PROFILAKTYKA HIV/AIDS

Opublikowane 31.10.2023
Autor Elżbieta Mizio
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Wzorem lat ubiegłych, uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w dniach 27 i 31.10.2023r. uczestniczyli w warsztatach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS, przeprowadzonych przez specjalistów w ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osób Potrzebujących AGAPE w Lublinie. Inicjatywa realizuje zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia-zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS pt. „Wspieranie działań profilaktycznych
  w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do młodzieży szkolnej klas ponadpodstawowych”. Treści przedstawione podczas zajęć to: diagnostyka HIV, profilaktyka, zagadnienia dotyczące leczenia, dane epidemiologiczne, zagadnienia prawne odnośnie HIV/AIDS, postawy i zasady obcowania z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS. Uczniowie zapoznani zostali również z możliwością wykonania anonimowych badań na obecność wirusa HIV, a także poznali fakty i mity na temat HIV/AIDS. Po warsztatach specjaliści odpowiadali na pytania zainteresowanych. Uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Już wkrótce młodzież naszej szkoły będzie mogła zweryfikować swoją wiedzę odnośnie prezentowanego zagadnienia podczas konkursu wiedzy, najpierw na etapie szkolnym, a później międzyszkolnym. Mamy nadzieję, że treści przedłożone podczas warsztatów w znacznym stopniu przyczynią się do zniwelowania zagrożeń oraz poszerzą świadomość uczniów.

  Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach.
  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram