XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż

Opublikowane 02.02.2020
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.  Odbywa się to poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia jak również inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

  W naszej szkole w etapie szkolnym wzięło udział 72 uczniów. Zwyciężyła Alicja Komuń z klasy 4 TEk. W dniu 30.01.2020 r. Alicja reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym, w którym zdobyła drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

  Jacek Bednarski

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram