Dar krwi darem serca

Email Drukuj PDF

W dniu 28 października 2014 r. grupa początkujących krwiodawców z naszej szkoły udała się do Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie celem oddania krwi. Na tą właśnie krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest także wiele osób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Ponadto podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja. Jedynym źródłem krwi jest człowiek! Dlatego serdecznie dziękujemy uczniom, którzy zdecydowali się, aby zostać Honorowymi Dawcami Krwi i zapraszamy innych, aby poszli w ich ślady.

Galeria>>

Jacek Bednarski


Kolejny rok Damian Ferenc na wręczeniu dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Email Drukuj PDF

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej dziś po raz kolejny nasz uczeń czwartej klasy Technikum Zawodowego otrzymał z rąk wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Można było go zobaczyć wśród 256 uczniów z najwyższymi wynikami w nauce za rok szkolny 2013/2014 ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły. Tym uczniem jest Damian, który m.in. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał przy tym najwyższą w naszej szkole średnią ocen i wykazuje szczególne uzdolnienia, jest też stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Lubartowskiego.


Więcej…

Europejski Dzień Języków w RCEZ

Email Drukuj PDF

Jaki wpływ ma na społeczeństwo fakt nieuczenia się żadnego obcego języka?

Przypuszczalnie podobny do tego, jak całkowite odizolowanie od społeczeństwa pojedynczego człowieka.

Georg Christoph Lichtenberg

 

 

 

Rada Europy ogłosiła rok 2001 Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.

Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. W całej Europie odbywają się akcje, zachęcające ludzi do uczenia się nowego języka lub podnoszenia znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.


Więcej…

XLI OWT – etap szkolny

Email Drukuj PDF

Ruszyła XLI edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych, FS-NOT.

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkól ponadgimnazjalnych techników i liceów

ogólnokształcących.


Więcej…

Wyjazd edukacyjny klasy 4TB

Email Drukuj PDF

W dniu 23 października 2014r. klasa 4 TB uczestniczyła w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i korespondowała z realizowanymi na lekcjach języka polskiego i historii treściami dotyczącymi II wojny światowej. Pobyt rozpoczęto od zwiedzania ekspozycji w Państwowym Muzeum na Majdanku. Kolejno młodzież miała okazję obejrzeć obiekty poobozowe: bramę wejściową, sektor SS, makietę obozu, łaźnię, komory gazowe, buty ofiar Aktion Reinhardt, plac selekcyjny, wystawę historyczną Więźniowie Majdanka, barak 14. i 15. - Warunki bytowe, krematorium oraz rowy egzekucyjne. Jak się dało zaobserwować uczniowie byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli. Dodatkowo przykuły ich uwagę fakty i ciekawostki, które podawała pani przewodnik. Jak wspominali - nie sądzili, że obecność w  miejscu kaźni wywrze na nich aż takie wrażenie.


Więcej…

Sukcesy naszych uczniów w Mistrzostwach Powiatu

Email Drukuj PDF

W dniu 22.10.2014r. w Parku Miejskim, w Lubartowie, na terenie boisk treningowych KS „ LEWART” odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe XIV Memoriał Ryszarda Kalbarczyka. Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy SZS, przy współudziale uczniów z naszej szkoły, którzy pod opieką p. Marka Filipiuka i p. Włodzimierza Żurka, pełnili rolę sędziów organizując pracę na linii mety. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego. W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentujące RCEZ dziewczęta, jak również i chłopcy startujący w 2 kategoriach /klasy 1-2 i klasy 3 i starsi mieli do pokonania dystans 1000m.


Więcej…

Wyjazd klasy 2TEk do Lublina

Email Drukuj PDF

W dniu 17 października 2014r. klasa 2 TEk wyjechała do Lublina. Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania Starego Miasta. Kolejno młodzież miała okazję obejrzeć Zamek Lubelski z kaplicą Świętej Trójcy, Bramę Grodzką, Plac po Farze, budynek dawnego Trybunału Koronnego i zabytkowe kamienice staromiejskie, a także Bramę Krakowską z Wieżą Trynitarską. Warto wspomnieć, że podczas październikowego spaceru uczniowie poznawali szczegółowo historię Lublina i fakty, które dla wielu były wręcz odkrywcze. Zainteresowanie wzbudziła informacja, że jest to jedno z najstarszych miast Polski – jego początki sięgają VI wieku. Zachowały się w nim pamiątki z różnych epok, a najbardziej godnym podkreślenia była wspomniana kaplica (ufundowana przez Kazimierza Wielkiego) oraz neogotycka wieża – dzwonnica. Po drodze grupa mijała urocze kafejki i przypatrywała się – razem z licznymi turystami - obrazom wystawionym w galeriach. Następnie wszyscy udali się do Multikina, by obejrzeć film Miasto 44 Jana Komasy. Jak się dało zaobserwować uczniowie byli zachwyceni realizacją i obsadą. Wspominali o wrażeniu, jakie zrobiła na nich historia młodych Polaków, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupowanej Warszawy. Opowieść o młodości, miłości, odwadze i poświęceniu w czasie Powstania Warszawskiego wzbudziła wiele emocji i wzruszeń.


Więcej…

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

XI Turniej halowej piłki nożnej chłopców

o Puchar Dyrektora RCEZ

w Lubartowie

Dnia 30 października 2014r. o godz. 900 w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozegrany zostanie XI Turniej halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora RCEZ w Lubartowie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, którzy w kulturalny sposób będą wspierać reprezentację naszej szkoły.


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Dnia 24.10.2014 roku w naszej szkole odbędzie się Dzień Języków Obcych.

W ramach obchodów tego dnia w naszej szkole odbędą się następujące konkursy:

- konkurs językowy ”The Lord of English” dla klas I, II, III Technikum Zawodowego, miejsce: sala 24, godz. 9.10, opiekunowie Pani Edyta Kozieł i Pani Magdalena Kukla-Krzyżanowska. Regulamin konkursu>>

- konkurs językowy ”The Lord of English in Vocational School” dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, miejsce: sala 8b, godz. 12.40, opiekun Pani Dorota Mazur. Regulamin konkursu>>

- szkolny konkurs na hasło promujące szkołę w języku angielskim dla wszystkich uczniów szkoły, miejsce: Centrum Multimedialne,  opiekun Pani Jolanta Sowa. Regulamin konkursu>>

- konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego, termin zgłaszania prac: 23.10.2014r., opiekunowie: Pani Emilia Dybała-Kozak, Pani Elżbieta Karasińska, Pani Anna Miduch. Regulamin konkursu>>


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!


Kampania Walki z Głodem w RCEZ

Email Drukuj PDF

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Dlatego też organizowana jest "Kampania walki z głodem PCK", której pomysł narodził się w Finlandii. Postanowiono wówczas, że będzie się ona odbywać w dniu 16 października w ramach Międzynarodowego Dnia Żywienia i Walki z Głodem.

Samorząd Uczniowski RCEZ po raz kolejny zorganizował akcję sprzedaży pączków przyłączając się tym samym do Kampanii PCK. Dzięki ofiarności właścicieli Piekarni „Szczygiełek”, PSS „Społem” oraz Piekarni Bigoraj Jeżowski udało nam się zebrać pieniążki, które zostaną przekazane Stowarzyszeniu Alwernia i Ojcom Kapucynom na pomoc dla potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom - PSS „Społem”, Piekarni Bigoraj Jeżowski oraz Piekarni „Szczygiełek”, a także uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za wzięcie udziału w akcji.

Galeria>>

Samorząd UczniowskiStrona 1 z 19