Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2024

Opublikowane 05.04.2024
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Światowy Dzień Zdrowia 2024: Moje zdrowie, moje prawo.
  Na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone.
  Konflikty niszczą życie, powodując śmierć, ból, głód i cierpienie psychiczne.
  Spalanie paliw kopalnych jednocześnie napędza kryzys klimatyczny i odbiera nam prawo do
  oddychania czystym powietrzem, a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i na
  zewnątrz odbiera życie co 5 sekund.
  Rada Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. ekonomii zdrowia dla wszystkich
  stwierdziła, że chociaż co najmniej 140 krajów uznaje zdrowie za prawo człowieka w swojej
  konstytucji, tylko 4 kraje wspomniały o tym, jak je finansować. Aby sprostać tego typu wyzwaniom, tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2024 jest "Moje zdrowie, moje prawo".
  Tegoroczny temat został wybrany, aby bronić prawa wszystkich i wszędzie do dostępu do
  usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego
  powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i
  środowiska oraz wolności od dyskryminacji. Z treściami zagadnienia zostali zapoznani
  uczniowie na zajęciach z wychowawcą i słuchacze na zajęciach z opiekunami.

  Dowiedz się więcej
  Temat praw człowieka i zdrowia>>link>>
  Program na rzecz równości płci, praw człowieka i równości w zdrowiu>>link>>
  Plakat z okazji Dnia Praw Człowieka 2023: Zdrowie jest prawem człowieka>>link>>
  Źródło: https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/04/07/default-calendar/world-
  health-day-2024-my-health-my-right

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram