Informacja dla Rodziców!

Opublikowane 20.03.2020
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu

  1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań i kart pracy).

  2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu się i efektywnej pracy.

  3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).

  4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę (tj. gry komputerowe, You Tube, portale społecznościowe).

  5. Nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

  Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą

  1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.

  2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.

  3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

  Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

  1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.

  2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram