Stypendyści RCEZ w Programie stypendialnym "Lubelska Kuźnia talentów"

Opublikowane 25.01.2024
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Z ogromną satysfakcją informujemy, że Łukasz Buczyński, Kamil Babiak i Piotr Nowak z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista otrzymali stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.

  Projekt stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” realizowany jest przez programy dofinansowane przez Unię Europejską realizowane będą przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, to programy, których celem jest wspieranie uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną materialną sytuację ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie, wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży. Stypendium mogą uzyskać uczniowie, którzy w roku szkolnym uzyskali wysoką średnią ocen, mają osiągnięcia edukacyjne np. tytuł laureata lub finalisty olimpiad lub turniejów tematycznych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu lub rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

  Serdecznie gratulujemy naszym uzdolnionym uczniom
  oraz życzymy dalszych sukcesów i rozwoju swoich zainteresowań i pasji.


  20240125 114104 1
  Stypendyści RCEZ w Programie stypendialnym "Lubelska Kuźnia talentów"
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram