Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy

do udziału w V Edycji Konkursu Powiatowego

"Wyjątkowe jednostki - autorytety"

Wybitny twórcaOrganizatorzy:
Dorota Bułgajewska – Muzyka
Edyta Konior


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Plastyczny konkurs z języka angielskiego

„Funny Symbols”

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie
przedstawiają w zabawny, komiczny sposób
charakterystyczne cechy krajów anglojęzycznych
dowolną techniką plastyczną (format pracy A4/A3).
Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi języka angielskiego
lub bezpośrednio do organizatora konkursu do dnia 28.02.2019.

Regulamin konkursu [kliknij tutaj]>>>

ZAPRASZAMY!

Organizator konkursu:
Magdalena Kukla-Krzyżanowska


Czytelniczy Konkurs Walentynkowy 2019

Email Drukuj PDF

Jak co roku z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych w naszej szkole został zorganizowany Czytelniczy Konkurs Walentynkowy. Konkurs odbył się 7 lutego 2019 roku w bibliotece szkolnej. Uczniowie biorący udział w przygotowanych konkurencjach konkursowych wykazali się nie tylko dużą wiedzą dotyczącą Walentynek, ich historii i związaną z nimi literaturą, ale ukazali swe zdolności artystyczne wykonując przepiękne kartki walentynkowe oraz recytując wiersze o miłości.

Uczniowie, którzy zostali nagrodzeni w Czytelniczym Konkursie Walentynkowym to:
- Paulina Partyka i Natalia Stefaniak kl. 3 TH
- Sandra Jesionek i Oliwia Karczmarz kl. 1 TEk
- Magda Kamińska i Klaudia Ipohorska kl. 3 TH

Wręczone zostały także nagrody dla uczniów, którzy podjęli zmagania w dwóch innych konkursach czytelniczych organizowanych w naszej szkole.

W konkursie literacko - plastycznym „Moje Boże Narodzenie z książką…” nagrody otrzymali Julia Ferenc z klasy 1 TB oraz Dariusz Wójcik z klasy 1 TB (opiekun Pani Agnieszka Sachar). Wyniki - galeria>>

W konkursie czytelniczo – fotograficznym „Z książką mi do twarzy” laureatami zostali Aleksandra Szymanek i Małgorzata Muzyka z klasy 4 TEk oraz  Paulina Partyka z klasy 3 TH i Karolina Piątek z klasy 4 TEH. Wyniki - galeria>>

Gratulujemy zwycięzcom konkursów, uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy ponownie w przyszłym roku. Dziękujemy także Pani Annie Pankowskej-Słomce za przygotowanie wypieków oraz za pomoc w organizacji konkursu.

Organizatorzy

Galeria>>


Spotkanie z horrorem

Email Drukuj PDF

Kolejne już spotkanie dla uczniów naszej szkoły z cyklu „Z literaturą na Ty” odbyło się w dniu 7 lutego 2019 roku. Tym razem Pani Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ariadna Ewa Zalewska zapoznała uczestników spotkania z literaturą grozy i horroru. Zaprezentowała najciekawsze przykłady tego typu powieści oraz ekranizacji filmowych i gier komputerowych powstałych na podstawie „strasznych” książek. W spotkaniu uczestniczyły klasy 3TH i 1TM z panią Anną Pankowską-Słomką. Oprócz prezentacji multimedialnej uczniowie mogli też zapoznać się z książkami grozy, horroru i kryminału, które zostały zakupione do zbiorów biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziękujemy młodzieży za udział w zajęciach i zachęcamy do czytania!

Organizatorzy

Galeria>>


Spotkania z doradcami zawodowymi

Email Drukuj PDF

W dniu 24.01.2019r. pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie pani Anna Najda zapoznała rodziców z formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą).  Rodzice dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić, aby zarejestrować się jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o prawach i obowiązkach przysługujących osobom bezrobotnym oraz o organizowanych dla osób bezrobotnych szkoleniach, kursach i projektach.

W dniach 28-30.01.2019r oraz 1.02.2019 r. w naszej szkole gościliśmy doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Lublina. Celem spotkań było omówienie planowania przez młodzież własnego rozwoju i podejmowania świadomych decyzji dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych informacji o zasadach realizowania poradnictwa zawodowego i korzyściach, które z niego wynikają. Omówiona została sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkań młodzież zapoznała się również ze zmianami dotyczącymi podejmowania pierwszej pracy czy odbywania stażu absolwenckiego po zakończeniu szkoły. Poruszony został również temat przygotowania się do spotkania z potencjalnym pracodawcą, ze zwróceniem uwagi na szereg umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek ubiegający się o pracę.

Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie omawianą tematyką. Uczniowie zadawali wiele pytań i chętnie włączali się do rozmowy. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas spotkania zaowocuje po ukończeniu szkoły i pomoże poruszać się świadomie na rynku pracy.

Elżbieta Rola

Galeria>>

 


Wyróżnienie dla Jakuba Zalewskiego w konkursie informatycznym

Email Drukuj PDF

W dniu 1 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły z klasy 1 TM: Jakub Zalewski, Cezary Bujak i Patryk Rodak wzięli udział w drugim etapie XV Regionalnego Konkursu "Dzień Bezpiecznego Komputera". Jakub otrzymał wyróżnienie w kategorii technikum.

Konkurs odbył się w siedzibie organizatora w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu informatyki. W trakcie oczekiwania na wyniki swojej pracy uczestnicy wysłuchali wykładów przedstawicieli Straży Miejskiej w Lublinie, firmy Microsoft Polska i Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział Lubelski.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day przez Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Gratulujemy naszym uczniom!

opiekun szkolny konkursu
Ilona Puła

Galeria>>


Dni Otwarte WSEI

Email Drukuj PDF

30 stycznia 2019 roku uczniowie klasy 3 TB, 3 TM i 4 TEk wzięli udział w „Dniach otwartych” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas spotkania z przedstawicielami uczelni uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni, trendami na rynku pracy oraz uczestniczyli w ciekawych prezentacjach przygotowanych przez wykładowców. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w wykładach i pokazach:

1. Wykład „Dlaczego windy nie spadają”
2.Pokaz możliwości ultranowoczesnej kamery termowizyjnej
3.Prezentacja skanera 3D oraz najnowszych technologicznie drukarek 3D do matali – technologie: DMLS
4. Laboratorium wytrzymałości materiałów – wytrzymałościowa próba rozciągania stali.
5.Wykład z prezentacją multimedialną z tematyki kolejowej: „Diagnostyka w torze kolejowym”
6. Wykład z prezentacją multimedialną na temat modelowania połączeń komunikacji miejskiej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania PTV VISION Visu.

Podczas spotkań uczniowie przedstawiali własne pomysły do analizy termicznej wykonanej za pomocą ultranowoczesnej kamery termowizyjnej oraz mieli możliwość krótkiej przejażdżki samochodem elektrycznym.

Mamy nadzieję, że ciekawa oferta kierunków kształcenia oraz bogata baza dydaktyczna będą zachętą dla naszych uczniów do podjęcia dalszego kształcenia i rozwoju.

Edyta Konior, Barbara Zalewska, Katarzyna Marciniak

Galeria>>


„Złota Kielnia” 2019

Email Drukuj PDF

W dniu 12.01.2019 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie ul. Słowicza 3 odbył się etap okręgowy Turnieju Budowlanego Złota Kielnia 2019. W turnieju udział wzięli uczniowie szkół budowlanych województw: lubelskiego, świętokrzyskiego  i małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w czasie eliminacji przeprowadzonych w szkole. Wystartowali oni w dwóch kwalifikacjach:

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

- Drachal Damian – klasa III T

- Głowacki Aleksander – klasa III T

B.06 Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich

- Małyska Robert – klasa III T

- Mitura Patryk – klasa III T

Turniej składał się z dwóch części: testu zawodowego oraz zadania praktycznego. Jeden z naszych uczniów Małyska Robert z klasy III T zajął wysokie 7 miejsce. Zabrakło mu tylko 1 punktu, aby zakwalifikować się do finału centralnego, do którego może wejść sześciu finalistów z każdej kwalifikacji.

Gratulujemy naszym uczniom i zachęcamy do rozwijania swoich pasji zawodowych.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele praktycznej nauki zawodu Magdalena Kondrat, Mariusz Borzęcki i Roman Podleśny.

Mariusz Borzęcki

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDFStrona 1 z 96