Ekonomiści z klasy pierwszej Technikum Zawodowego na spotkaniu z pracownikami Inspektoratu ZUS w Lubartowie

Opublikowane 21.10.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 18 października 2019r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, uczestniczyli w lekcji z ZUS w Inspektoracie ZUS w Lubartowie.

  Uczniowie zaznajomili się z pracą w sali Obsługi Klientów. Poznali także zasady i sposoby obsługi interesantów przychodzących w różnych sprawach do Zakładu. Sala jest w pełni skomputeryzowana, dzięki temu klienci są sprawnie obsługiwani i zapobiega to tworzeniu się kolejek. Dzięki specjalnemu urządzeniu zainstalowanemu u wejścia do Zakładu, interesanci mają także możliwość przekazywania dokumentów przez całą dobę. Uczniowie dowiedzieli się też, jak obsługiwana jest rejestracja i rozliczenia ubezpieczonych i płatników składek ubezpieczeniowych oraz mieli możliwość obejrzenia archiwum zakładowego. Mogli również dowiedzieć się o istocie i historii ubezpieczeń na świecie.

  W przyszłości nasi absolwenci będą podejmować pracę w swoim zawodzie, jak też mogą zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, stąd również informacje dotyczące obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wzbudziły ich zainteresowanie. Uczniowie mieli możliwość obserwowania pracowników Zakładu podczas ich pracy w trakcie obsługi klientów.

  Anna Krzych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram