Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie VIII Edycja

Email Drukuj PDF

W dniu 18 maja 2018r. został rozstrzygnięty organizowany po raz ósmy w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie. Zwyciężył uczeń Krystian Skowroński z klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik elektronik.

Konkurs nawiązuje do historii naszej szkoły, jak również dziejów Lubartowa i okolic oraz czasów współczesnych, a także znanych postaci z historii i literatury związanych z naszym regionem.

W pierwszym etapie Konkursu wzięło udział 12 uczniów z pierwszych klas technikum zawodowego kształcących w zawodzie technik ekonomista, technik elektronik i technik mechanik. Do II etapu zakwalifikowało się 6 uczniów. Krystian przedstawił pracę plastyczną dotyczącą czasów współczesnych naszej szkoły i zawodu, w którym zdobywa wykształcenie.

Jest wiele miejsc wartych poznania, związanych z historią, jak i dniem dzisiejszym Lubartowa i okolic. Nasza szkoła z 90-letnią historią stanowi jej część. Warto je poznawać, bo tu żyjemy, tu jest nasza mała ojczyzna…  Takie wnioski nasuwają się corocznie uczestnikom Konkursu.

Anna Krzych


Dzień Otwarty

Email Drukuj PDF

O tym, że nauka nie powinna kojarzyć  się wyłącznie z długimi godzinami przesiadywania w szkolnej ławie, ale być przede wszystkim codziennym odkrywaniem, rozwijaniem pasji i przygotowaniem do dorosłego i świadomego życia, przekonali się wszyscy goście przybyli na Dzień Otwarty w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

18 maja w naszej szkole odbył się prawdziwy festiwal edukacji zawodowej, który zgromadził rzesze gimnazjalistów zainteresowanych rozpoczęciem nauki w największej w powiecie placówce kształcenia zawodowego. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów ukazały w pełnej krasie jak efektywnie i efektownie można wykorzystać czas nauki w szkole średniej, by później wspominać go jako jeden z najlepszych etapów życia. Na boisku szkolnym zaprezentowano stanowiska pracowni warsztatowych, przy których goście mogli zapoznać się ze specyfiką poszczególnych kierunków kształcenia i wziąć udział w konkursach z nagrodami. Swoje stoiska informacyjne przygotowali również Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Ochotnicze Hufce Pracy i lokalni przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą: firma LUVI, INTERDUO, AMBIT, VOICE TECH, LIMBA. Pamiątkowe gadżety dla gimnazjalistów ufundowała również firma SOLBET LUBARTÓW, a słodki poczęstunek zapewniły cukiernia KRYSTYNA i piekarnia Ryszarda Bigoraja.

Pod okiem doświadczonych instruktorów nauki jazdy chętni uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia samochodu i motocykla, a także zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, zgodnie ze wskazówkami ratowników medycznych z przedsiębiorstwa M-TMED.

Nasi uczniowie pokazali, że w szkole rozwijają swoje zainteresowania, mogliśmy podziwiać wystawę prac Marceliny Cieślak i Ilony Misiarz oraz popisy wokalne zespołu Formacja. Niesłychanie energetyczny Adam Dejko ,,Skryty”, nasz absolwent, wystąpił z autorskim projektem rapowym i z sentymentem wspominał lata nauki w RCEZ zachęcając młodzież do wyboru tej właśnie szkoły.

Do wstąpienia w szeregi uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej serdecznie zachęcali również Dyrektor szkoły - Pani Hanna Borzęcka i Starosta Lubartowski - Pan Fryderyk Puła, którzy podkreślili, że RCEZ stale się rozwija, modernizuje i dzięki uczestnictwu w projektach unijnych oferuje coraz wyższą jakość kształcenia.

Wspaniali goście, muzyka, kuchnia polowa, słodki poczęstunek i liczne atrakcje zapewniły cudowną atmosferę tego spotkania. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie w organizację.

Organizatorzy

Galeria>>


 


Artystyczny talent w RCEZ

Email Drukuj PDF

Zdolności plastyczne wraz z wiedzą historyczną uczennicy klasy 2 TEk Ilony Misiarz zostały wyróżnione w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych w kategorii plakat. W konkursie biorą udział corocznie uczniowie ze szkół polonijnych przy ambasadach z całego świata: z USA, Irlandii, Grecji, Białorusi, Hiszpanii, Austrii, Francji. Konkurs został zorganizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, przy wsparciu wielu znamienitych osób i instytucji. Celem konkursu jest: upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kultywowanie wartości, ideałów i poznanie Żołnierzy Polskiego Podziemia po II wojnie światowej, pogłębianie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Praca plastyczna Ilony Misiarz (w galerii zdjęć) znalazła się w międzynarodowym gronie prac nagrodzonych w tym konkursie.

Opiekun uczennicy w konkursie: Dorota Bułgajewska- Muzyka.

Galeria>>


Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „UNDERSTAND”

Email Drukuj PDF

W naszej szkole po raz pierwszy dnia 22.03.2018 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Internetowy z Języka Angielskiego UNDERSTAND, który organizowany jest przez firmę edukacyjną Mogalo. Jest to wyjątkowy konkurs oparty na umiejętnościach rozumienia języka angielskiego. Zawodnicy w sali informatycznej musieli zmierzyć się z audio-testem wielokrotnego wyboru, który składał się z 24 pytań dla danej kategorii wiekowej. W czasie 60 minut uczniowie mogli wysłuchać poszczególnych pytań dowolną ilość razy zanim zdecydowali o zaznaczeniu odpowiedzi.

Miło mi poinformować, że uczeń Technikum Zawodowego Mateusz Lewandowski z klasy 4 TE, uplasował się na wysokiej pozycji. W rankingu klas maturalnych z całej Polski zajął 22 miejsce, a w województwie lubelskim pierwsze. Warto wspomnieć, że w kategorii klas maturalnych wzięło udział aż 155 uczniów z całej Polski.

Gratulujemy Mateuszowi i życzymy mu dalszych sukcesów!

Koordynator konkursu
Magdalena Kukla-Krzyżanowska


Dzień Ziemi 2018

Email Drukuj PDF

30 kwietnia 2018 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi, któremu w tym roku towarzyszyło hasło „Koniec z plastikowymi odpadami”. Celem tej akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz uświadamianie jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

Obchody „Dnia Ziemi” składają się z wielu wydarzeń organizowanych przez różne instytucje w kraju i na świecie. W naszej szkole zorganizowaliśmy Turniej Ekologiczny, składający się z konkursu wiedzy obejmujący pytania i zagadki o tematyce ekologicznej, geograficznej i biologicznej. Konkurs sprawnościowy, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnością rzucania do celu i strącania butelkowych kręgli. W trakcie całego turnieju uczestnicy wykazali się zdolnościami plastycznymi i przygotowali plakaty nawiązujące do hasła tegorocznych obchodów.

W „Dniu Ziemi” uczestniczyły klasy pierwsze, drugie i trzecie Technikum Zawodowego, a nad przebiegiem czuwała komisja w składzie: Magdalena Guz, Eliza Gradzińska, Katarzyna Malczewska, Anna Pankowska – Słomka, Barbara Zalewska.

Uczniowie wykazali się dużą znajomością wiedzy proekologicznej i umiejętnościami plastycznymi. Mamy nadzieję, że impreza ta wejdzie już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Katarzyna Malczewska
Barbara Zalewska

Galeria>>


Młodzież RCEZ na spotkaniu autorskim z pisarką Panią Grażyną Jeromin-Gałuszką

Email Drukuj PDF

W czwartek 26 kwietnia, w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książek o tematyce obyczajowej - Grażyną Jeromin-Gałuszką. Organizatorem spotkania była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.

Pisarka jest absolwentką bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwa w PWSFTviT w Łodzi. Publikowała utwory poetyckie oraz krótkie formy prozatorskie w czasopismach i w antologiach poetyckich. Jest też współautorką scenariusza jednego z popularnych seriali telewizyjnych. Powieści przez nią napisane to m.in.: Złote nietoperze, Bardzo długie przebudzenie,  Magnolia, Długie lato w Magnolii, Kobiety z Czerwonych Bagien, Legenda, Zmowa byłych żon.

Podczas spotkania pisarka bardzo ciekawie opowiadała o swojej twórczości, historiach jej bohaterów książkowych, inspiracje pisarskie, a także o swoich planach i marzeniach. Młodzież miała możliwość zadawania pytań o jej książki, wykreowane przezeń światy i postaci, a także o wszystkie inne kwestie związane z warsztatem pisarskim. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z kl. 1TEk.

Wanda Michalak

Część zdjęć w galerii udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Galeria>>


Nowy skład Rady Samorządu Słuchaczy RCEZ

Email Drukuj PDF

W dniach 24 – 28 marca 2018 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Słuchaczy.  W głosowaniu udział wzięli słuchacze semestrów czwartego i szóstego formy zaocznej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (24-25 marca 2018) oraz słuchacze semestru szóstego formy stacjonarnej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 28 marca 2018). W głosowaniu udział wzięło 26 spośród 39 słuchaczy. Wybory przeprowadzono, ponieważ dotychczasowi członkowie Rady Samorządu zakończyli naukę.

 

W skład nowowybranej Rady Samorządu Słuchaczy wchodzą:

Przewodniczący Przemysław Bernat  2 LODs

Zastępca przewodniczącego – Barbara Zając 2 LODs

Sekretarz Patryk Karczmarz  2 LODs.

Opiekun Samorządu Słuchaczy:
Katarzyna Syta-Wasak


Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2017/2018

Email Drukuj PDF

Dnia 27.04.2018 r. – na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych - w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego najstarszych klas Technikum Zawodowego i I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dla absolwentów to zawsze podniosły moment. Oto stają przed Dyrekcją, swoimi wychowawcami i nauczycielami jako młodzi, ale już pewni siebie i przygotowani do dorosłego życia ludzie. Powagi zawsze dodają zebrani, szanowni goście. W tym roku zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Fryderyk Puła. Mówił on o odpowiedzialności za podejmowanie samodzielnych decyzji - tych związanych z dalszą edukacją jak i tych związanych z pracą i życiem prywatnym. Zauważył – wspominając o Konstytucji Trzeciego Maja - że to współczesna młodzież decyduje o tym, jakie będzie polskie społeczeństwo. Starosta życzył sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji celów. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że ciepłe słowa popłynęły od Pani Dyrektor Hanny Borzęckiej, której dobro uczniów leży zawsze na sercu. Wspominali o tym - zabierający głos w imieniu wszystkich absolwentów - reprezentanci. To z ich ust popłynęły słowa podziękowania: za zapewnianie bezpieczeństwa i wspieranie podczas całego okresu edukacji - skierowane do Dyrekcji, za troskę w wychowaniu – skierowane do wychowawców, za trud przekazywania wiedzy – skierowane do nauczycieli. Widać było, że niejednemu zakręciła się łezka w oku… nie wywołana bynajmniej promieniami kwietniowego słońca. Na koniec warto wspomnieć, że nie tylko słowa krzepiły absolwentów, ale także nagrody rzeczowe, które otrzymali za najlepsze wyniki w nauce i za zaangażowanie w pracę na rzecz szkolnej społeczności.

W tym miejscu pozostaje nam życzyć absolwentom powodzenia na egzaminach maturalnych, a potem trafnych wyborów i wielu sukcesów.

Opracowały: Iwona Mocior, Katarzyna Syta - Wasak

Galeria>>


Wycieczka klas 2Tek i 3TEH do Zwierzyńca i Zamościa

Email Drukuj PDF

Dnia 26 kwietnia uczniowie klas 2Tek i 3 TEH pod opieką Justyny Włosek, Katarzyny Malczewskiej, Mariusza Puły, Jacka Bednarskiego uczestniczyli w wycieczce do Roztoczańskiego Parku Narodowego. W towarzystwie przewodnika uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Roztocza w zabytkowej części Zwierzyńca, skąd udali się ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę – obszar ochrony ścisłej. Podczas długiej wędrówki uczniowie obserwowali różnorodność przyrodniczą Roztocza – m.in. bór sosnowy, okazałe buki. Na stawach „Echo” mieli możliwość zobaczenia symbolu Roztoczańskiego Parku Narodowego konika polskiego. Poznali także wiele elementów lokalnej historii: Pomnik Pamięci Poległych Leśników, cmentarz w miejscowości Sochy upamiętniający niemiecką pacyfikację wsi 1 czerwca 1943. Sprzyjająca wędrówce pogoda pozwoliła wszystkim uczestnikom wycieczki zachować doskonały nastrój. Po kilkukilometrowym spacerze szlakiem krawędziowym wyruszyliśmy na zwiedzanie starego miasta w Zamościu, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Katarzyna Malczewska

Galeria>>Strona 1 z 86