WARSZTATY DLA FINALISTÓW KONKURSU „CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU”

Opublikowane 30.04.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 17-19. 04.2024 r. w Poleskim Parku Narodowym oraz Roztoczańskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty dla 50 finalistów konkursu ekologicznego „Człowiek w Środowisku” zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Roztoczański Park Narodowy (RPN), Poleski Park Narodowy (PPN) oraz Kurier Lubelski.. Miło nam poinformować, że wśród finalistów znalazła się także uczniowie RCEZ Kinga Marczak z klasy 2Tek i Filip Mareczko z klasy 2TE.

  Warsztaty rozpoczęły się w dniu 17.04.2024 r. na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN). Referat wprowadzający pt. „Funkcje ustawowe Roztoczańskiego Parku Narodowego” wygłosił Tadeusz Grabowski – zastępca dyrektora RPN. Następnie uczniowie zwiedzali Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN.

  W dalszej części zaprezentowano system zagospodarowania wód opadowych funkcjonujący przy dyrekcji RPN, z którego woda jest wykorzystywana do mycia pojazdów mechanicznych należących do parku i podlewania zieleni.

  System zagospodarowania wód opadowych powstał przy współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego i obecnie jego funkcjonowanie jest przedmiotem badań naukowych, realizowanych w ramach doktoratu wdrożeniowego.

  Pod koniec I dnia warsztatów odwiedzili Rezerwat „Czartowe Pole”, gdzie poznali tożsamość kulturową i przyrodniczą Roztocza.

  Wieczorem był także czas na integrację przy ognisku, podczas którego uczniowie z różnych szkół mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i wiedzą na tematy związane konkursem.

  Podczas II dnia warsztatów na terenie RPN odbyły się zajęcia terenowe na ścieżce historyczno-przyrodniczej na Bukową Górę, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące lasów RPN, bioróżnorodności, zmienności drzewostanów i krajobrazów, geologii Roztocza i jej skutków przyrodniczych, historii regionu na przykładzie analizy miejsc i wydarzeń związanych z II wojną światową. W dalszej części uczniowie odwiedzili Stawy Echo, przy których zaprezentowano informacje dotyczące ich historii, stosunków wodnych na terenie RPN, zmian klimatu, ochrony płazów oraz funkcji społecznych parku.

  Następnie grupa uczestników warsztatów udała się do Poleskiego Parku Narodowego (PPN), gdzie uczniów powitali pracownicy parku: Anna Myka-Raduj, Waldemar RadujRadosław Olszewski. Pierwszym punktem warsztatów na terenie PPN były zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej „Dąb Dominik” pt. ”Tropem dębu i rosiczki”, gdzie można było podziwiać walory przyrodnicze tej ścieżki.

  W tym miejscu dr hab. Artur Serafin wskazał na czynne formy ochrony przyrody na terenie PPN, omawiając unijny projekt restytucji reliktów borealnych: wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej. Wyprodukowane metodami in vitro osobniki zasiliły naturalnie występujące zbiorowiska tych gatunków w różnych miejscach PPN.

  Dalsza część warsztatów odbyła się na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego PPN w Urszulinie. W tej części finaliści konkursu wzięli udział w projekcji filmu, który miał na celu poznanie walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. Następnie uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego, gdzie zaprezentowano budowę, zachowania, rozmnażanie i rozwój oraz zasady ochrony żółwia błotnego w PPN.

  II dzień warsztatów, pełen przyrodniczych wrażeń został zakończony kolacją integracyjną oraz śpiewami karaoke.

  III dzień warsztatów również odbywał się na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Tego dnia zajęcia kontynuowano w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Starym Załuczu, gdzie pracownicy PPN zaprezentowali finalistom zgromadzone tutaj eksponaty, nie tylko przyrodnicze, ale też archeologiczne, etnograficzne i historyczne, a także pokazali Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt.

  Ostatnim punktem warsztatów były zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej „Czahary” pt. „Chodzi, lata, pływa – ptak się nazywa”. Dzięki drewnianym kładkom pracownicy PPN – Anna Myka-RadujWaldemar Raduj przeprowadzili uczestników tego wyjazdu przez tereny Bagna Bubnów zapoznając jednocześnie z tajemnicami torfowisk.

  Około godziny 17.00 zakończył się pełen wrażeń przyrodniczych wyjazd dla finalistów konkursu pt. „Człowiek w środowisku”, obfitujący w nowe znajomości oraz poszerzenie wiedzy na temat dbania o otaczającą nas przyrodę.


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram