Edukacja prawna-spotkanie z radcą prawnym

Opublikowane 06.12.2019
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 27.11.2019 r. i 5.12.2019 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z radcą prawnym współpracującym ze Stowarzyszeniem Klub Abstynenta Nadzieja – panem Tomaszem Koziarskim radcą prawnym. Zajęcia o tematyce: Internet, ochrona praw autorskich w Internecie. Ochrona wizerunku. Przestępstwa i wykroczenia Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Celem  zorganizowanych zajęć jest: zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych; upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu i ich skutkach; świadome kształtowanie wyobrażeń młodego człowieka na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości; wysoka wartość poznawczo - wychowawcza organizowanych spotkań.

  W zajęciach uczestniczyły klasy drugie i trzecie Technikum Zawodowego. Prezentowane treści nie tylko pozwoliły uczniom na dokładne zapoznanie się z terminologią prawą, ale także umożliwiły pozyskanie praktycznych wskazówek związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze zasady w zakresie: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy a także prawa rodzinnego. Jak się dało zaobserwować największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia powiązane z bezpieczeństwem wirtualnym.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram