Wolontariat RCEZ w organizacji Lubelskiego Biegu Niepodległości

Opublikowane 11.11.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Wolontariat RCEZ w organizacji Lubelskiego Biegu Niepodległości 🇵🇱

  Bieg organizowany jest w ramach Lubelskiej Biegowej Triady Pamięci 🇵🇱 Organizatorem Biegu Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”, współorganizatorami: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział Lublin.

  Głównym celem Lubelskiej Biegowej Triady Pamięci w Lublinie jest popularyzacja wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli patriotycznych postaw sportowych.

  Opiekunem wolontariuszy z RCEZ był
  p. Daniel Kisiewicz.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram