"Właściwe odżywianie, ruch fizyczny i spędzanie wolnego czasu"

Opublikowane 07.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W ramach diagnozy "Właściwe odżywianie, ruch fizyczny i spędzanie wolnego czasu", przeprowadzonej w klasach Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia przez nauczycieli wychowania fizycznego, 6.03.2024 roku odbyło się spotkanie z dyplomowaną pielęgniarką szkolną p. Dorotą Och, która przekazała młodzieży cenne informacje związane ze szkodliwością napojów energetycznych i ich wpływie na organizm młodych ludzi. Uczniowie poznali również zasady zdrowego odżywiania i usłyszeli o konieczności podejmowania aktywności fizycznej.

    Diagnozę przeprowadzili oraz spotkanie zorganizowali: p. Marzena Lech, p. Eliza Gradzińska i p. Grzegorz Gradziński.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram