XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Opublikowane 11.01.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • 09 stycznia 2024 roku odbył się szkolny etap XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska i jednostek Ligi Ochrony Przyrody. W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział 40 uczniów z klas 1TEk, 2 TEk, 3TEk, 4TEk, 1 TR, 2TE i 2TB.
  Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstawowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych geografii, chemii, fizyki. Wymagana jest od uczestników znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.
  Każdy uczestnik konkursowych zmagań rozwiązywał test złożony z 50 zadań. Aby zakwalifikować się do następnego etapu należało uzyskać minimum 80% punktów.
  Najlepszy wynik uzyskali:
  1. Kamil Babiak 4TEk - 35 pkt.
  2. Marczak Kinga 2 TEk- 32 pkt.
  3. Skrobański Jakub 2 TE - 32 pkt.
  4. Dominika Brzezowska 4TEk - 30 pkt.
  Gratulujemy!!!!

  Organizatorzy: Katarzyna Malczewska i Sagan Dorota

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram