Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla klas pierwszych

Email Drukuj PDF

„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność prawna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 10 i 13 listopada 2017r. w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.


Więcej…

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Email Drukuj PDF

W środę 8 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej  odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada jest objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

W roku szkolnym 2017/2018 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”, temat ten powinien być szczególnie bliski uczniom, którzy w niedalekiej przyszłości staną się jego uczestnikami, jako pracownicy lub pracodawcy.

Etap szkolny miał charakter pisemny i składał się z trzech elementów:

- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru,
- zadania z podstaw ekonomii,
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXXI OWE.

W zawodach szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wzięli udział uczniowie Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Dziękujemy im za udział i zaangażowanie oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady.

Galeria>>


Narodowe Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  99 rocznica odzyskania przez Polskę wolności  stała się okazją do rozważań znaczenia daty 11 listopada 1918 dla historii kraju oraz do refleksji nad współczesnym pojmowaniem patriotyzmu.

Przygotowana przez młodzież część artystyczna była lekcją historii i literatury. Młodzi artyści zaprezentowali krótki montaż słowno – muzyczny, w którym przedstawili wiersze o tematyce patriotycznej. Uczniowie podkreślili, że w trudnych czasach historii Polski poezja dodawała otuchy i podtrzymywała pamięć o wolnym kraju. Zgromadzeni na apelu mieli okazję wysłuchać znanych utworów takich jak: „Biały krzyż”,  „Rozkwitały pąki białych róż…”.  Na zakończenie uczniowie zaprezentowali utwór Andrzeja Kołakowskiego pt. „Przysięga”.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom za przygotowanie akademii oraz zachęciła do udziału w obchodach Święta Niepodległości w Lubartowie.

Delegacja młodzieży naszej szkoły uczestnicząc w obchodach miejskich złożyła wiązankę przy pomniku Powstańców z 1863 roku z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza.

Organizatorzy

Galeria>>


Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Email Drukuj PDF

6 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” realizowanego w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli dwóch szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubartowski: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Jego głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w tych placówkach i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej oraz wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności. Realizacja projektu ruszy w drugim kwartale 2018 r. i potrwa do końca października 2020 r. W ramach projektu wsparciem w postaci specjalistycznych zajęć i kursów oraz staży zawodowych objętych będzie 510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490 uczniów.


Więcej…

WERONIKA MAŁYSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Email Drukuj PDF

W dniu 07 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie spotkali się stypendyści z całego województwa lubelskiego. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium odebrali z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. Pan wojewoda podziękował młodzieży za ich dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów, mówiąc – Uczcie się pilnie, rozwijajcie wasze talenty i zdobywajcie kolejne laury tu, na Lubelszczyźnie. Macie do wyboru wiele znakomitych uczelni. Lubelszczyzna na was liczy.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nasza uczennica klasy czwartej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista Weronika Małyska otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen i wykazała się szczególnymi uzdolnieniami.

Weronice gratulujemy sukcesu. Jesteśmy dumni za godnie reprezentowanie naszej szkolnej społeczności. Życzymy Weronice powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>


Akcja „Znicz” 2017

Email Drukuj PDF

Jak co roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował zbiórkę zniczy w ramach akcji „Znicz”. Została ona przeprowadzona w dniach 23-31 października 2017 r.  Uczniowie naszej szkoły bardzo zaangażowali się w akcję, dzięki czemu zebrano dużą ilość zniczy. W dniu 7 listopada przedstawiciele samorządu udali się na lubartowski cmentarz, aby zapalić znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły. Sylwetki zmarłych nauczycieli oraz ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie naszej szkoły przypominał Pan wicedyrektor Zbigniew Zarzycki. Natomiast Pani Magdalena Guz, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, nawiązując do zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zwróciła uwagę na konieczność pamięci o poległych w obronie naszej Ojczyzny. Uczniowie uczcili pamięć o tych bohaterach, których szczątki spoczywają na lubartowskim cmentarzu, zapalając znicze na pomnikach.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.

Samorząd Uczniowski

Galeria>>


Młodzież RCEZ w przedszkolu

Email Drukuj PDF

Dnia 3 listopada 2017 r. uczniowie klas 2TB, 1TB i 1TM zorganizowali wyjście do Miejskiego Przedszkola nr 4 w celu przeprowadzenia zajęć artystyczno- dydaktycznych o tematyce jesiennej. Do przedszkola uczniowie udali się z samodzielnie opracowanym programem, który pozwolił wyzwolić u przedszkolaków aktywność intelektualną i ruchową.  Autorsko wykonane kostiumy, dekoracje, ciekawe interpretacje ról, zachwyciły dzieciaki i wprowadziły atmosferę przyjaźni i sympatii.

Podczas wspólnej zabawy dzieci nauczyły się liczyć w języku polskim i angielskim od 1 do 6 oraz poznały dary i kolory jesieni. Oprócz  wspólnego śpiewu piosenek, maluchy razem ze swoimi starszymi opiekunami wykonały pracę plastyczną –„Pani Jesień”. W czasie całego spotkania dzieci brały udział w konkursach, za które otrzymały słodkie nagrody przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Spotkanie było ciekawym doświadczeniem dla dzieci, ale przede wszystkim niezwykle cennym doznaniem wychowawczym dla młodzieży. Przez chwilę nasza młodzież mogła sprawdzić się w niełatwej roli opiekuna i towarzysza zabaw maluchów.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom i przede wszystkim przedszkolakom za ciepłe przyjęcie i cieszymy się na dalszą współpracę.

Jolanta Sowa
Magdalena Guz
Barbara Zalewska

Galeria>>


Europejski Dzień Języków 2017

Email Drukuj PDF

W piątek 03.11.2017 obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków – tym razem pod hasłem „Dzień z Bobem Dylanem”. Amerykański piosenkarz, kompozytor, pisarz i poeta został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016. Podczas zorganizowanego spotkania uczniowie technikum zawodowego zaprezentowali utwory poetyckie Boba Dylana, wykonując je w języku angielskim i niemieckim. Oprawą muzyczną towarzyszącą prezentacji twórczości poety były piosenki w jego autorskim wykonaniu. Na tę okazję przygotowana została wystawa plakatów o tematyce językowej i prac uczniowskich „Przysłowia i powiedzenia w językach obcych”. Dodatkowo czas umilił słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły.


Więcej…

Zajęcia profilaktyczne

Email Drukuj PDF

Zainteresowani uczniowie wzięli dziś udział. w zajęciach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS z lekarzem anestezjologiem Bożeną Kasjaniuk i pielęgniarzem Piotrem Dudziakiem w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Agape z Lublina. Stowarzyszenie realizuje zadanie „Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do młodzieży szkolnej klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Treści przedstawione to: diagnostyka HIV, profilaktyka poekspozycyjna, zagadnienia dotyczące leczenia, dane epidemiologiczne, zagadnienia prawne odnośnie HIV/AIDS, postawy wobec obcowania z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS. Przedstawiono możliwości anonimowych badań na obecność wirusa HIV (gdzie, kiedy, jak to wygląda), a także fakty i mity na temat HIV/AIDS. Po warsztatach każdy z prowadzących specjalistów odpowiadał na indywidualne pytania zainteresowanych. Uczestnicy zajęć będą mogli zweryfikować swoją wiedzę podczas olimpiady szkolnej w listopadzie. Dziękujemy za udział w zajęciach.

Elżbieta Rola

Galeria>>Strona 3 z 77