Biblioteka

Czytanie „Quo vadis” w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 7 września 2016 roku biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie  lektury Quo vadis, w ramach ogólnopolskiej akcji - Narodowe Czytanie.

Akcja ta organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podstawowym jej celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.  Każdego roku czytana jest inna pozycja spośród dzieł literatury polskiej. W tym roku jest to właśnie Quo vadis napisane przez Henryka Sienkiewicza.


Więcej…

Sukces Kamila Kurowskiego w konkursie informatycznym

Email Drukuj PDF

12 lutego 2016 r. uczniowie Kamil Kurowski kl. 3 TB i Jan Michalak kl. 1 TEH reprezentowali naszą szkołę w drugim etapie XII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”. W tym roku w konkursie wzięło udział 250 uczniów z 72 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu informatyczny w formie elektronicznej. W trakcie oczekiwania na wyniki swojej pracy uczestnicy wysłuchali wykładu na temat certyfikacji informatycznych wygłoszonego przez przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz wykładów dotyczących bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy wygłoszonych przez przedstawicieli policji i straży miejskiej w Lublinie.

Kamil Kurowski zajął 2 miejsce w kategorii szkół technicznych. Nagrodami dla najlepszych były wołczery na egzaminy certyfilkujące ECDL organizowane przez PTI, bony na zakupy w sklepie VICO i dodatkowo nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.


Więcej…

Wystawa

Email Drukuj PDF

„Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo,któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa.To imię nas wszystkich zobowiązuje” – te słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane przed laty przez papieża Polaka na Jasnej Górze stały się motywem przewodnim inicjatyw związanych z ustanowieniem roku 2015, rokiem polskiego papieża.

Z okazji Roku Polskiego Papieża w Centrum Multimedialnym (s.25) została zorganizowana wystawa o Janie Pawle II. W uchwale sejmowej dotyczącej ogłoszenia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata" - głosi uchwała.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania.


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

W Centrum Multimedialnym (s.25) zostały zorganizowane wystawy: Mój pomysł na sztukę oraz Wystawa prac i ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Będą one prezentowane do dnia 15 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.


Walentynki w naszej szkole

Email Drukuj PDF

W dniu 23 lutego 2015 roku został przeprowadzony Czytelniczy Konkurs Walentynkowy. Wśród zadań konkursowych znalazły się: rozwiązanie testu ze znajomości literatury pięknej - głównie lektur, kalambury, recytacja wiersza o tematyce miłosnej lub zaśpiewanie piosenki oraz przyniesienie własnoręcznie wykonanej Walentynki. Poza konkursem, w czasie jego trwania odbyły się wróżby. Przy szatni zawieszona była skrzynka walentynkowa, do której wszyscy zainteresowani mogli wrzucać życzenia, które specjalni listonosze dostarczyli w tym dniu do adresatów.


Więcej…

Etap regionalny konkursu "Dzień Bezpiecznego Komputera"

Email Drukuj PDF

W dniu 19 lutego 2015 r. odbył się ostatni etap tegorocznej edycji XI Regionalnego Konkursu „Dzień Bezpiecznego Komputera”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Konkurs rozpoczął się powitaniem laureatów różnych szkół województwa lubelskiego. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy laboratoryjne, według kategorii w których potem byli oceniani (Gimnazjum, Liceum, Technikum) i przeszli do sal, gdzie w formie elektronicznej rozwiązywali test informatyczny.


Więcej…

Strona 3 z 4