Wyniki finałowe konkursu na najlepszą frekwencję w szkole

Opublikowane 10.05.2024
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole odbywała się kolejna piąta już edycja Konkursu na najlepszą frekwencję w szkole. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia i poprawienie frekwencji w szkole. Udział w nim wzięły wszystkie klasy technikum i branżowej szkoły I stopnia. Tegoroczna rywalizacja rozpoczęła się 1 października 2023 r. i trwała do końca kwietnia 2024 r. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja. Przypominamy, że nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców finaliści przeznaczą na dofinansowanie wycieczki lub działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym.

  Poniżej prezentujemy wyniki:

  I miejsce w Technikum Zawodowym zajęła klasa 3TE (wychowawca p. Łukasz Najda).

  I miejsce w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 zajęła klasa 1a (wychowawca p. Dorota Sułek).

  Wyniki konkursu – podsumowanie zbiorcze klas >>pdf>>

  Gratulujemy klasom sukcesu, a wychowawcom dziękujemy za mobilizację swoich wychowanków.

  Organizatorzy Konkursu

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram