Projekt „Zrozumieć znane dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat” w RCEZ

Opublikowane 29.09.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Uczniowie klasy czwartej Technikum Zawodowego, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, uczestniczą w projekcie „Zrozumieć znane dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat”. Pomysłodawcą inicjatywy jest Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i odbywa się ona w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Nauka dla społeczeństwa”. Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat ważnych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat, a w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie sytuacje problemowe. Projekt rozpoczął się w połowie września 2023 r. i trwać będzie do 12 stycznia 2024r.

  Uczniowie naszej szkoły w dniach 18.09.2023r. i 25.09.2023r. wzięli udział w wykładzie i warsztatach on-line zatytułowanych „Tracimy lód pod stopami”. Podczas zajęć poznali zagadnienia dotyczące ocieplenia klimatu, które jest najbardziej widoczne w strefach okołobiegunowych, szczególnie w Arktyce.
  Wykład przeprowadzony był przez pracownika Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Macieja Dąbskiego. Warsztaty natomiast opierały się na prezentacji zagadnień opracowanych przez naszych uczniów i udziale w panelu dyskusyjnym, na którym z innymi uczestnikami wymienili się cennymi spostrzeżeniami i pomysłami.

  Po raz kolejny udowadniamy, że w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie łączymy naukę z pasją i poszukujemy niestandardowych rozwiązań, aby poszerzać horyzonty naszej młodzieży i uwrażliwiać ją na istotne problemy społeczne.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram