Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu i PCK

Chcesz poznać fajnych ludzi?

Lubisz pomagać innym?

Chcesz zaangażować się w działalność charytatywną?

Zostań Wolontariuszem!

Cechy wolontariusza:

optymizm i chęć działania oraz niesienia pomocy potrzebującym;

empatia, otwartość, tolerancja i akceptacja;

odpowiedzialność, systematyczność, cierpliwość;

kultura osobista, odwaga oraz dążenie do samodoskonalenia się.

Szkolne koła Wolontariatu i PCK stanowią fundament ruchu młodzieżowego - wolontariatu. W naszej szkole koła zrzeszają chętnych i zaangażowanych w działania uczniów wszystkich klas. Klasy trzecie i czwarte to przede wszystkim uczniowie dzielący się częścią siebie, czyli honorowi krwiodawcy. Wieloletnim opiekunem kół jest pedagog szkolny – Jacek Bednarski.

Nasze cele i założenia

• przestrzeganie zasad, którymi kieruje się Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności;
• propagowanie działań na rzecz ludzi potrzebujących;
• podejmowanie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej, profilaktyki, higieny i promocji zdrowego trybu życia, honorowego krwiodawstwa;
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych zachowań w obliczu różnych zagrożeń;
• rozwijanie umiejętności komunikowania się, współpracy w grupie, pomocy potrzebującym;
• kształtowanie odpowiedzialności, dyscypliny, systematyczności i rzetelności w działaniach;
• zaangażowanie w różnorodne akcje, kampanie i wydarzenia organizowane przez lubelski oddział PCK, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i wiele innych instytucji;
• poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w warsztatach, szkoleniach i zlotach PCK
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK opiera się przede wszystkim na aktywizowaniu środowiska szkolnego w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, honorowe krwiodawstwo oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w wolontariacie.

Regulamin (link)

Aktualności dotyczące wolontariatu

13.01.2022
Akcja Charytatywna na rzecz dzieci naszej absolwentki
Zobacz >>
30.12.2021
RAZEM NA ŚWIĘTA

Szanowni Państwo,w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękujemy za udział w […]

Zobacz >>
22.12.2021
Finał Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Wolontariusze z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z opiekunami jak co roku […]

Zobacz >>
20.12.2021
Razem na święta

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej przystąpiło do przedsięwzięcia „Razem na Święta”. Jest to akcja Ministerstwa […]

Zobacz >>
15.12.2021
Spotkanie wigilijne 2021

Święta tuż tuż. Wszyscy czekamy na Boże Narodzenie. Dziś w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej […]

Zobacz >>
14.12.2021
Poszliśmy dziś na rekord

Świąteczna Akcja Poboru Krwi w Bursie w RCEZ zakończona wspaniałym wynikiem. 47 osób zgłoszonych, […]

Zobacz >>
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram