Wycieczka edukacyjna klasy 2TE

Email Drukuj PDF

W dniu 6 października 2015r. klasa 2 Technikum Zawodowego  uczestniczyła (pod opieką p. Iwony Mocior i p. Anny Pankowskiej - Słomki) w wycieczce do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. Wyjście miało charakter dydaktyczny i korespondowało z realizowanymi na lekcjach historii treściami dydaktycznymi. Grupa obejrzała wystawę 17 września 1939. Pamiętamy. Ekspozycja związana była z wydarzeniami, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Młodzież poznała współczesne publikacje traktujące o agresji ZSRR na Polskę. Trzeba powiedzieć, że uwagę zebranych zwróciły towarzyszące wystawie czarno - białe fotografie. Warto w tym momencie wspomnieć o - adekwatnym do miejsca i sytuacji - zachowaniu młodzieży podczas wycieczki. Życzmy sobie większej ilości takich wyjść…

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


Sprzątanie świata 2015

Email Drukuj PDF

W Polsce akcja „Sprzątanie Świata” została przeprowadzona już po raz 22. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Wyprawa - poprawa”. W ramach tej kampanii zwrócono uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska.


Więcej…

Sztafetowe biegi przełajowe

Email Drukuj PDF

W dniu 02.10.2015r. w parku miejskim odbyły się mistrzostwa powiatu lubartowskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowała sztafeta chłopców. Po zaciętej rywalizacji uczniowie naszej szkoły zajęli drugie miejsce co sprawiło, że zakwalifikowali się do udziału w mistrzostwach rejonowych, które odbędą się 12.10.2015r. również w Lubartowie.


Więcej…

Hieronimki 2015

Email Drukuj PDF

Dnia 30 września młodzież z klas 1TM,  2TB, 2TH oraz 2 TEK uczestniczyła w drugiej edycji Międzynarodowego Dnia Tłumacza na UMCS w Lublinie. Impreza nosi nazwę ,,Hieronimki „od imienia świętego Hieronima, patrona tłumaczy. Organizatorami byli pracownicy i studenci Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

W programie przewidziano liczne atrakcje. Najpierw uczniowie uczestniczyli w wykładach , które odbyły się w Auli UMCS. Zostały one rozpoczęte przez prof. Monikę Adamczyk-Grabowską, która opowiedziała zgromadzonym o problemach w tłumaczeniach ,, angielskiej poezji niepoważnej ” czyli wierszyków dla dzieci i dorosłych. Następnie mgr Maksym Dziarmaga absolwent Lingwistyki Stosowanej UMCS opowiedział słuchaczom o swojej ścieżce kariery ,stażu i pracy w Europarlamencie w Brukseli oraz o wspaniałych latach spędzonych na uczelni  UMCS .Kolejnym punktem programu był przezabawny ,, Teatrzyk Zielonej Gęsi ” w wykonaniu studentek Lingwistyki Stosowanej UMCS, który był wystawiony w języku niemieckim. Ostatni wykład ,, Tłumaczenia ustne,czyli będę Twoimi ustami...” był poświęcony różnym rodzajom tłumaczeń . Poprowadził go mgr Paweł Kozłowski. Po bardzo interesujących wykładach uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach tłumaczeniowych, na których dowiedzieli się, jakie są rodzaje tłumaczeń, czym różni się tłumaczenie konsekutywne od symultanicznego oraz jaka była historia ich rozwoju . Najbardziej interesującym momentem dnia było tłumaczenie w kabinach tłumaczeń symultanicznych. Uczniowie próbowali  tłumaczyć proste zwroty angielskie przy użyciu sprzętu, jakim posługują się profesjonalni tłumacze. Wycieczka okazał się miłą zabawą połączoną z walorami edukacyjnymi.

Galeria>>

Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Monika Gasiuk


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Ogłaszamy konkurs

dla uczniów klas PIERWSZYCH

"Moja SZKOŁA,mój ZAWÓD - tak to widzę"

Regulamin>>


Etap powiatowy Olimpiady o zdrowiu psychicznym

Email Drukuj PDF

ETAP POWIATOWY III REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY
O ZDROWIU  PSYCHICZNYM


dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lubartowskiego

W dniu 29.09.2015r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie zwycięzcy etapu szkolnego wzięli udział w drugim etapie olimpiady.  Wśród piętnastoosobowej liczby uczestników naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Fiutka, Klaudia Błażejczyk i Jan Michalak z klas pierwszych technikum zawodowego. Głównym celem Olimpiady było  poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz opracowanych na jego bazie programów powiatowych. Test składający się z 25 pytań okazał się dość trudnym zadaniem. Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie  ocenili zakres  zagadnień jako wysoki.

Starosta Lubartowski Fryderyk Puła  w swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki z zakresu zdrowia psychicznego,  wręczył wszystkim uczestnikom drobne upominki symbolizujące powiat lubartowski oraz podziękował za udział w olimpiadzie zarówno uczniom, jak i ich opiekunom.

Za włożoną pracę i udział  w olimpiadzie  dziękuję

Elżbieta Rola

Galeria>>


Liga L.A. - 3. miejsce drużyny chłopców

Email Drukuj PDF

Dwunastoosobowa reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w lidze lekkoatletycznej. Zawody, przeprowadzone 29. września na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr2 w Lubartowie, wchodzą w cykl imprez organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy pod nazwą Licealiada 2015/2016. Mogą w nich startować uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Zawodnicy rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny w sześciu konkurencjach.


Więcej…

III miejsce RCEZ w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym w kategorii szkół Ponadgimnazjalnych

Email Drukuj PDF

MISTRZOSTWA POWIATU

w indywidualnych biegach przełajowych

XV MEMORIAŁ RYSZARDA KALBARCZYKA

W dniu 25.09.2015r, w Parku Miejskim, w Lubartowie, na terenie boisk treningowych MOSiR Lubartów odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe XV Memoriał Ryszarda Kalbarczyka. Przed zawodami przedstawiciele PSZS dokonali podsumowania powiatowego sportowego roku szkolnego 2014/2015. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych III miejsce zdobyła reprezentacja RCEZ. Specjalne podziękowania złożono wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego, którzy od 15 lat współorganizują te zawody, z naszej szkoły: Marek Filipiuk i Włodzimierz Żurek.


Więcej…

Wybory do Rady Samorządu Słuchaczy

Email Drukuj PDF

W dniach 16 i 19 września 2015r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbyły się  wybory uzupełniające do Rady Samorządu Słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Zgodnie z regulaminem Samorządu reprezentująca go Rada powinna składać się z trzech osób. Ze względu na to, że jeden z członków samorządu ukończył szkołę należało przeprowadzić wybory uzupełniające.

Głosowanie odbyło się w dwóch turach, aby umożliwić zagłosowanie słuchaczom uczącym się w systemie stacjonarnym i zaocznym. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów, czuwała komisja wyborcza w składzie: Karolina Woźniak, Eliza Woźniak
i Karolina Habros z klasy 3LOds. Słuchacze mogli oddać głos maksymalnie na dwie osoby spośród 4 kandydatów. W wyborach udział wzięło 98 słuchaczy ze 140 uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z regulaminem Samorządu Słuchaczy osoba z największą ilością uzyskanych głosów, czyli Renata Skrzypiec z kl. 2LOds uzupełnia skład Rady Samorządu Słuchaczy. Zatem nowy skład Samorządu Słuchaczy przedstawia się następująco:

Przewodnicząca- Eliza Woźniak klasa 3LOds

Wiceprzewodnicząca- Renata Skrzypiec klasa 2LOds

Sekretarz- Karolina Habros klasa 3LOds

Galeria>>

Opiekun Samorządu Słuchaczy

Marzena Foltyn


Etap szkolny III Regionalnej Olimpiady o zdrowiu psychicznym

Email Drukuj PDF

Już po raz drugi nasza szkoła bierze udział w olimpiadzie o zdrowiu psychicznym. Olimpiada składa się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego przeprowadzanych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych i kończy się wyłonieniem 3 najlepszych laureatów. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjającej kształtowaniu nawyków prozdrowotnych,  zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W etapie szkolnym wzięło udział 38 uczniów z klas pierwszych, drugich , trzecich i czwartych. Chętni, którzy przystąpili do pisania testu: szkolnego, nie mieli łatwego zadania, by się przygotować, musieli zmierzyć się z trudnym i obszernym materiałem teoretycznym, obejmującym wiele zagadnień. Zakres tematyczny opracowany został przez zespół specjalistów, obejmował między innymi wiedzę z zakresu: profilaktyki uzależnień, skutków zażywania dopalaczy, cyberprzemocy, zaburzeń łaknienia, komunikacji interpersonalnej, chorób i zaburzeń psychicznych, stresu, celów i form psychoterapii oraz pomocy psychologicznej. W zgłębianiu trudnej wiedzy pomagał im nauczyciel koordynujący program w szkole. Najlepsi to uczniowie klas pierwszych: Wiktoria Fiutka i  Klaudia Błażejczyk z klasy 1TEK ,oraz Jan Michalak z klasy 1TEH, którzy w etapie powiatowym będą rywalizować z przedstawicielami innych szkół ponadgimnazjalnych  w dniu 29.09.2015r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

Elżbieta Rola

Galeria>>Strona 1 z 36