Szkoła Pamięta

Opublikowane 28.10.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, jak wiele innych szkół z całej Polski, włączyło się do akcji Ministerstwa Oświaty Szkoła Pamięta. Celem akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla danej społeczności postaci oraz wydarzenia lokalnej historii, a ich kulminacja przypaść miała na dzień 25 października 2019 r.

  Tego dnia uczniowie klasy 3a Szkoły Branżowej I stopnia odwiedzili Cmentarz Parafialny w Lubartowie. Tam uporządkowali grób Stanisława Lendziona – harcerza, studenta dziennikarstwa, zmarłego w 1947 roku. Poznali także historię lubartowskiego cmentarza oraz odwiedzili groby osób zasłużonych dla naszego miasta i zapalili na nich znicze – symbol naszej pamięci o zmarłych. Wśród grobów, które odwiedziła młodzież były mogiły następujących osób: ojca Faustyna Jarzębińskiego - rektora kościoła oo. Kapucynów, samotnie administrującego dobrami Zakonu po jego kasacie w 1867 roku; Księdza Kanonika Aleksandra Szulca – katechety w przedwojennej Szkole Zawodowej Dokształcającej, kapelana Armii Krajowej Obwód Lubartów;  Romana Jeziora ps. Okoń, Jung – od marca 1944 komendanta Obwodu AK Lubartów,  Adama Moździńskiego ps. Chodnik – nauczyciela matematyki w przedwojennej szkole zawodowej, w czasie okupacji hitlerowskiej adiutanta komendanta ZWZ AK, kierownika Biura Informacji i Propagandy i oficera radioodbiorczego, 18.VIII 1944 r.  aresztowanego przez NKWD i wywiezionego na Majdanek, a następnie z pierwszym transportem z Lubelszczyzny zesłanego do obozu w Riazaniu – Diagielewie, gdzie przebywał do 1947 roku; Józefa Surmy Jurałomskiego ps. Jur - komendanta II Rejonu Obwodu Armii Krajowej, w końcowym okresie okupacji dowódcy 3 kompanii odtwarzanego 8 pułku piechoty Legionów, w 1944 roku aresztowanego przez NKWD i zasłanego do obozów pracy w Krasnojarsku i Igarce. Symboliczne znicze uczniowie zapalili także na grobie Wandy Śliwiny – regionalistki, pisarki, jednej z najważniejszych postaci lubartowskiego życia społecznego i kulturalnego w okresie międzywojennym oraz Stefana Werchrackiego -  ofiarował on miastu na cele kulturalne budynek przy ulicy Kościuszki, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

  Wspólne wyjście na cmentarz było swoistą lekcją historii i patriotyzmu, pokazało również, że młodzież interesuje się historią naszego miasta i zasłużonych dla niego osób. Cieszy również fakt, że uczniowie chcą kultywować pamięć ludzi, którzy zapisali się na kartach naszej małej Ojczyzny – Ziemi Lubartowskiej.

  Agnieszka Sachar

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram