III Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Email Drukuj PDF

Zawiłości ortograficzne i gramatyczne języka polskiego potrafią przysporzyć niemałych trudności nawet rodzimym użytkownikom polskiej mowy. Sprawne posługiwanie się językiem jest bowiem niezwykle skomplikowane i wymaga regularnych ćwiczeń oraz stałego doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy, by choć odrobinę zbliżyć się do ideału.

Dzisiejsza rzeczywistość nazywana jest epoką zmierzchu piśmiennictwa i zaniku kultury słowa, dlatego tak ważna jest popularyzacja dbałości o nasze największe dobro narodowe, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Poprawna pisownia, znajomość reguł gramatycznych, stylistycznych i szeroko pojęta kultura wypowiedzi powinna być doceniana i propagowana we wszystkich środowiskach, tym bardziej w szkole.

III Wojewódzki Konkurs Poprawności językowej ,,Mówię i piszę po polsku” pozwolił wyłonić wśród uczniów naszej szkoły prawdziwych znawców języka. W pierwszym etapie udział wzięło trzydzieścioro uczniów, a Joanna Mańko z klasy 3 LODs i Angelika Woźniak z klasy 3 TH zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.


Więcej…

IX Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej

Email Drukuj PDF

Wzorem lat ubiegłych nasi młodzi artyści wzięli udział w kolejnej, dziewiątej już edycji Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej, zorganizowanego przez Zespół Szkół w Kocku w dniach 25 - 26 marca 2015 r. Konkurs stwarza nie tylko okazję do przypomnienia sylwetki pierwszej damy polskiej piosenki, ale również daje możliwość zaprezentowania talentów naszej młodzieży szerszej publiczności. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: plastycznej, recytatorskiej i muzycznej.

Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów:

Anna Drzewiecka klasa 2 Technikum Zawodowego – kategoria wokalna

Wioleta Flisiak  klasa 3 Technikum Zawodowego – kategoria wokalna

Mateusz Ogrodowski klasa 2 Technikum Zawodowego – kategoria recytatorska

Paulina Kozieł klasa 1 Technikum Zawodowego  - kategoria plastyczna.


Więcej…

Jakub Kudło zwycięzcą eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Email Drukuj PDF

Pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zajął Jakub Kudło - uczeń klasy trzeciej Technikum Zawodowego w zawodzie technik elektronik Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Po raz pierwszy gospodarzem eliminacji szczebla powiatowego było Starostwo. Powitania uczestników i zaproszonych gości oraz uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jednocześnie Starosta Lubartowski Fryderyk Puła.

Konkurs został przeprowadzony 26 marca 2015r. w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Eliminacje miały za zadanie wyłonić po  jednej osobie z każdej grupy, która będzie reprezentować powiat na szczeblu wojewódzkim.


Więcej…

II etap szkolnego konkursu „Matematyczne łamigłówki” 2015

Email Drukuj PDF

25 marca 2015 roku w naszej szkole został zorganizowany II etap konkursu „Matematyczne łamigłówki”. Sześć dwuosobowych drużyn z pierwszych klas, które uzyskały największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu spotkało się, aby ponownie zmierzyć się z nowymi zadaniami matematycznymi. Drużyny przedstawiały prezentację na wybrany temat spośród wymienionych w regulaminie konkursu oraz rozwiązywały krzyżówki matematyczne i odpowiadały na pytania.

Najlepszy wynik uzyskała drużyna z klasy  1TB w składzie Damian Greguła i Dominik Majcher. Drugie miejsce przypadło ex aequo Alessandrze Skubisz i Natalii Walorskiej z klasy 1TEk oraz Przemkowi Goździowi i Marcinowi Stawskiemu z klasy 1TE. Trzecie miejsce zajęły Justyna Flisiak i Weronika Małyska z klasy 1TEk. W  drugim etapie konkursu wzięli jeszcze udział Mateusz Antoniak z klasy 1TE oraz Arkadiusz Wrotkowski i Kamil Zdunek z klasy 1TB.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zaangażowanie.

Galeria>>

Agnieszka Czernicka, Agnieszka Włosek


XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Email Drukuj PDF

Dnia 24 marca 2015 roku  odbył się w naszej szkole I etap XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, zaś organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA. Konkurs ten organizowany jest w RCEZ piętnasty raz.  W tegorocznym etapie szkolnym wzięło udział 30 uczniów z następujących klas technikum: 1TEK, 1TB, 1TH, 1TE, 2TB,  3TH.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru połączony z pytaniami otwartymi przez  45 minut. Mogli oni z niego uzyskać maksymalnie 90 punktów, zdobycie minimum 50% punktów gwarantowało uczestnikom zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego. Tematyka XIX Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmowała znajomość zagadnień Księgi Jonasza, Dziejów Apostolskich, Ewangelii św. Łukasza.


Więcej…

Etap szkolny konkursu wiedzy o BHP

Email Drukuj PDF

W dniu 25.03.2015r. odbył się etap szkolny Konkursu wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Budownictwie.

Konkurs przeprowadzony był dla uczniów technikum budowlanego pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły.  Do etapu szkolnego zgłosiło się 19 osób chętnych z klasy 2 TB oraz 10 osób z klasy 3 TB technikum uczącym się w zawodzie technik budownictwa.


Więcej…

Uczniowie naszej szkoły Stypendystami Starosty Lubartowskiego

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły otrzymali Stypendia Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. Wśród laureatów znalazło się siedmiu uczniów Technikum Zawodowego.

Stypendium otrzymali:

  1. Paweł Dawidziuk – uczeń Technikum Zawodowego
  2. Paulina Topyła - uczennica Technikum Zawodowego
  3. Emilia Kozieł - uczennica Technikum Zawodowego
  4. Karolina Kuna - uczennica Technikum Zawodowego
  5. Agnieszka Iwanek – uczennica Technikum Zawodowego
  6. Damian Ferenc - uczeń Technikum Zawodowego
  7. Oliwia Bocian - uczennica Technikum Zawodowego

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 23 marca 2015 r. w Sali Rycerskiej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim i życzymy powodzenia w następnym semestrze!

Galeria>>


Olimpiada budowlana ,,Buduj z Pasją’’

Email Drukuj PDF

W dniu 20 03 2015 roku w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie przy ulicy Słowicza 3 odbyły się regionalne eliminacje Olimpiady Budowlanej ,,Buduj z Pasją’’. Organizatorem turnieju była Rada Regionalna Federacji ,,Budowlani’’. W turnieju udział wzięły reprezentacje ośmiu szkół.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie reprezentowali uczniowie trzeciej klasy technikum budowlanego;

- Paweł Dawidziuk.

- Mariusz Misiarz.

Olimpiada składała się z dwóch części:

- pisemnej:  w której w czasie 60 minut uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający się z czterdziestu pytań o tematyce budowlanej.

- praktycznej:  gdzie w czasie 120 minut uczniowie w zespołach dwuosobowych ,, Na  wcześniej zagruntowanej ścianie wykonywali cienkowarstwową wyprawę tynkarską z mineralnej masy tynkarskiej zgodnie z załączonym rysunkiem’’.

Po zakończeniu zmagań i podsumowaniu punktacji nasi reprezentanci zajęli ostatecznie czwarte miejsce otrzymując dyplomy i upominki.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie.

Opiekun: Stanisław Ozonek


Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 2015

Email Drukuj PDF

W dniu 20 marca 2015r. w godzinach 900 – 1500, nauczyciele wychowania fizycznego Marek Filipiuk i Włodzimierz Żurek zorganizowali mistrzostwa szkoły w halowej piłce nożnej chłopców. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego oraz młodzież RCEZ. Do turnieju zgłosiło się 130 uczniów reprezentantów 16 klas. Ogółem rozegrano 16 meczów, w których zdobyto 88 bramek. Turniej został rozegrany systemem  pucharowym.


Więcej…

Przyłącz się do walki z rakiem krwi

Email Drukuj PDF

W dniu 20.03.2015r poprzedzającym „Dzień Dawcy Szpiku” w Lubartowie uczniowie klas: 4TE, 4TB, 4TM, 3TEK, 3TH, 3TB wraz z  nauczycielami uczestniczyli w spotkaniu z panią Moniką Waszkiewicz i panem Jerzym Kuleszą pt. Jesteś lekiem na raka”.

Prowadzący przekazali informację o Fundacji DKMS Polska oraz jej celu, którym  jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. Pan Jerzy  na podstawie własnych doświadczeń stwierdza, iż oddanie szpiku to zupełnie bezpieczny i bezbolesny sposób na uratowanie czyjegoś życia. Szpik kostny to materiał cenniejszy niż złoto, niezbędny dla chorych na białaczkę, chłoniaka czy ziarnicę złośliwą.  Słuchacze dowiedzieli się, jak zostać dawcą szpiku,  jakie są podstawowe kryteria kwalifikacyjne dla honorowego dawcy szpiku, jak dokonywany jest wpis do rejestru i dlaczego szpik jest tak ważny oraz o dwóch metodach pobrania komórek macierzystych. Podkreślono odpowiedzialność podjęcia decyzji bycia dawcą.

Galeria>>Strona 1 z 30