Podsumowanie projektu ekologicznego "Czy być EKO jest warto?"

Opublikowane 07.06.2024
Autor Elżbieta Mizio
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • „Czy być EKO jest modne?” Na to nieco przewrotnie postawione pytanie z pewnością będą potrafili odpowiedzieć uczniowie koła ekologa z klas I i IV uczący się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Uczniowie brali udział w warsztatach ekologicznych, które zorganizowane zostało w ramach współpracy ze ZKGZL, warsztaty poprowadziła p. Grażyna Joachimowicz. Koordynatorem szkolnym tego wydarzenia w RCEZ Lubartów była Katarzyna Malczewska, nauczyciel geografii.

  W dniu 07 czerwca 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podsumowano działania realizowane w ramach wymienionej inicjatywy. Gośćmi wydarzenia zamykającego cykl zajęć do uczniów szkół ponadpodstawowych byli: Pani Ewa Badyoczek Brzyska Dyrektor Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Pan Paweł Prokop Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Pani Grażyna Joachimowicz, Pani wicedyrektor Eliza Gajownik.

  Celem warsztatów było upowszechnianie wśród uczniów szkół lubartowskich zrozumienie szeroko pojętych zagadnień ekologii, działań i  inicjatyw podejmowanych w celu poprawienia czystości naszego środowiska ale i jakości naszego życia, uczniowie zapoznali się z problemami, z którymi boryka się współczesny świat, ale przede wszystkim my w swojej małej ojczyźnie.  Uczniowie podzieleni w trzy tematyczne bloki przedstawili problem, który zauważają w mieście Lubartów  lub najbliższej swojej okolicy i zaprezentowali w swoje autorskie pomysły jak można rozwiązać albo poprawić jakość życia mieszkańców. Uczniowie opracowali artykuł, ulotki, które będą rozpowszechniane w celach edukacyjnych.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram