Uczniowie RCEZ w projekcie „Świadomy obywatel Unii Europejskiej”

Opublikowane 25.06.2020
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Uczniowie naszej szkoły z klas 1THEka, 2TEK, 3TEK uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”. Zajęcia odbywały się w dwóch blokach tematycznych „Swobody rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej” i „Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej”. W dniu 9 marca 2020 roku uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Natomiast druga część zajęć była przeprowadzona w formie zdalnej w dn. 21-22 maja za pomocą platformy internetowej UMCS przez wykładowców Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

  Projekt „Świadomy obywatel UE” realizowany jest dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Urzędem Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej.

  Dziękujemy uczniom za udział i zaangażowanie podczas zajęć projektowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pomogą Wam łatwiej zrozumieć mechanizmy działania Unii Europejskiej, a w przyszłości zaowocują lepszą i świadomą realizacją planów zawodowych i funkcjonowaniem na rynku pracy w UE.

  Ilona Puła
  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram