Projekt "Tradycyjny sad"

Opublikowane 07.03.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Uczniowie klasy 2Tek: Kinga Marczak, Maria Antol, Anna Skomorowska, Katarzyna Puchacz, Zuzanna Drabik i Jakub Osiej wraz z opiekunem grupy nauczycielką biologii Agnieszką Kuczyńską – Greczanik wzięli udział w projekcie "Tradycyjny sad" organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat starych odmian drzewek owocowych i ochrona różnorodności gatunkowej w lokalnej i regionalnej społeczności. Zwieńczeniem projektu będzie zasadzenie mini sadu jabłoniowego na terenie naszej szkoły. Wszystkie drzewka, które zostaną zasadzone są kwalifikowane jako stare odmiany drzewek owocowych.

    Sad
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram