XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Opublikowane 04.03.2020
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 29 lutego 2020 roku w budynku Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyły się zawody okręgowe XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół budowlanych okręgu lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów z klasy drugiej i czwartej technikum, którzy pozytywnie przeszli etap szkolny i wykazali się największą znajomością wiedzy budowlanej. Organizatorzy Olimpiady postawili przed uczestnikami bardzo trudne zadania. Uczniowie musieli wykazać się  znajomością zagadnień z zakresu wiedzy budowlanej dotyczącą wielu obszarów, między innymi z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych, wykonywania ich obliczeń, najnowszych trendów w zakresie stosowanych materiałów i technologii. Bardzo wysoko punktowana jest również umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w rozwiązywaniu zadań z zakresu mechaniki budowli czy fizyki budowli. Jest to wiedza wykraczająca poza obowiązujący zakres materiału realizowany w szkole. Podczas zawodów uczniowie rozwiązywali zadania zgrupowane w dwóch częściach A i B przygotowanych przez Komitet Główny Olimpiady. Czas na opracowanie tematów każdej części wynosił 120 minut.

  Uczestnicy Olimpiady rywalizowali o uzyskanie jak najlepszych wyników, które dają im prawo udziału w ostatnim etapie Olimpiady, czyli etapie centralnym. Wyniki zawodów okręgowych będą znane w późniejszym terminie – około dwa tygodnie od zakończenia zawodów.

  Etap okręgowy Olimpiady jest również miejscem spotkań uczniów i nauczycieli z innych szkół okręgu lubelskiego kształcących w zawodzie technik budownictwa. Umożliwia to wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów.

  Uczestnikom Olimpiady dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

  Jadwiga Gębal

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram