Podsumowanie projektu "Logika ekologii"

Opublikowane 14.09.2023
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 13-09-2023r. klasy 5TBa, 4TR i 3TB uczestniczyły w spotkaniu podsumowującym roczną pracę przy projekcie "Logika ekologii". Zaangażowane w projekt szkoły prezentowały wyniki swoich działań przy realizacji 1 etapu w/w projektu. Nasza szkoła zrealizowała dwa przedsięwzięcia: "PLANTS4U" i "FUTURE ECO TECHNOLOGY", a tym samym zakończyliśmy 1 etap projektu i uczniowie otrzymali certyfikaty w podziękowaniu za współpracę.

  Na spotkaniu przedstawiliśmy szereg naszych działań, które zmieniły przestrzeń w naszej szkole. Nowe rośliny, nowe miejsca do odpoczynku - to efekty, z których jesteśmy dumni. Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Lubelską i Urzędem Marszałkowskim, co otworzyło nowe możliwości dla naszych uczniów, szczególnie jeśli chodzi o działania proekologiczne. Planujemy szereg warsztatów rozwijających wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów.

  W drugiej części spotkania odbyła się debata prowadzona przez Michała Olszańskiego (dziennikarza radiowego i telewizyjnego) na temat postrzegania ekologii przez młodych ludzi. W podsumowaniu projektu uczestniczył również dyrektor z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego p.Daniel Pyda, który zachęcał młodzież do zachowań proekologicznych i do dalszej współpracy na ich rzecz.

  Dzięki uczestnictwu w projekcie "Logika ekologii" młodzież rozwinęła swoje zainteresowania i uwierzyła w siebie. Niecierpliwie czekamy na realizację 2 etapu.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram