Spotkanie z panią dr Małgorzatą Kamieniecką Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

Opublikowane 26.02.2020
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 25 lutego 2020r. w naszej Szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem UMCS w Lublinie dotyczące możliwości rozwoju i kształcenia w dziedzinach nauk ekonomicznych oraz oferty kształcenia na Uniwersytecie. Pani doktor Małgorzata Kamieniecka przedstawiła kierunki realizowane obecnie na Wydziale Ekonomicznym. W zakresie studiów I i II stopnia są to finanse i rachunkowość, audyt finansowy, ekonomia, logistyka i zarządzanie. Studenci mają też wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych, innych przedsięwzięciach oraz spędzania wolnego czasu na wspólnych wyjazdach. Pani doktor, pełniąca również funkcję Wiceprezesa Oddziału Okręgowego w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przygotowała materiały informacyjne dotyczące doskonalenia i aktualizacji wiedzy z rachunkowości niezbędnych w pracy na stanowiskach księgowych.

  Spotkanie było skierowane do uczniów klas najwyższych, którzy niebawem po maturze będą podejmowali decyzje co do dalszego kształcenia, czy podjęcia pracy zawodowej. Jak również do uczniów młodszych klas, dla których stanowiło ono inspirację do przemyśleń, jak wykorzystać lata nauki w szkole, aby lepiej przygotować się do dalszego etapu życia i wejścia na rynek pracy.

  Nasza Szkoła od niemal stu lat przygotowuje kadry zawodowe na potrzeby rynku pracy. W latach przedwojennych kształciła w zawodach takich jak murarz, kowal, krawiec, szewc, kupiec i sklepowy. Po wojnie potrzebne były zawody budowlane, mechaniczne, z zakresu zdobnictwa szkła, czy elektroniczne na potrzeby największego zakładu na tym terenie – Zakładów UNITRA w Lubartowie. Po roku 1989 zaszły kolejne zmiany na rynku pracy i uruchomione zostały specjalności handlowa i ekonomiczna. Corocznie opuszczają mury naszej Szkoły kolejne roczniki absolwentów w tych zawodach, a nasi uczniowie znajdują się w ścisłej czołówce najlepszych w województwie z rachunkowości.

  Nasi absolwenci podejmują studia stacjonarne na kierunkach ekonomicznych, bądź rozpoczynają pracę zawodową i kontynuują naukę na studiach zaocznych. Wielu z nich można spotkać na terenie miasta i okolicy w różnych instytucjach, biurach rachunkowych, zakładach, bankach, urzędach, sklepach. Wielu z nich pracuje w różnych miastach w działach księgowości firm krajowych i zagranicznych.

  Anna Krzych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram