RCEZ w Rankingu Perspektywy 2024!

Opublikowane 12.01.2024
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024r. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie awansowało na 31 miejsce w województwie lubelskim. Ranking oparty jest na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu zawodowego i maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych.. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły mogą uzyskać informację, gdzie kształci się najlepiej i z pasją. Warto wspomnieć, że poziom kształcenia w RCEZ wzrasta z roku na rok. W 2022r. placówka uplasowała w rankingu wojewódzkim na 53 pozycji, w 2023r. na 43 pozycji a w br. szkoła awansowała na 31 miejsce.

  Wysoka lokata wynika z faktu, iż uczniowie kształceni w RCEZ osiągnęli w 2023r. bardzo wysokie wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, a także znacznie podniosła się jakość kształcenia w placówce, czego dowodem są wysokie miejsca uczniów zajmowane w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. RCEZ kształci w technikum zawodowym w sześciu zawodach szkolnictwa branżowego: technik mechanik, elektronik, budownictwa, ekonomista, handlowiec, rachunkowości, a uczniowie oprócz egzaminów maturalnych zdają również egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Kształcenie w technikum jest wymagające ze względu na szeroki zakres materiału, który muszą przyswoić uczniowie, aby zdobyć zawód technika, tym bardziej zatem społeczność szkolną RCEZ cieszy fakt, że wysoka pozycja w niezależnym, zewnętrznym rankingu jest podsumowaniem pracy i wysiłków nauczycieli, a przede wszystkim uczniów.

  RCEZ Lubartów

  Ranking
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram