#RozmawiajReaguj - Przyłączamy się do kampanii społecznej

Opublikowane 06.03.2023
Autor Dominika Gdula
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Przyłączamy się do kampanii społecznej pt.: „#RozmawiajReaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

  Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

  Wykorzystanie seksualne to jedna z najbardziej dotkliwych i okrutnych form przemocy stosowanych wobec dzieci. Dotyka ona bowiem najintymniejszego obszaru życia człowieka, jakim jest seksualność.

  Dziecko nie może, z racji swojego wieku i etapu rozwoju, wyrazić świadomej zgody na proponowane czynności. Jak wskazują różnego typu dane dzieci rzadko same mówią wprost o doznanej krzywdzie.  Szacuje, iż około 90 proc. dzieci nigdy nie ujawniło wykorzystania, a co za tym idzie — nie otrzymało żadnej pomocy.

  Żadna przyczyna nie może być jednak usprawiedliwieniem sprawcy. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

  #RozmawiajReaguj

  Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją >>Tutaj<<

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram