uczniów z klas Technikum Zawodowego. Konkurs został przeprowadzony przez nauczycieli języka polskiego panią Katarzynę Sytę - Wasak i panią Edytę Konior.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Bartosz Bodzak z klasy 2 TEk oraz Damian Malaca z klasy 3 TEk. Etap ten odbył się 12 kwietnia 2018 r. w I Liceum  Ogólnokształcącym w Krasnymstawie. Finaliści pisali dyktando na temat pasji ornitologicznej Bożydara z Mrzeżyna. Twórcy tekstu nie szczędzili trudnych słów, z którymi uczniowie świetnie sobie poradzili, pisząc mrzyk, kszyk, pokrzewka pieżga czy pustułka to błahostki. Uczniowie z całego województwa lubelskiego starali się udowodnić, że znają poprawną pisownię tych słów, a wśród nich i nasi reprezentanci.

Gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!


Planowanie dalszej kariery edukacyjno - zawodowej z Politechniką Lubelską

Email Drukuj PDF

Dnia 13 kwietnia 2018 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Politechniki Lubelskiej pana dr inż. Marka Błaszczaka i dr inż. Jakuba Szabelskiego pracowników naukowo-dydaktycznych  na Wydziale Mechanicznym. Zaprezentowali  naszej młodzieży bogatą ofertę studiów i zasady rekrutacji na nowy rok akademicki 2018/19. Pracownicy naukowi poinformowali o kierunkach i specjalnościach studiów, bazie dydaktycznej, możliwości pogłębiania wiedzy w kołach naukowych i uzyskania różnych stypendiów. Zachęcali uczniów do kontynuowania nauki na Politechnice Lubelskiej, gdyż absolwenci uczelni technicznych szybciej znajdują pierwszą pracę i mają szansę na wysokie wynagrodzenie, a wiedza techniczna i zdobyte umiejętności są uniwersalne.

Uczniowie otrzymali informatory dla kandydatów na studia i materiały promocyjne. Spotkanie  z przedstawicielami uczelni uświadomił naszym uczniom, jak ważny dla przyszłej kariery zawodowej jest trafny wybór kierunku studiów.

W spotkaniu uczestniczyły klasy technikum mechanicznego i elektronicznego.

Organizatorzy

Galeria>>

 


Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia 2018

Email Drukuj PDF

W dniach 9-13 kwietnia 2018r. - w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia zatytułowanego Zadbaj o zdrowie - odbyły się w naszej szkole liczne działania.

Akcje profilaktyczne miały swój początek związany ze Światowym Dniem Zdrowia, którego hasłem tegorocznym jest „Zdrowie dla wszystkich”. Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawców i pedagogów z informacjami o tej tematyce oraz wizji przyświecającej od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC). Wychowawcy, pedagodzy i nauczyciele przypomnieli młodzieży treści profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia oraz informacje w zakresie dostępności do pomocy medycznej - specjalistycznej. Chętni uczniowie mieli do dyspozycji wypożyczony z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie smokolajzer (urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) i okulary – alkogogle i narkogogle, imitujące widzenie kierowcy po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Dnia 10 kwietnia w ramach realizacji programu edukacyjnego  Wybierz życie Pierwszy Krok  w naszej szkole odbyły się spotkania nt. profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Wybierz życie Pierwszy Krok to program koordynowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.


Więcej…

Strona 5 z 89