Ogłoszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowane 05.05.2021
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku letniego należy składać w terminie do dnia 31 maja 2021 r. w pokoju nr 18 w na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCEZ w Lubartowie.

  W przypadku emerytowanych nauczycieli do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej decyzji ZUS (rok 2021) określającej wysokość świadczenia.

  W załączeniu:

  1. wniosek o dopłatę do wypoczynku letniego >>link>>

  2. informacja o numerze rachunku bankowego, w przypadku jego zmiany  >>link>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram