"Mój Anioł"

Opublikowane 18.12.2019
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 16 grudnia 2019 roku uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyli w gali finałowej VIII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Plastycznego Mój Anioł. Konkursu zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie pod  honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.

  Uczniowie Karol Borzęcki z klasy I Technikum Zawodowego i Dariusz Wójcik z klasy II Technikum Zawodowego zostali nagrodzeni w Konkursie Literackim za prace prozatorskie, zaś Julia Ferenc, również z klasy II Technikum Zawodowego, otrzymała wyróżnienie w Konkursie Plastycznym.

  Konkurs miał na celu odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji swojej twórczości, inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej, rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna. Konkurs cieszył się wielką popularnością wśród uczniów całego województwa lubelskiego, o czym świadczy fakt, że wpłynęło na niego blisko dwa tysiące prac plastycznych oraz niemalże 300 prac literackich - poetyckich i prozatorskich.

  Wręczeniu nagród towarzyszyła także wystawa nagrodzonych i wyróżnionych plac plastycznych. Wybrane prace, zarówno literackie, jak i plastyczne, zostały też opublikowane w specjalnym okolicznościowym wydawnictwie, które otrzymał każdy z uczestników konkursu.

  Naszym uczniom gratulujemy tak wielkiego sukcesu, życzymy kolejnych osiągnięć i dalszego nieustannego rozwoju swoich pasji.

  Agnieszka Sachar

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram