Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

Email Drukuj PDF

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017r.  jest depresja, której hasło brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Ogólnym celem tegorocznej kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016r. czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach osoby cierpiące na depresję szukały pomocy i ją otrzymały. Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

W bieżącym tygodniu wychowawcy klas i pedagog zapoznali uczniów z zagadnieniami tej tematyki. Ponadto odbyły się spotkania z zainteresowanymi uczniami w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z psycholog  panią Jolantą Bugała pt. „Profilaktyka zaburzeń lękowych w okresie dorastania”. Młodzież słuchała uważnie bardzo trudnych zagadnień, jak też aktywnie uczestniczyła w dyskusji.  Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniu pt. Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju prowadzonym przez psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej panią Wiolettę Florek.

Elżbieta Rola

Informacje - strona WHO

Publikacje - strona ORE

 

Galeria>>


Pola Nadziei 2017

Email Drukuj PDF

W dniu 9 kwietnia 2017 r. już po raz siódmy na terenie naszego miasta i powiatu odbyła się w ramach prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz osób terminalnie chorych, akcja „Pola Nadziei„. Celem tej edukacyjnej inicjatywy, którą cyklicznie propagują placówki hospicyjne na terenie całej Polski – jest szerzenie idei hospicyjnej oraz pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na pełnienie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w tą pomoc kwestując na ulicach naszego miasta. Udział  w tej akcji stał się okazją do uwrażliwiania społeczeństwa oraz wolontariuszy na potrzeby ludzi chorych będących u schyłku życia, które niejednokrotnie w swoim cierpieniu często są osamotnione. Elementem towarzyszącym kweście były żonkile – jako międzynarodowy symbol nadziei.

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi znajdującymi się pod opieką lubartowskiego hospicjum stacjonarnego i domowego, dzięki nim zakupiony zostanie m.in. sprzęt rehabilitacyjny, który ciągle ulega zużyciu, odżywki do żywienia pozajelitowego, niezbędne leki oraz środki opatrunkowe i pielęgnacyjne.

Naszym wolontariuszom składamy podziękowania za włożony trud i wrażliwość.

Jacek Bednarski

Galeria>>


„Szkolny Dzień Matematyki” 2017

Email Drukuj PDF

7 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbył się „Szkolny Dzień Matematyki”. Jest on obchodzony, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych miał na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

„Dzień Matematyki” został zorganizowany  przez nauczycieli matematyki RCEZ w Lubartowie z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej. Tegorocznym zadaniom konkursowym towarzyszyło hasło „Pieniądze to nie wszystko”. W międzyklasowym turnieju matematycznym wzięły udział trzyosobowe reprezentacje z klas drugich i trzecich technikum zawodowego. W czasie konkursu uczniom przybliżono postacie matematyków w śmiesznych anegdotach związanych z ich życiem.

W zmaganiach z zadaniami uczestników konkursu gorącym dopingiem wspierali uczniowie klasy 3TEk, 3TH i 3TE. Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie zwyciężyła, ze znaczącą przewagą, reprezentacja z klasy 3TE. Nagrody wręczył wicedyrektor Zbigniew Zarzycki.

„Szkolny Dzień Matematyki” pokazał, że matematyka może być interesująca, prosta, przydatna podczas lekcji z innych przedmiotów oraz, że nie da się bez niej żyć i dlatego warto się jej uczyć.

nauczyciele matematyki

Galeria>>


V Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Email Drukuj PDF

,,Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” Słowa Juliusza Słowackiego, które już od pięciu lat są mottem Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej ,,Mówię i piszę po polsku” odbywającego się w Krasnymstawie, doskonale wyrażają  istotę konieczności dbania o piękno i poprawność naszego języka. Nie tylko to co mówimy, ale także sposób w jaki formułujemy nasze myśli, jest przedmiotem oceny naszej wiedzy, inteligencji oraz przywiązania do polskiej tradycji i kultury, której istotnym elementem składowym jest przecież język.

Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej w sposób szczególny promuje i docenia uczniów, którzy postanowili sprawdzić swoją wiedzę i kompetencje językowe. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie- Edyta Fidecka- organizator imprezy,  podkreśliła, że Ci, którzy  6 kwietnia 2017 roku przybyli, by wziąć udział w zmaganiach już są mistrzami słowa w swoich szkołach, gdyż zwyciężyli eliminacje do etapu okręgowego. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie reprezentowały dwie uczennice – Natalia Szubartowska z klasy 4 TB i Oliwia Bocian, uczennica klasy 3 TEK. Dziewczęta zdobyły najwyższe lokaty w szkole i zakwalifikowały się do finału konkursu. Zadania z jakimi przyszło się zmierzyć wszystkim uczestnikom okazały się niezwykle trudne. Język polski, jako język żywy i stale rozwijający się, wymaga nieustannego śledzenia zachodzących w nim zmian. Zapożyczenia z języka angielskiego, nazwy własne nowinek technologicznych i francuskie powiedzonka okazały się prawdziwą piętą achillesową uczniów. Niemałych trudności dostarczyły także biblijne frazeologizmy i nazewnictwo mieszkańców egzotycznych krajów. Podczas sprawdzania prac uczniowie mogli obejrzeć film ,,Ostatnia rodzina” poświęcony życiu i twórczości Zdzisława Beksińskiego.

W dzisiejszym natłoku informacji i dominacji mediów, w których głos zabrać może każdy, kto po prostu umie mówić, szczególnie powinniśmy dbać o to, by nasze wypowiedzi wyróżniały się nie tylko pod względem merytorycznym, ale także estetyką i poprawnością językową. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie podzielają ten pogląd i chętnie uczestniczą w konkursie. Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Joanna Lipska

Galeria>>


Podsumowanie III Edycji Powiatowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki- autorytety" Człowiek Sukcesu

Email Drukuj PDF

W dniu 6 kwietnia 2017r. odbyło się uroczyste podsumowanie III Edycji Powiatowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki- autorytety" Człowiek Sukcesu. Konkurs objął Honorowym Patronatem Starosta Lubartowski. W uroczystości wzięli udział pani Katarzyna Grabowska instruktor pracowni plastycznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, pan Paweł Świst opiekun w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lubartowie oraz laureaci wraz z opiekunami.

Pani Dyrektor Hanna Borzęcka przywitała wszystkich serdecznie i podziękowała gościom za przybycie oraz uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie, gratulując pomysłowości i kreatywności w tworzeniu prac plastycznych i multimedialnych. III Edycja Konkursu przebiegała pod hasłem "Człowiek Sukcesu" i skierowana była do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego. Uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch niezależnych kategoriach: plastycznej i multimedialnej. Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie 31 prac, w tym 19 multimedialnych i 12 plastycznych z sześciu szkół powiatu.


Więcej…

Z twórczością Agnieszki Osieckiej po raz jedenasty

Email Drukuj PDF

W dniach 4 i 5 kwietnia już po raz jedenasty Zespół Szkól w Kocku gościł miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. W tych dniach odbywał się XI Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, jak co roku, także zaprezentowali swoje zdolności plastyczne, recytatorskie i muzyczne.

Jako pierwszy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. W tej kategorii najlepszy okazał się Eryk Symbor z klasy czwartej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa pracujący pod kierunkiem Pani Joanny Lipskiej. Doceniony został również talent plastyczny Natalii Szubartowskiej – uczennicy tej samej klasy, która zdobyła wyróżnienie.


Więcej…

"Szkolny dzień matematyki"

Email Drukuj PDF

Dnia 7 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbędzie się "Szkolny dzień matematyki".

W zadaniach konkursowych rywalizowały będą

reprezentacje klas drugich i trzecich technikum zawodowego.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej zmierzą się z zadaniami z quizu

na lekcjach matematyki.

 

nauczyciele matematyki


Pierwszy etap konkursu powiatowego „Polubić matematykę”

Email Drukuj PDF

Już po raz szósty w naszej szkole został przeprowadzony konkurs powiatowy „Polubić matematykę”. W pierwszym etapie uczniowie zmierzyli się z czterema zadaniami dotyczącymi funkcji i ich zastosowań. Najlepiej poradziła sobie Weronika Małyska z klasy 3TEk. Do drugiego, międzyszkolnego etapu zakwalifikowała się jeszcze Magdalena Podleśna z klasy 1TEk oraz Arkadiusz Wrotkowski z klasy 3TB. Organizatorzy dziękują wszystkim uczniom za udział w pierwszym etapie konkursu. Wgląd do prac możliwy jest u nauczycieli matematyki.

Katarzyna Marciniak,
Luiza Matyjaszczyk

Galeria>>


Uczniowie z RCEZ na GPW oraz w Centrum Nauki Kopernik

Email Drukuj PDF

W dniu 30 marca br. uczniowie RCEZ w Lubartowie z klasy drugiej technikum handlowego i elektronicznego pod opieką Katarzyny Malczewskiej, Anny Krzych i Anny Pankowskiej – Słomki odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Podczas wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych uczniowie spotkali się z pracownikiem Giełdy – panią Adrianną Rzeplińską, która opowiedziała o jej powstaniu, zasadach działania, sposobach inwestowania oraz pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. Uczniowie mieli też możliwość śledzenia na bieżąco aktualnych kursów akcji z indeksu WIG 20 podczas trwającej w tym czasie sesji giełdowej.

Wielu wrażeń uczestnikom wycieczki dostarczył pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Można tu było odwiedzić 7 wystaw stałych i 1 wystawę czasową  z około 500 eksponatami. Podczas zwiedzania każdy tutaj mógł samodzielnie wykonywać doświadczenia i eksperymentować. Wizytę w Centrum uczniowie rozpoczęli od wystawy czasowej „Płyn i giń”, na której można było uciec z tonącego statku, poznać roboty badające morskie dno, samodzielnie ukształtować podwodny teren i zanurkować na sucho. Na wystawie Korzenie cywilizacji można było prześledzić losy ludzkości od wynalezienia koła po dzisiejszy Internet. W Teatrze Robotycznym odbywał się spektakl, gdzie w roli aktorów występowały roboty. Kolejną atrakcją była wystawa RE: generacja, umożliwiająca poznanie mechanizmów rządzących kulturą masową, mediami, czy  reklamą, gdzie nauka wchodzi w krainę emocji a pod lupę brane są uczucia, sympatie, antypatie, wątpliwości etyczne, a także role społeczne. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziła Wystawa Nowy Świat w ruchu opowiadająca o ruchu wokół nas, poczynając od organizmu człowieka, przez fale sejsmiczne, świetlne, dźwiękowe, na elektronach kończąc. Na wystawie Strefa światła można było obejrzeć jeden z najpiękniejszych eksponatów Centrum - komorę mgłową prezentującą ślady pozostawiane przez cząstki kosmiczne. Zaś na wystawie Człowiek i środowisko uczniowie mogli przetestować m.in. swoją szybkość, skoczność, głośność krzyku, czy refleks. Niektórzy z nich odwiedzili także Majsterkownię – gdzie przedmioty codziennego użytku służą do poszukiwania rozwiązań w postawionych zadaniach.

Anna Krzych

Galeria>>


„Straszny horror”

Email Drukuj PDF

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z literaturą na Ty”. Tym razem na temat horrorów mogli posłuchać i wymienić się swoimi spostrzeżeniami uczniowie klasy pierwszej technikum handlowego oraz klasy trzeciej technikum ekonomicznego. Młodzież z wielkim zaciekawieniem zapoznała się z przykładowymi książkami horroru. Pani dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Ariadna Ewa Zalewska zachęcała też uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Powiatowy Czytelnik Roku 2017”. Kolejne spotkanie z literaturą zaplanowane jest pod koniec kwietnia.

Katarzyna Marciniak

Galeria>>Strona 5 z 71