Badanie SMOKERLYZEREM w RCEZ

Email Drukuj PDF

Szkolny Klub PCK przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie przeprowadzi bezpłatne badania SMOKERLYZEREM. Akcja profilaktyczna prowadzona corocznie w naszej szkole ma na celu uświadomienie młodym palaczom, i nie tylko, jak bardzo szkodliwy dla zdrowia jest ten nałóg. W dymie tytoniowym pod postacią gazu lub cząsteczek zawartych jest ponad 4000 związków chemicznych. Według badań około 40 z nich ma działanie rakotwórcze. Dym papierosowy inhalowany przez palacza wywiera szkodliwy wpływ na prawie wszystkie organy: podrażnia błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka; ma właściwości alergizujące, zatruwa układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, trzustkę, pęcherz moczowy, prowadzi do mutacji oraz rakotwórczych zmian komórkowych. Palenie ma negatywny wpływ na procesy życiowe m.in.: immunologiczne i hormonalne itp. Do najbardziej szkodliwych związków toksycznych należą: tlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór. Badanie stanu zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu będzie odbywać się w dniach 24-28 listopada 2014 roku w czasie długich przerw na korytarzu dolnym w budynku szkoły. Poza tym czynny jest także punkt informacyjny (pokój pedagoga szkolnego), gdzie dostępne są materiały oświatowo-zdrowotne na temat nałogu związanego z paleniem tytoniu.

Jacek Bednarski

 


Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – zawody szkolne

Email Drukuj PDF

Komitet Szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zawiadamia, że w dniu 20 października 2014 roku zostały przeprowadzone Zawody Szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W   zawodach wzięło udział 12 uczniów technikum budowlanego z klas: 3Tb – 7, 4Tb – 5 uczniów. Zadaniem uczniów było rozwiązanie zadań obejmujących zakres wiadomości i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych.


Więcej…

„Poznaj swoje prawa w pracy” - etap szkolny konkursu

Email Drukuj PDF

Szkolny Komitet Organizacyjny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku został przeprowadzony etap szkolny konkursu. Jest to druga edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy a jego celem popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów. Konkurs ma charakter trzystopniowych zawodów: etap szkolny, regionalny i centralny.


Więcej…

XXXIX Olimpiada z Języka Angielskiego – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 17.11.2014 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady z Języka Angielskiego organizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów klas I, II, III i IV Technikum Zawodowego.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:

- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim,

- rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,

- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą

- stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady.


Więcej…

Przez zabawę do praw fizyki – wycieczka klasy 2 TE i 2 TB

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie to szkoła, w której zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza fizyką, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jest to dziedzina wiedzy, bez której trudno by było wykonywać zawody, w których kształcą się nasi uczniowie. Aby jeszcze bardziej zachęcić młodzież do zgłębiania tajników przedmiotu i przekonać ją, że fizyka to nie tylko trudne obliczenia, 17 listopada 2014 roku udaliśmy się na wycieczkę do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.


Więcej…

"Aktywni, kreatywni" spotkanie podsumowujące realizację POKL

Email Drukuj PDF

14 listopada w piątek dyrekcja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i koordynator projektu wraz z uczniami klasy drugiej Technikum Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu, podsumowującym efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywni, kreatywni". Przypomniano realizację różnych projektów i rozwój samorządu. Podczas spotkania odbyła się dyskusja umożliwiająca wymianę doświadczeń i oczekiwań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz bezpośredni kontakt z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego i przedstawicielami powiatu lubartowskiego. Swoją aktywność na rynku pracy oraz zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego prezentowali przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy pod bacznym okiem pani redaktor z Radia Lublin Czesławy Borowik. Młodzież z naszej szkoły bardzo uważnie wysłuchała zaplanowanych wystąpień oraz dyskusji.

Galeria>>


Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym 2014

Email Drukuj PDF

W dniu 13 listopada trzynastu uczniów RCEZ w Lubartowie wzięło udział w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym. Gospodarzem zawodów, które odbyły się w pawilonie K.S. „Lewart” Lubartów, było RCEZ w Lubartowie.

Po zaciętych meczach, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców do zawodów rejonowych zakwalifikowali się: Wioleta Kozyra z klasy 2w, Marta Sajdłowska z klasy 3wa, Adrian Stachyra z klasy 1TB oraz Sebastian Wysokiński z klasy 4TEK. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęli uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przed zespołami z II LO w Lubartowie, ZS nr 2 w Lubartowie, ZS w Kocku i SU w Lubartowie. Ogółem w mistrzostwach wzięło udział dwanaście zawodniczek i dwudziestu zawodników.

Zawody przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego RCEZ Leszek Sienkiewicz.

Galeria>>


Występ naszych piłkarzy w III Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Lubartowskiego

Email Drukuj PDF

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej dnia 13.11.2014 r. reprezentowali szkołę w III TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY POWIATU LUBARTOWSKIEGO. Organizatorem turnieju chłopców był Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. W zawodach brały udział cztery drużyny: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej z opiekunem Pawłem Onyszko, II LO z opiekunem Marcinem Świderkiem oraz dwie drużyny ZS nr 2 w Lubartowie z opiekunem Łukaszem Iwankiem.


Więcej…

Wycieczka programowa klasy 2 TM

Email Drukuj PDF

Jedną z form realizacji zajęć z kształcenia zawodowego w RCEZ w Lubartowie są wycieczki programowe do zakładów pracy. W ramach takiej współpracy z zakładami produkcyjnymi,  uczniowie klasy drugiej technikum mechanicznego w dniu 7.11.2014 odwiedzili zakłady Caterpillar w Janowie Lubelskim.


Więcej…

RCEZ pod patronatem wyższej uczelni!

Email Drukuj PDF

10 listopada br. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podpisało umowę partnerską z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu uczniów naszej szkoły z władzami i pracownikami WNoZiGP uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego: Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, Członek Zarządu Pan Kazimierz Sysiak, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Pani Jolanta Skiba.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie reprezentowali: Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS, Prodziekan dr Jolanta Rodzoś i dr Wojciech Janicki.


Więcej…

Strona 1 z 20